Javni poziv pripadnicima romske nacionalne manjine polaznicima prvih razreda srednjih škola za prijavu stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisao je javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine za prijavu stipendija Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu.

Rok podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane potpore stipendije je 22. prosinca 2016. godine.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može skinuti sa webstranice Ministarstva znanosti i obrazovanja ili kliknite na dnu dokumenta na link.
Zahtjev za dodjelu novčane potpore stipendije namijenjen je redovitim učenicima srednjih škola koji prvi puta polaze prvi razred u školskoj godini 2016./2017.

Uz obrazac zahtjeva obavezno je potrebno priložiti slijedeće:
1) Dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika, ili rodni list jednog od roditelja/skrbnika ili izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika iz koje je to vidljivo
2) Preslika domovnice (dokaz o hrvatskom državljanstvu)
3) Uvjerenje o prebivalištu/boravištu za vrijeme školovanja
4) Preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda (8. razreda) škole
5) Preslika vlastitog tekućeg/žiro računa u banci
6) Pisana izjava roditelja/skrbnika učenika da učenik nije korisnik druge stipendije

NAPOMENA: Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi koji nisu na propisanom (važećem) obrascu neće se razmatrati.

Zahtjevi za stipendije dostavljaju se isključivo poštom s naznakom “Srednjoškolske stipendije za učenike Rome” na sljedeću adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Donje Svetice 38,
10000 ZAGREB
Dokumenti
1. Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine na prijavu za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu

2. Obrazac zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola koji prvi puta polaze prvi razred u školskoj godini 2016./2017. (105 KB)

Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

Natječaj za dodjelu Stipendije grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2016./2017.

12.10.2016
Na temelju članka 10. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12, 17/12, 20/13 i 21/14, 22/15, 3/16 – pročišćeni tekst)
gradonačelnik Grada Zagreba
raspisuje
NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA STUDENTE
PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.
1. Za akademsku godinu 2016./2017. studentima će se dodijeliti najviše 10 stipendija.
2. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
•          da su državljani Republike Hrvatske;
•          da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;
•          da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača;
•          da nisu stariji od 26 godina;
•          da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studija;
•          da su redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog preddiplomskog studija, odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija u Gradu Zagrebu;
•          da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
•          da su završili srednju školu s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. godinu studija
•          da su prethodnu godinu studija završili s prosjekom ocjena od najmanje 3,0;
•          da nisu apsolventi;
•          da nisu studenti privatnih studija.
3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za akademsku godinu 2016./2017., računajući od 1. listopada 2016. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 50 % prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine.
4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh na studiju, postignuti rezultati u struci tijekom studija te ranije korištenje Stipendije.
5. Natječaj traje 15 dana.
Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u sobi 62, III kat.
Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima prijave koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se preuzeti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba 62.
Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je priložiti:
1) rodni list u izvorniku ne stariji od mjesec dana,
2) domovnicu (preslika),
3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od mjesec dana,
4) ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela (u izvorniku),
5) potvrdu o upisu na studij u akademskoj godini 2016./2017.,
6) prijepis ocjena svih završenih godina studija, odnosno svjedodžbu završnog razreda srednje škole,
7) dokaz o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, o dobivenoj dekanovoj ili rektorovoj nagradi,
8) životopis.
6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.
U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.
Prigovor na prijedlog liste podnosi se gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
7.  Gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.
Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu Stipendije sa stipendistom se potpisuje ugovor o korištenju Stipendije.
U vrijeme sklapanja ugovora o korištenju Stipendije i za vrijeme njegova trajanja kandidat, odnosno korisnik Stipendije ne može primati niti jednu drugu stalnu novčanu stipendiju.

Obavijest o stipendiranju učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u školskoj godini 2016./2017

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine. U cilju učinkovitog stipendiranja učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine, molimo srednje škole da nam dostave:

 1. presliku svjedodžbe o završenom razredu i
 2. uvjerenje o upisu u viši razred srednje škole za sve učenike, pripadnike romske nacionalne manjine kojima je ranije dodijeljena stipendija sukladno Odluci o dodjeli stipendije učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2015./2016. Napominjemo da se učenici srednjih škola, pripadnici romske nacionalne manjine, koji su uspješno završili razred u školskoj godini 2015./2016., a nisu ponavljači, neće morati ponovno prijavljivati na „Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine na prijavu za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu” koji će uskoro biti raspisan.

Dokumenti

Stipendiranje učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u školskoj godini 2016./2017. (605 KB)

 

MZOS

Natječaj za prijavu projekata/programa udruga

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske objavljuju Natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 15.250.000,00 kuna, od čega će se za projekte i programe udruga dodijeliti 8.150.000,00 kuna, a za projekte zdravstvenih organizacija koji se provode u suradnji s udrugama 7.100.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 9. kolovoza 2016. godine.

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati RH Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

NATJEČAJ

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
A.2. Lokalni info-centri
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade
A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.300.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2016. godine. Dokumentaciju za prijavu možete pronaći na stranicama Ministarstva.

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih

NATJEČAJ

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine.

Dokumentaciju za prijavu projekta, uz izmijenjeni obrazac B8 – Obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijave, možete pronaći na stranicama Ministarstva, ovdje.

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine. Dokumentaciju za prijavu možete pronaći na stranicama Ministarstva, ovdje.

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata

lokalnih volonterskih centara u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 1.850.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. svibnja 2016. godine.

Poziv za prijavu

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Dokumentacija

OIDHR – “For Roma, with Roma“

OIDHR – “For Roma, with Roma“ (Za Rome, s Romima)

 

Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), objavljuje poziv za podnošenje prijava za manje potpore u okviru programa “For Roma, with Roma“ (Za Rome, s Romima) s ciljem promicanja temeljnog angažmana, javnog i političkog sudjelovanja, te poboljšanja sigurnosti zajednica Roma i Sinta u sklopu Inicijative mladih Roma i Sinta.

Tematska područja na koja se fokusira ovaj poziv za dostavu prijedloga su sljedeća:

– Osnaživanje i socijalno uključivanje zajednica Roma i Sinta kroz aktivizam mladih;
– Javno i političko sudjelovanje mladih Roma i Sinta; i
– Uključivanje mladih Roma i Sinta po pitanju sigurnosti osoba u svojim zajednicama.

Početak provedbe prihvaćenih prijedloga je 1. srpnja 2016. godine, sa završetkom provedbe do 31. prosinca 2016., u maksimalnom trajanju provedbe od šest mjeseci.

Financijske potpore za projektne prijedloge su u rasponu od 5.000-10.000 eura. Prihvatljivi troškovi u okviru ovog poziva: osoblje, putovanja, smještaj, nabava materijala i sredstava. Sve pomenute troškove snosit će izravno provedbena organizacija u izravnoj vezi s projektnim aktivnostima. Opći administrativni troškovi nisu prihvatljivi.

Prijave treba poslati na engleskom jeziku, s naslovom “Roma and Sinti Youth Initiative”, na sljedeću e-mail adresu: roma@odihr.pl. Organizacije čiji projektni prijedlozi budu odabrani bit će dužne dostaviti dodatne podatke i dokumentaciju u fazi ugovaranja.

Prijave treba poslati ODIHR-u najkasnije do 30. svibnja 2016. godine, do 17.00 po srednjoeuropskom vremenu. Prijave pristigle nakon ovog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje.

Call for Small Grant Applications: “For Roma, with Roma”

ODIHR’s Contact Point for Roma and Sinti works with young members of the community (Piotr Markowski) Photo details

“For Roma, with Roma” – Roma and Sinti youth promoting grassroots engagement, public and political participation, and enhancing security of Roma and Sinti communities.

The Organization for Security and Co-operation in Europe’s (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) is publishing a call for small grant applications “For Roma, with Roma” to promote grassroots engagement, public and political participation, and enhancing security of Roma and Sinti communities under its Roma and Sinti Youth Initiative.

The ODIHR initiative seeks to support capacity-building programmes for Roma and Sinti organizations and the empowerment of Roma and Sinti communities. In particular, the active participation of Roma and Sinti youth remains an OSCE priority, as outlined in the Action Plan for Improving the Situation of Roma and Sinti within the OSCE Area, adopted in 2003, and enhanced in 2013 with a focus on youth in the OSCE Ministerial Council Decision 4/13.

In 2013, the Contact Point on Roma and Sinti Issues launched the Roma and Sinti Youth Initiative, and provided small grants to NGOs to address challenges that Roma and Sinti youth encounter in their everyday life. In December 2014, ODIHR organized a two-day Roma and Sinti Youth Conference in Belgrade. Participants explored themes that continue to be the focus of the current Roma and Sinti Youth Initiative. The report of the conference was published in 2015, together with six papers by young Roma and Sinti activists and scholars. Additionally, ODIHR invited a group of young Roma and Sinti to the 2015 Human Dimension Implementation Meeting, organized a side event on the participation of Roma and Sinti youth, and training on participation and advocacy for young Roma and Sinti.

Who can apply?

Legally constituted non-governmental organizations from the OSCE region with a proven record of involvement in Roma and Sinti youth development activities are eligible for this call for project proposals. Roma and Sinti youth and student organizations from OSCE participating States are encouraged to apply. ODIHR will accept one application per organization only. The applicant organizations must have legally registered bank accounts.

Thematic areas

The focus themes addressed by the current call for proposals are the following:

 • Empowerment and social inclusion of Roma and Sinti communities through youth activism;
 • Public and political participation of Roma and Sinti youth; and
 • Roma and Sinti youth engagement to address the human security of their communities.

Gender mainstreaming

In line with the 2003 OSCE Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti within the OSCE Area, all objectives and activities must include gender mainstreaming actions.

Types of supported interventions

The proposals are expected to focus, in the respective areas, on issues such as:

 • Promotion of youth grassroots engagement and volunteerism in communities;
 • Innovation in cultural activities and information campaigns by Roma and Sinti youth groups promoting access to local services;
 • Activities enhancing human security of vulnerable Roma and Sinti communities (within the cross-dimensional understanding of security, addressing the politico-military, economic and environmental and human dimension), and particularly women from these communities, especially in crisis and post-crisis situations. Possible themes could range from transnational threats – such as trafficking or international crime – to economic development, tolerance and non-discrimination, hate crimes, forced evictions and minority rights;
 • Education for Roma and Sinti community members, in particular Roma and Sinti women;
 • Civic education initiatives for Roma and Sinti youth in vulnerable communities; and
 • Innovation in information campaigns on public and political participation (e.g., use of social media tools).

Duration and timeframe

Accepted proposals are expected to start implementation on 1 July 2016 and complete the project by 31 December 2016, for the duration of six months, maximum.

Budget

Project proposals should be in the range of 5,000-10,000 EUR. The following category of costs can be considered: personnel, travel, accommodation, supplies and assets. All costs proposed must be borne directly by the implementing organization and in direct connection with the project activities. Overhead administrative costs are not eligible.

How to apply

Applications should be sent in English, with the subject line “Roma and Sinti Youth Initiative”, to the following e-mail address: roma@odihr.pl. The organizations whose project proposals are selected will be required to submit additional information and documentation in the contracting phase.

Deadline for applications

Applications should be sent to ODIHR no later than 30 May 2016, 5 PM CET. Applications received after this deadline will not be taken into consideration.

 

NATJEČAJ

Opća Uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije (European Commission Directorate-General for Justice and Consumers) objavila je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga nacionalnihi transnacionalnih projekata usmjerenih na nediskriminaciju i integraciju Roma, u okviru programa o Pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj ovog poziva je podržati nacionalne i transnacionalne projekte nediskriminacije i integracije Roma u skladu sa specifičnim ciljem promoviranja načela nediskriminacije na temelj spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orjentacije, te poštivanja načela nediskriminacije na temelju članka 21. Povelje.

Jedno od prioritetnih područja/aktivnosti koje će biti podržane ovim pozivom jeste podizanje svijesti o i suzbijanju štetnih stereotipa o Romima i potporu integraciji Roma u šire društvo; prepoznavanje i razmjena dobrih praksi kroz područja pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu ili stambenom zbrinjavanju, kao i antidiskriminacija, zaštita romske djece i žena te osnaživanje u odnosu na integraciju Roma.

Indikativni proračun dostupan kroz ovaj poziv iznosi 2.765.000 EUR. Visina pojedinačnog granta ne može iznositi manje od 150.000 EUR, niti više od 500.000 EUR.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 12. travnja 2016. godine.

Više informacija o pozivu, uvjetima i detaljima možete pronaći ovdje