stipendije

Obavijest srednjim školama o stipendiranju

Obavijest srednjim školama o stipendiranju učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u 2018./2019. školskoj godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine.

U cilju učinkovitog stipendiranja učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine molimo srednje škole da nam dostave:

  1. presliku svjedodžbe o završenom razredu i
  2. uvjerenje o upisu u viši razred srednje škole

za sve učenike pripadnike romske nacionalne manjine kojima je ranije dodijeljena stipendija sukladno Odluci o dodjeli stipendije učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2017./2018.

Napominjemo da se učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine, koji su uspješno završili razred u školskoj godini 2017./2018., neće morati ponovno prijavljivati na Javni poziv za stipendiranje učenika srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. koji će uskoro biti raspisan.

Dokumenti

Obavijest srednjim školama o stipendiranju učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u 2018./2019. školskoj godini (638.25 KB MZO
80650_ceu

PROGRAM PRIPREME ROMA ZA DIPLOMSKE STUDIJE

Srednjoeuropsko sveučilište (CEU) iz Budimpešte otvorilo je prijave za studente za program koji priprema Rome za diplomske studije. Pravo prijave imaju studenti romske nacionalne pripadnosti koji su završili dodiplomske studije društvenih znanosti.

Studenti koji su završili dodiplomske studije društvenih znanosti sada se mogu prijaviti za program pripreme Roma za diplomske studije (RGPP) na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Program je namijenjen studentima koji su se izjasnili pripadnicima romske nacionalne manjine kako bi se oni pripremili za diplomske i post diplomske studije. Uvjet je i poznavanje engleskog jezika.

Radi se  o intenzivnom programu koji traje deset mjeseci. Njime je predviđeno poboljšanje znanja engleskog jezika do nivoa za diplomske i post diplomske studije kao i tečaj akademskog pisanja na post diplomskoj razini, kao i razvijanje kritičkog razmišljanja i vještina učenja. Studenti će također sudjelovati u kritičkim debatama o političkom, ekonomskom i socijalnom položaju Roma, a na seminarima će se ukrštati proučavanje povijesti i identiteta sa novim pomacima u politici prema romskim zajednicama u regiji.

Studenti će imati priliku upoznati se s diplomskim programima na CEU, a biće im pruženi kolegiji iz povijesti, rodnih studija, političkih znanosti, javnih politika, međunarodnih odnosa i europskih studija, ekonomije, sociologije, antropologije kao i studija nacionalizma, dok se napominje da postoji mogućnost dodavanja i drugih disciplina.

Odabrani kandidati dobit će punu stipendiju za cjelokupno trajanje programa, odnosno bit će im pokriveni putni troškovi do i od Budimpešte, smještaj u studentskom domu, zdravstvena skrb, školarina kao i troškovi života u vidu hranarine i džeparca.
Prijave su otvorene do 15. travnja 2018. godine.

 

 

minisr. znanosti

MINISTARSTVO ĆE SUFINANCIRATI PREDŠKOLSKI ODGOJ ROMSKE DJECE

Pripadnici romske nacionalne manjine čija djeca pohađaju predškolski program, odnosno vrtiće, mogu biti oslobođeni plaćanja predškolskog odgoja za svoju djecu. Sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma, predškolske ustanove moći će podnijeti Ministarstvu zahtjev za sufinaciranje odgoja djece romske nacionalnost.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciraće preškolski odgoj djece pripadnika romske nacionalne manjine, odnosno sufinanciraće cijenu roditeljskog udjela u cijeni programa predškolskog odgoja u predškolskim ustanovama koje su osnovane od strane jedinica lokalnih i područnih samouprava.

Pri donošenju ove odluke Ministarstvo se pozvalo na Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijski plan provedbe nacionalne strategije 2013. – 2015. godine. Kako je Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma istekao prije više od dvije godine nije jasno radi li se o naknadnom izvršenju obveza iz Akcijskog plana za razdoblje do 2015. godine ili o neposrednoj primjeni Nacionalne strategije. U svakom slučaju provođenje ove mjere u okolnostima u kojima ne postoji Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije može poslužiti primjerom drugim državnim tijelima koja su, u očekivanju Godota zvanog Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije prestale ili značajno usporile aktivnosti na provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Kako se navodi u dopisu Ministarstvo pretpostavlja da „sve predškolske ustanove koje podnose zahtjev poštuju načela integracije pripadnika romske nacionalne manjine u mješovite skupine djece sukladno odgojno-obrazovnoj politici“ što otvara niz pitanja.

Postavlja se pitanje hoće li i kako Ministarstvo utvrđivati poštuje li predškolska ustanova koja im se obratila s zahtjevom za sufinanciranje prethodno spomenuta ”načela integracije”. Posebno je to zanimljivo pitanje u svjetlu činjenice kako u popisu dokumenata koje predškolske ustanove trebaju dostaviti uz zahtjev nema zahtjeva da se dostave dokaz o ispunjavanju ”načela integracije” pa čak ni zahtjev da se dostavi obvezujuća izjava odgovorne osobe ustanove u kojoj se potvrđuje ispunjavanje ”načela integracije”.

Drugi set pitanja koji ovakva objava otvara su pitanja načelnog karaktera o tome kako točno glase ”načela integracije” čije poštovanje od strane predškolskih ustanova pretpostavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Postavlja se i konkretno pitanje koji je najveći broj odnosno postotak romske djece u jednog grupi u predškolskom odgoju kako bi se takva grupa smatrala integriranom tj. grupom čiji sastav ispunjava ”načela integracije”.

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE

Prema objavi Ministarstva zahtjev za sufinanciranje podnosi predškolska ustanova, odnosno dječji  vrtić u koji su integrirana djeca pripadnici romske nacionalne manjine i to odvojeno za dva razdoblja – od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine. Zahtjevi se upućuju Ministarstvu znanosti i obrazovanja poštom i trebaju sadržavati:

  1. popis djece polaznika po spolu/naznačiti braću ili sestre/ za koje se traži sufinanciranje;
  2. izjavu odgovorne osobe ustanove da je obavijestila roditelje polaznika o sufinanciranju roditeljskog udijela te izjavu da neće teretiti roditelje polaznika za plaćanje roditeljskog udjela koji pokriva Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
  3. dnevno trajanje programa u koji su uključena djena na koje se zahtjev odnosi
  4. mjesečnu cijenu roditeljskog udjela koju roditelji pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju prema odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje ekonomske cijene u programima predškolskog odgoja, a koju donosi gradsko, upravno, odnosno općinsko vijeće na području ustanove predškolskog odgoja;
  5. zahtjevu za sufinanciranje obavezno treba priložiti navedenu odluku iz točke 4.

Privatni vrtići koje pohađaju djeca pripadnici romske nacionalne manjine uz navedeno u prethodnim točkama prilažu i rješenje o odobrenju za rad koje izdaje županijski ured odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

nacionalna zaklada (2)

Nacionalna Zaklada

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nacionalna zaklada raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje u  prethodnim razdobljima nisu koristile navedeni oblik podrške (Zagreb, 22. veljače 2017.)

Nacionalna zaklada danas je raspisala natječaj za dodjelu

institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima.

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama.

 

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

u 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:

 

(1) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 200.000,00 – do 10 podrški

(2) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 100.000,00 – do 10 podrški

(3) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 50.000,00 – do 5 podrški

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i

potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.

Način prijave detaljno je opisan u točki V. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 23. ožujka 2017. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno poslati isključivo poštom do 23. ožujka 2017. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 23. ožujka 2017. godine).

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na:

http://zaklada.civilnodrustvo.hr

www.financijskepodrske.hr

 

sočanac

Vladin Ured za ljudska prava traži udruge za rad na novom Planu za borbu protiv diskriminacije

Vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uputio je javni poziv organizacijama civilnog društva da predlože svoje predstavnike u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, javlja forum.tm.

Poziv je upućen udrugama koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava. Bit će izabrano ukupno pet predstavnika. Rok za prijavu je vrlo kratak – do srijede, 1. ožujka.

Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava, najavio je da će se odabir članova vršiti na načelima pluralizma i inkluzivnosti.

Riječ je zapravo o formiranju nove Radne grupe koja bi trebala doraditi postojeći nacrt Nacionalnog plana koji je, podsjetimo, povučen nakon što je lani o njemu već provedena javna rasprava. Mediji su ovih dana izvještavali da bi to što Vlada još nije donijela Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije Hrvatsku moglo stajati gubitka oko 6,8 milijardi eura iz europskih fondova.

Prema svemu sudeći, aktualni nacrt zajedno s akcijskim planom za njegovu provedbu stopirale su konzervativne udruge, poput udruga Grozd i Vigilare. Smeta im što se u njima spomnje rodna ravnopravnost i „veliča multikulturalnost, a ne spominje nedostatak vrednote domoljublja“. Kritizirali su i uvođenje građanskog odgoja te, kako su naveli u javnoj raspravi, promociju LGBT zajednica i pojedinaca na uštrb klasične obitelji. Zamjerali su i to što se ne spominje diskriminaciju religioznih osoba, a plaše se da bi predložene mjere mogle čak i ugroziti njihova prava.

Sočanac je najavio da će novi Nacionalni plan biti izrađen u prvoj polovici ove godine te da to što aktualni nacrt nije zaživo nije dovelo do gubitka sredstava iz evropskih fondova. Nejasno je kako u Vladi planiraju sve odraditi u samo nekoliko mjeseci, kada je prethodni nacrt s akcijskim planom pripreman više od dvije godine.

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Javni natječaj za financiranje projekata udruga

Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje provode javne potrebe u društvenim djelatnostima i za financiranje manifestacija udruga s područja Općine Veliko Trgovišće u 2017. godini

Općina Veliko Trgovišće je objavila Javni natječaj za prijavu projekata i programa  koje provode udruge s područja općine Veliko Trgovišće i za prijavu manifestacija udruga s područja općine Veliko Trgovišće prilikom obilježavanja Dana općine Veliko Trgovišće sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Veliko Trgovišće za 2017. godinu, u slijedećim oblastima:

Javne potrebe u kulturi
Ukupno planirana vrijednost Natječajaje 121.600,00 kn
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 600,00 kn, a  najveći iznos po pojedinom programu / projektu iznosi 70.000,00 kn.

Javne potrebe u području socijalne skrbi  
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte kojiobuhvaćaju  pomoć osobama s posebnim potrebama, zaštitu i skrb o starijim osobama,   brigu i skrb o djeci – promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete života i slobodnog vremena djece i odraslih
Ukupno planirana vrijednost Natječajaje 17.000,00 kn
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 1.000,00 kn, a  najveći iznos po pojedinom programu / projektu iznosi 10.000,00 kn.

Potpora se dodjeljuje  za sljedeće kategorije manifestacija:

  • lokalno-tradicijske manifestacije sportsko-rekreativno-zabavnog sadržaja, priprema i prezentacija kulinarskih umijeća i proizvoda zagorskih brega
  • najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 500,00 kn, a najveći iznos  7.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijedloga projekata, programa i manifestacija završava 08.03.2017., a više informacija možete pronaći ovdje.

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Zaklada “Kultura nova” objavila Javni poziv za predlaganje projekata u 2017.

ndikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.
Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Rok za podnošenje prijava je 15.3.2017., a više informacija možete pronaći ovdje
NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Grad Osijek je objavio Javni poziv

Grad Osijek je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu za 2017.

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
Ukupna vrijednost ovog javnog natječaja iznosi 300.000,00 kuna. Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedine manifestacije ili događanja je od 1.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Općina Pisarovina je objavila Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi

Općina Pisarovina je objavila Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Pisarovina za 2017. godinu u iznosu od 84.500,00 kuna

Prijave se podnose iz područja pomoći i njege u kući za bolesno staračko i socijalno ugroženo stanovništvo.

Rok za prijavu je 15.12.2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava ovog Javnog poziva.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Grad Opatija objavio Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2017.godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za potpore malih vrijednosti u 2017.godini
Javni poziv raspisuje se za Programe i u okviru raspoloživih financijskih sredstava Proračuna kako slijedi:

Program: Javne potrebe u srednje školskom  obrazovanju
raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn

Program: Javne potrebe u kulturi
raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

Program: Javne potrebe u sportu
raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

Program: Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti
raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn

Javni poziv bit će otvoren do kraja 2017.godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu, a više informacija možete pronaći ovdje.