PROGRAM PRIPREME ROMA ZA DIPLOMSKE STUDIJE

Srednjoeuropsko sveučilište (CEU) iz Budimpešte otvorilo je prijave za studente za program koji priprema Rome za diplomske studije. Pravo prijave imaju studenti romske nacionalne pripadnosti koji su završili dodiplomske studije društvenih znanosti.

Studenti koji su završili dodiplomske studije društvenih znanosti sada se mogu prijaviti za program pripreme Roma za diplomske studije (RGPP) na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Program je namijenjen studentima koji su se izjasnili pripadnicima romske nacionalne manjine kako bi se oni pripremili za diplomske i post diplomske studije. Uvjet je i poznavanje engleskog jezika.

Radi se  o intenzivnom programu koji traje deset mjeseci. Njime je predviđeno poboljšanje znanja engleskog jezika do nivoa za diplomske i post diplomske studije kao i tečaj akademskog pisanja na post diplomskoj razini, kao i razvijanje kritičkog razmišljanja i vještina učenja. Studenti će također sudjelovati u kritičkim debatama o političkom, ekonomskom i socijalnom položaju Roma, a na seminarima će se ukrštati proučavanje povijesti i identiteta sa novim pomacima u politici prema romskim zajednicama u regiji.

Studenti će imati priliku upoznati se s diplomskim programima na CEU, a biće im pruženi kolegiji iz povijesti, rodnih studija, političkih znanosti, javnih politika, međunarodnih odnosa i europskih studija, ekonomije, sociologije, antropologije kao i studija nacionalizma, dok se napominje da postoji mogućnost dodavanja i drugih disciplina.

Odabrani kandidati dobit će punu stipendiju za cjelokupno trajanje programa, odnosno bit će im pokriveni putni troškovi do i od Budimpešte, smještaj u studentskom domu, zdravstvena skrb, školarina kao i troškovi života u vidu hranarine i džeparca.
Prijave su otvorene do 15. travnja 2018. godine.