Natječaj slika

NATJEČAJ

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine.

Dokumentaciju za prijavu projekta, uz izmijenjeni obrazac B8 – Obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijave, možete pronaći na stranicama Ministarstva, ovdje.

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Natječaj slika

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine. Dokumentaciju za prijavu možete pronaći na stranicama Ministarstva, ovdje.

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Natječaj slika

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata

lokalnih volonterskih centara u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 1.850.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. svibnja 2016. godine.

Poziv za prijavu

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Dokumentacija

Natječaj slika

OIDHR – “For Roma, with Roma“

OIDHR – “For Roma, with Roma“ (Za Rome, s Romima)

 

Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), objavljuje poziv za podnošenje prijava za manje potpore u okviru programa “For Roma, with Roma“ (Za Rome, s Romima) s ciljem promicanja temeljnog angažmana, javnog i političkog sudjelovanja, te poboljšanja sigurnosti zajednica Roma i Sinta u sklopu Inicijative mladih Roma i Sinta.

Tematska područja na koja se fokusira ovaj poziv za dostavu prijedloga su sljedeća:

– Osnaživanje i socijalno uključivanje zajednica Roma i Sinta kroz aktivizam mladih;
– Javno i političko sudjelovanje mladih Roma i Sinta; i
– Uključivanje mladih Roma i Sinta po pitanju sigurnosti osoba u svojim zajednicama.

Početak provedbe prihvaćenih prijedloga je 1. srpnja 2016. godine, sa završetkom provedbe do 31. prosinca 2016., u maksimalnom trajanju provedbe od šest mjeseci.

Financijske potpore za projektne prijedloge su u rasponu od 5.000-10.000 eura. Prihvatljivi troškovi u okviru ovog poziva: osoblje, putovanja, smještaj, nabava materijala i sredstava. Sve pomenute troškove snosit će izravno provedbena organizacija u izravnoj vezi s projektnim aktivnostima. Opći administrativni troškovi nisu prihvatljivi.

Prijave treba poslati na engleskom jeziku, s naslovom “Roma and Sinti Youth Initiative”, na sljedeću e-mail adresu: roma@odihr.pl. Organizacije čiji projektni prijedlozi budu odabrani bit će dužne dostaviti dodatne podatke i dokumentaciju u fazi ugovaranja.

Prijave treba poslati ODIHR-u najkasnije do 30. svibnja 2016. godine, do 17.00 po srednjoeuropskom vremenu. Prijave pristigle nakon ovog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje.

Call for Small Grant Applications: “For Roma, with Roma”

ODIHR’s Contact Point for Roma and Sinti works with young members of the community (Piotr Markowski) Photo details

“For Roma, with Roma” – Roma and Sinti youth promoting grassroots engagement, public and political participation, and enhancing security of Roma and Sinti communities.

The Organization for Security and Co-operation in Europe’s (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) is publishing a call for small grant applications “For Roma, with Roma” to promote grassroots engagement, public and political participation, and enhancing security of Roma and Sinti communities under its Roma and Sinti Youth Initiative.

The ODIHR initiative seeks to support capacity-building programmes for Roma and Sinti organizations and the empowerment of Roma and Sinti communities. In particular, the active participation of Roma and Sinti youth remains an OSCE priority, as outlined in the Action Plan for Improving the Situation of Roma and Sinti within the OSCE Area, adopted in 2003, and enhanced in 2013 with a focus on youth in the OSCE Ministerial Council Decision 4/13.

In 2013, the Contact Point on Roma and Sinti Issues launched the Roma and Sinti Youth Initiative, and provided small grants to NGOs to address challenges that Roma and Sinti youth encounter in their everyday life. In December 2014, ODIHR organized a two-day Roma and Sinti Youth Conference in Belgrade. Participants explored themes that continue to be the focus of the current Roma and Sinti Youth Initiative. The report of the conference was published in 2015, together with six papers by young Roma and Sinti activists and scholars. Additionally, ODIHR invited a group of young Roma and Sinti to the 2015 Human Dimension Implementation Meeting, organized a side event on the participation of Roma and Sinti youth, and training on participation and advocacy for young Roma and Sinti.

Who can apply?

Legally constituted non-governmental organizations from the OSCE region with a proven record of involvement in Roma and Sinti youth development activities are eligible for this call for project proposals. Roma and Sinti youth and student organizations from OSCE participating States are encouraged to apply. ODIHR will accept one application per organization only. The applicant organizations must have legally registered bank accounts.

Thematic areas

The focus themes addressed by the current call for proposals are the following:

  • Empowerment and social inclusion of Roma and Sinti communities through youth activism;
  • Public and political participation of Roma and Sinti youth; and
  • Roma and Sinti youth engagement to address the human security of their communities.

Gender mainstreaming

In line with the 2003 OSCE Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti within the OSCE Area, all objectives and activities must include gender mainstreaming actions.

Types of supported interventions

The proposals are expected to focus, in the respective areas, on issues such as:

  • Promotion of youth grassroots engagement and volunteerism in communities;
  • Innovation in cultural activities and information campaigns by Roma and Sinti youth groups promoting access to local services;
  • Activities enhancing human security of vulnerable Roma and Sinti communities (within the cross-dimensional understanding of security, addressing the politico-military, economic and environmental and human dimension), and particularly women from these communities, especially in crisis and post-crisis situations. Possible themes could range from transnational threats – such as trafficking or international crime – to economic development, tolerance and non-discrimination, hate crimes, forced evictions and minority rights;
  • Education for Roma and Sinti community members, in particular Roma and Sinti women;
  • Civic education initiatives for Roma and Sinti youth in vulnerable communities; and
  • Innovation in information campaigns on public and political participation (e.g., use of social media tools).

Duration and timeframe

Accepted proposals are expected to start implementation on 1 July 2016 and complete the project by 31 December 2016, for the duration of six months, maximum.

Budget

Project proposals should be in the range of 5,000-10,000 EUR. The following category of costs can be considered: personnel, travel, accommodation, supplies and assets. All costs proposed must be borne directly by the implementing organization and in direct connection with the project activities. Overhead administrative costs are not eligible.

How to apply

Applications should be sent in English, with the subject line “Roma and Sinti Youth Initiative”, to the following e-mail address: roma@odihr.pl. The organizations whose project proposals are selected will be required to submit additional information and documentation in the contracting phase.

Deadline for applications

Applications should be sent to ODIHR no later than 30 May 2016, 5 PM CET. Applications received after this deadline will not be taken into consideration.

 

Natječaj slika

NATJEČAJ

Opća Uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije (European Commission Directorate-General for Justice and Consumers) objavila je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga nacionalnihi transnacionalnih projekata usmjerenih na nediskriminaciju i integraciju Roma, u okviru programa o Pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj ovog poziva je podržati nacionalne i transnacionalne projekte nediskriminacije i integracije Roma u skladu sa specifičnim ciljem promoviranja načela nediskriminacije na temelj spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orjentacije, te poštivanja načela nediskriminacije na temelju članka 21. Povelje.

Jedno od prioritetnih područja/aktivnosti koje će biti podržane ovim pozivom jeste podizanje svijesti o i suzbijanju štetnih stereotipa o Romima i potporu integraciji Roma u šire društvo; prepoznavanje i razmjena dobrih praksi kroz područja pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu ili stambenom zbrinjavanju, kao i antidiskriminacija, zaštita romske djece i žena te osnaživanje u odnosu na integraciju Roma.

Indikativni proračun dostupan kroz ovaj poziv iznosi 2.765.000 EUR. Visina pojedinačnog granta ne može iznositi manje od 150.000 EUR, niti više od 500.000 EUR.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 12. travnja 2016. godine.

Više informacija o pozivu, uvjetima i detaljima možete pronaći ovdje

Natječaj slika

Znanje bez granica

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala poziv za iskaz interesa “Znanje bez granica”

Poziv je namijenjen isključivo udrugama za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH (B). Poziv omogućava ostvarivanje i sufinanciranja za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama (C). Poziv je otvoren kontinuirano, do 10. studenoga 2016. godine.

Prijave će se zaprimati kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranoga iznosa za podrške u 2016. godini, počevši od 27. siječnja 2016.godine, a najkasnije do 10. studenog 2016. godine, s tim da se događanja mogu odvijat inajkasnije do 31. prosinca 2016. godineR

Rok za podnošenje prijava je najmanje 30 dana (datum poštanskog žiga) prije najavljenog datuma održavanja skupa.

Više o pozivu možete pronaći ovdje – http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/104/subcategory/157

 

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – http://zaklada.civilnodrustvo.hr/frontpage