Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine. Dokumentaciju za prijavu možete pronaći na stranicama Ministarstva, ovdje.

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih