Ravnopravnost spolova

Ravnopravnost spolova

OSNAŽIVANJE ŽENA ROMKINJA. – RAZNOLIKOST, DEMOKRATSKO DRUŠTVO I VRIJEDNOST

Veliki broj žena i romskih djevojaka i dalje se suočava s višestrukom diskriminacijom u raznim područjima, posebno istakla bih najbitnija područja  u zdravstvu, zaposlenju, stanovanju i obrazovanju, za koje smatram da su temelji za sva druga prava čovjeka. Također imaju ograničene mogućnosti utjecaja na politike koje ih se najviše tiču.

Ravnopravnost spolova jedna je od temeljnih vrijednosti posebno žena. Svi ljudi, u svoj svojoj raznolikosti, trebaju biti slobodni živjeti izabrani život, napredovati socijalno i ekonomski. Žene su ključne u razvoju i promjena u životu.

Tim Roma doprinosi uključivanju pitanja ravnopravnosti spolova u Strateški akcijski plan za uključivanje Romkinja (2020.-2025.) Promicanjem osnaživanja Romkinja u svim sferama, uključujući i politički život, podržavaju međunarodne romske ženske mreže koje se bave reproduktivnim pravima, nasiljem u obitelji i sklapanjem malodobnim brakovima ili trgovinom ljudima u romskim zajednicama.

Raznolikost su prirodni dijelovi svakodnevnog života romske zajednice. Stoga postoje i mnogi različiti pogledi na ravnopravnost spolova. Društvena promjena koja se tiče obrazovanja i zapošljavanja trenutno pogađa cijelu zajednicu.

U svom svakodnevnom životu mnogi su Romi  pod pritiskom uzrokovanim poštivanjem tradicije s jedne strane i novih očekivanja u vezi s pripisivanjem rodnih uloga koje proizlaze iz modernog društva i legitimnih težnji samih žena Romkinja, s druge strane. Stoga se moraju pokušati uskladiti te dvije strane kod svoje obitelji, rodbine i šire zajednice.

Žene i muškarci Romi sve više rade u zanimanjima u kojima su ih rijetko viđali ili u kojima se Romi prije tradicionalno uopće nisu bavili. Stereotipi i predrasude prema Romkinjama i Romima se vrlo sporo ruše u očima ostalog stanovništva. Isto tako u romskoj zajednici ne potiču osnaživanje Romkinja svi muškarci. I dalje se tradicija poštuje što se tiče položaja Romkinja u romskoj zajednici što je začuđujuće kod mlađe generacije.

Na primjer, neke žene Romkinje mogu se suočiti sa seksističkim, staromodnim i postavljenim stavovima ili čak ograničenjima u profesionalnom usmjeravanju ili radnom životu kako većinske populacije, tako i pripadnika muške zajednice. Ljudi iz većinskog društva ponekad imaju zastarjelu sliku rodne ravnopravnosti među Romima ili pretpostavljaju da znaju kako je to i generaliziraju da se odnosi na sve žene Romkinje. Međutim, obiteljske se situacije uvelike razlikuju između tradicionalnih i vrlo modernih, ovisno gdje žive u urbanim sredinama i segregiranim naseljima.

Treba se posebno omogućiti mladim Romkinjama da se uključi u politički život na lokalnom, nacionalnom i Europskom nivou kako bi mogli dati svoj doprinos za poboljšanje položaja Romkinja posebno onih koje žele i imaju volju raditi za dobrobit svoje zajednice. Također, mladi koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje, uključiti ih odmah u svijet rada, tako da ne bi ostali trajno prijavljeni na HZZ-u. Ujedno takav način tj. nakon završenog obrazovanje- odmah ih uključiti u svijet rada, tj zaposliti ih, motivirali bi ostalu mladež da upišu i završe željeno obrazovanje, što mnoga istraživanja pokazuju da romska djeca zaostaju u obrazovnim postignućima. To bi im bila jedina motivacija-radim ono što želim.

Obrazovanje ima izravan i presudan utjecaj na mogućnosti bilo kojeg pojedinca u životu. Budućnost mladih Romkinja/Roma uvelike ovisi o njihovom obrazovanju. Loše obrazovanje korelira sa lošim zdravljem, nezaposlenošću, siromaštvom i socijalnom isključenošću.

Unatoč mnogim naporima i određenom napretku, još uvijek postoji dovoljno dokaza da Romi i dalje trpe širenje mržnje protiv njih, gdje je prepoznata kao specifičan oblik rasizma potaknut predrasudama i stereotipi. Uz to, Romi i dalje su žrtve različitih oblika diskriminacija, uključujući školsku segregaciju, kao i govor mržnje. Kao dokaz tome je organizirani nedavni antiromski prosvjed  na području Međimurja na čakovečkom Trgu Republike pod nazivom “Želim normalan život”.

U skladu sa Strazburškom deklaracijom o Romima iz 2010. godine, koja naglašava ženska prava i ravnopravnost spolova, Vijeće Europe ostat će osjetljivo na višestruku diskriminaciju i intersekcionalnost kao međusektorska pitanja koja će prožeti sve specifične akcije na vodoravni način.

Ima pozitivnih stereotipa, ali su negativni češći

O tome koliko su predrasude i stereotipi duboko ukorijenjeni govore riječi naučnika i fizičara Alberta Ajnštajna koje se danas ponavljaju kao narodna izreka: „Živimo u svijetu u kome je lakše razbiti atome nego predrasude“.

Stereotipi o Romima su česti, čak uobičajeni. Nekada su pozitivni i ukazuju nam da su Romi romantične lutalice, narod nepokorenog duha i slobode, mistični, strastveni i veseli, da sviraju divnu muziku. Vođeni takvim predrasudama pred očima nam je Esma Redžepova i Šaban Bajramović čije pjesme su poznate u cijelom svijetu.

Češće, stereotipi su negativni i po njima Romi su lažljivi, skloni prevari i krađi, lijeni, prljavi su i zbog „specifičnog načina života ostaju zarobljeni u začaranim krugovima bijede“. Kao da u drugim narodima nema onih koji kradu, lažu, čine zločine. Kakvi god da jesu stereotipi koji se odnose na Rome nanose veliku štetu cjelokupnoj romskoj zajednici i izvor su neistina. U želji da ne pripadaju zajednici koja je najviše izložena negativnih predrasuda i stereotipa,  posebno Romi i Romkinje mlađe generacije prihvaćaju kulturu i običaje kraja u kojem su se nastanili što ih dovodi do manjeg poznavanja vlastite kulture, tradicije i običaja i potpuno se asimiliraju.

Zato se romska zajednica bori niz godina ublažiti stereotipe i predrasude jer svjesni su da se ne mogu iskorijeniti.

 

Ramiza Memedi

TRGOVANJE LJUDIMA

Opća skupština Ujedinjenih naroda (UN) rezolucijom proglasila je 30. srpanj Svjetskim danom suzbijanja trgovanja ljudima u cilju podizanja svijesti javnosti o ovom globalnom problemu. Trgovanje ljudima je globalni problem koji utječe na život i krši temeljna ljudska prava, integritet i zdravlje milijuna ljudi diljem svijeta.

Nastaje kao posljedica loše gospodarske situacije u nekoj zemlji, neravnopravnosti spolova, socijalne isključenosti, nejednakih mogućnosti zapošljavanja na tržištu rada, ekonomske nejednakosti i korupcije, ali i ratova i velikih katastrofa. Pod najvećim rizikom su osobe koje žive na margini društva – siromašni, nezaposleni, migranti. U potrazi za boljim životom, lakom zaradom, veliki broj osoba mahom žena, postane žrtvom trgovine ljudima. Prema procjenama UN-a, svake godine u svijetu se trguje sa dva do četiri milijuna ljudi, dok godišnji prihod od trgovine ljudima iznosi između sedam i trinaest milijardi dolara. Prema tome, trgovanje ljudima i ilegalna migracija ostvaruju zaradu kao trgovanje drogom i oružjem. Stoga je prevencija trgovanja ljudima jedna od ključnih zadaća EU.

Republika Hrvatska od 2002. godine pristupila je izgradnji sustava suzbijanja trgovanja ljudima te je u tu svrhu ratificirala najznačajnije međunarodne dokumente na ovom području kao što su: Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebno ženama i djecom, Konvencija o pravima djeteta, Fakultativni protokol o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji idr.

Od izuzetne važnosti je konstantna nadogradnja već uspostavljenog sustava  te prilagodba novim trendovima fenomena trgovanja ljudima.

 

U prethodnom trogodišnjem razdoblju primjene Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine, uočeno je da Republika Hrvatska postaje sve više država podrijetla i destinacije za žrtve trgovanja ljudima, a naročito za žrtve iz regije. Važno je naglasiti da pojedine kategorije žrtava trpe različite posljedice nasilja kojeg su preživjele te stoga treba razviti specijalizirani, sveobuhvatni i interdisciplinarni pristup u pružanju pomoći i podrške.

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine obuhvaća sva područja dosadašnjih nacionalnih dokumenata koji se bave tematikom suzbijanja trgovanja ljudima te je u predložene mjere i aktivnosti ugrađeno iskustvo rada svih nadležnih tijela državne uprave, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Područja koje obuhvaća Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine su: Normativni okvir, Identifikacija žrtava trgovanja ljudima, Praćenje postupaka otkrivanja, procesuiranja i sankcioniranja kaznenih djela povezanih s trgovanjem ljudima, Pomoć i zaštita žrtava trgovanja ljudima, Prevencija, Obrazovanje, Međunarodna i regionalna suradnja i Koordinacija aktivnosti.

Najveći postotak od ukupnog broja žrtava ovog oblika organiziranog kriminala čine mlađe žene i djeca, gotovo osamdeset posto, dok je sedamdeset posto tih žena prodano za seksualno izrabljivanje. Osim prisilne prostitucije, žrtve se često iskorištava i u svrhe pornografije, prisilnog braka, robovskog rada, prosjačenja, nezakonitog usvajanja, trgovine ljudskim organima… U manjem broju žrtve su i muškarci koji obično završe kao robovi. Trgovanje ljudima nije nešto što se događa daleko od svih nas, već da žrtvom trgovanja ljudima može postati bilo tko, a svaki pojedinac treba biti informiran i oprezan.

Zaštita žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj uređena je odredbama Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima koji propisuje poduzimanje potrebnih mjera u području suzbijanja trgovine ljudima te predstavlja nadogradnju već uspostavljenog sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Također, uz to, kroz više zakona Republike Hrvatske kao što su: Kazneni zakon, Zakon o strancima, Zakon o kaznenom postupku te Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći, regulirane su sankcije za počinitelje i mjere zaštite za žrtve ovog kaznenog djela.

Obilježavanja Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima – 30. srpnja, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima, održan je on-line skup. Obilježavanje Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima otvorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Boris Milošević, a uvodne govore održali su i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., Nj. E. g. Carlos Ruiz Gonzales, veleposlanik Kraljevine Španjolske za suzbijanje trgovanja ljudima te prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Akademije pravnih znanosti.

 

On-line skup popratili su brojni predstavnici tijela državne uprave, organizacija civilnog društva te predstavnici pravosudnih tijela, javnih ustanova kao i akademske zajednice.

Isto tako Ured Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC) u suradnji sa Ministarstvom Europe i vanjskih poslova Republike Francuske te Republikom Albanijom kao domaćinom, organizirao je 6. i 7. srpnja 2021 godine, posljednji u nizu on-line sastanaka na temu suzbijanja trgovanja ljudima, s naglaskom na suzbijanje trgovanja djecom u svrhu iskorištavanja za prisilni kriminalitet. Na tom sastanku sudjelovali su i predstavnici Republike Hrvatske, sudac Tomislav Brđanović sa Županijskog suda u Varaždinu i Marija Penava Šimac iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Svaki iz svog djelokruga rada izložili su problematiku iskorištavanja djece te odgovor nadležnih tijela na ovaj problem.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova doznali smo da u 2021 godini do sada identificirano ukupno 14 žrtava trgovanja ljudima, 10 je državljana Republike Hrvatske i četiri državljana Nepala.

Ramiza Memedi

JASENOVAC

  1. 04 se obilježava 76. obljetnica proboja posljednjih zatočenika Jasenovca. Nažalost i ove godine odavanje počasti i polaganje vijenaca u spomen na žrtve ustaškog logora, polagali su odvojeno
    u više grupa kod Spomen obilježja Kameni cvijet. Koncentracijski logor Jasenovac predstavlja jedno od najvećih stratišta u Drugom svjetskom ratu u kojem je između 1941. i 1945. godine ubijeno po procjeni pojedinih 700.000 muškaraca, žena i djece, uglavnom Srba, Židova, Roma i antifašista bez obzira na vjeru i naciju. Neki umanjuju do sto tisuća dok neki uvećavaju i do milion žrtava. Na dan proboja logoraša 22. travnja 1945. godine u logoru Jasenovac bilo je zatvoreno 1.073 logoraša. U proboj je krenulo njih 600, a preživio je 91 logoraš. Više nikada i nikome se ne ponovio Jasenovac i nijedan zločin ovoga svijeta.

Postavljen je vremenski okvir koji je započeo u 9 ujutro i trajao je do 13 ili 14 sati, te su pojedina izaslanstva u tim okvirima dolazili na komemoraciju. Vladino izaslanstvo došlo je u 9 sati, a potom u 10 sati izaslanstvo Hrvatskoga sabora.

Izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske predvodio je premijer Andrej Plenković.  „Došli smo odati počast svim žrtvama režima NDH i strašnim zločinima koji su počinjeni u ovom i drugim logorima protiv Židova, Srba, Roma, antifašista, Hrvata. Važno je da mlađe generacije osvijeste te zločine i nikad ih ne zaborave. Mi smo ovdje i ove godine, kao što smo bili svake godine tijekom prvog mandata, kao što ćemo biti i do kraja mandata, a dolazit ćemo i kasnije, s pijetetom i sviješću da ovakve zločine ne smijemo dozvoliti da se ikada ponove”, rekao je Plenković.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković položio  vijenac u Jasenovcu i rekao kako je u tome logoru počinjen strašan zločin  kao i da treba podsjećati mlade generacije da zlo postoji i da uvijek postoje ljudi koji su spremni činiti strašne zločine. „Naša je zadaća da pokažemo da sloboda i demokracija trebaju svoje čuvare, da pokažemo da i mir i ljudska i manjinska prava trebaju biti stečevine moderne hrvatske države. Smatram da sve simbole ustaškog režima treba zakonski sankcionirati. Sve ono što podsjeća i što je bio dio ustaškog pokreta, treba biti zakonski sankcionirano”, rekao je Jandroković.

Predsjednik Republike Zoran Milanović odao je počast polaganjem cvijeta i kamenčića kod Spomen obilježja Kameni cvijet u 11 sati. Nakon odavanja počasti predsjednik Milanović dao je izjavu medijima u kojoj je rekao: „Ovo je bio ustaški logor, ustaše su Hrvati, a kako sam Hrvat, ne mogu se praviti da me se to ne tiče. Prije 76 godina ovdje je bio proboj logoraša kojeg je poveo Ante Bakotić, povikom ‘Naprijed drugovi!’. Spasilo se stotinjak ljudi, ostali su ubijeni. Ovo je bilo kontroverzno mjesto, i dalje je“, rekao je Predsjednik.

Posebno izaslanstvo naroda žrtava predstavljali su predstavnici Srba, Židova, Roma i antifašista. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, predsjednik koordinacije Židovskih općina u Hrvatskoj Ognjen Kraus, predstavnik Saveza Roma “Kali Sara” Veljko Kajtazi i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin zajednički vijenac položili su u 12 sati. Kraus je komentirao i odvojeno obilježavanje državnog vrha 76. obljetnice proboja posljednjih zatočenika iz ustaškog logora Jasenovac.

“Ovo je pokazalo da smo potpuno podijeljeni i da nismo u stanju, ni kada se obilježava komemoracija Jasenovca, prijeći preko nekih stvari. Ovo pokazuje sliku Hrvatske u kojoj živimo”, ustvrdio je Kraus.

Počast žrtvama Jasenovca odao je i veleposlanik Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor koji je rekao kako se moramo prisjećati prošlosti te istovremeno boriti protiv antisemitizma, rasizma i netrpeljivosti.

“Svaki puta kada posjetim Jasenovac, Auschwitz ili neko drugo takvo mjesto u Europi, mislim na pouke koje trebamo izvući. Moramo se prisjećati tih događaja, ali i sjetiti se da Holokaust i sistematično istrebljivanje Židova nisu započeli u Auschwitzu, već antisemitizmom koje seže u prošlost do Križara. Imperativ svih nas je da se borimo protiv antisemitizma, rasizma, netrpeljivosti. Nikada ne smijemo biti samo svjedoci i gledati u drugu stranu dok se nešto užasno događa. Trebamo biti aktivni i boriti se za one koji su diskriminirani, drukčiji od nas, kako bismo zaštitili njihova prava. Te pouke trebamo prenijeti mlađim generacijama. Trebamo se boriti i protiv kontinuiranog procesa negiranja i umanjivanja Holokausta“, rekao je Mor. (Al Jezzera)

Koncentracijski logor Jasenovac ili kako ga još nazivaju Sabirni logor Jasenovac bio je najveći koncetracijski logor i logor za istrebljenje u Nezavisnoj državi Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Logor je nastao kao rezultat genocidne politike nad Židovima, Srbima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj koju je 10. travnja 1941. godine, pod okriljem i neposrednim utjecajem nacističke Njemačke i fašističke Italije, proglasila Ustaška domovinska organizacija (isti dan kada je njemačka vojska ušla u Zagreb).

Koncentracijski logor Jasenovac bio je prvi sustavno izgrađivani logorski kompleks na teritoriju Nezavisne Države Hrvatske, jedini koji je neprekidno djelovao za cijelo vrijeme njezina postojanja, te najveći po prostoru koji je zauzimao, po broju logoraša koji su kroz njega prošli kao i po broju žrtava koje su u njemu stradale.

U jasenovački logor upućivani su muškarci, žene i djeca iz svih krajeva tadašnje NDH, a iz njega je dio zatočenika bio upućivan na prisilni rad  u Njemačku i u druge logore u okupiranoj Europi i “najveća tvornica” u NDH s besplatnom radnom snagom. U njega se dolazilo i po presudi suda zbog izvršenog kaznenog djela, u njemu su zatvarani zarobljeni partizani i pripadnici narodnooslobodilačkog, kao i domobrani i četnici. (Wikepidija)

Bio je to višenamjenski logor a istovremeno koncentracijski prolazni  radni, kažnjenički i zarobljenički, te logor smrti kojem je osnovni zadatak bio istrebljivanje Srba, Židova i Roma te ostalih rasno neprihvatljivih manjina. Jasenovac je bio stratište za većinu onih koji su u njega ušli, a nisu se uklapali u pojam rasne čistoće (Židovi), ili su pripadali etnički manje poželjnim narodima (Srbi i Romi), kao i za protivnike ustaškog režima i članove njihovih obitelji, bez obzira na nacionalnu ili rasnu pripadnost (antifašisti, komunisti, članovi HSS-a i dr.

Jasenovac je bio posebno “ozloglašen zbog svojeg barbarizma i broja žrtava”. Za razliku od nacističkih koncentracijskih logora koje su nazivali tvornice smrti, zbog industrijskog pristupa ubijanju kojeg su imali nacisti, posebnost Jasenovca je bila u tome što su ustaški krvnici svoje žrtve često ubijali neposredno, svojeručno i brutalno, tako da su žrtve Jasenovca u velikom broju stradale od noža, malja ili sjekire. Tijekom godina, dosta je logoraša bivalo otpušteno iz Jasenovca, a znatan broj je i pobjegao te su poslije svjedočili o strahotama tog logora.

Većina žrtava Jasenovačkog logora bili su etnički Srbi, državljani NDH, u sklopu provođenja genocidnih zakona i zločinačke politike ustaške države. Osim njih, žrtve su bili i Židovi u sklopu holokausta, te u velikom broju Romi koji su također bili istrebljivani u skladu s rasnim zakonima preuzetim od nacista.

Žrtve Jasenovca bili su i brojni Hrvati koji su bili politički protivnici ustaškog režima, antifašisti ili su kao partizani sudjelovali u borbi protiv istog, te pripadnici iz redova drugih manjina koje su živjele na području NDH (Muslimani, Slovenci, Slovaci, Česi, Ukrajinci, Rusi, Talijani, Nijemci, Crnogorci, Mađari, Poljaci, Rumunji i Rusini), a koji su se nečim zamjerili ustaškom režimu.

Zbog spriječenosti članica Udruge da posjete spomen područje Jasenovac na određeni dan, Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj „Bolja budućnost“ organizirala 24. 04., posjet Koncentracijskog logora Jasenovac sa svojim članicama kao i svake godine. Nakon polaganja cvijeća kod Kamenog cvijeta, posjetili smo i romsko groblje u Uštici. Nažalost Memorijski centa u Uštici bio je zatvoren, tako da nisu mogle pogledati unutrašnjost Centra.

Ramiza Memedi

MARCEL COURTHIADE

Marcel Courthiade profesor je bio na Nacionalnom institutu za orijentalne jezike i kulture (INALCO) na Sveučilištu u Parizu. Studije romskog jezika učinile su ga najistaknutijim stručnjakom za romski  jezik. Jedna od njegovih najnovijih inicijativa je nedavno pokretanje internetskog prvostupanjskog studija o romskoj kulturi i jeziku.

Dokazi indijskog podrijetla Roma nisu pronađeni inače samo u jeziku, nego i u sličnim običajima, u očuvanim društvenim strukturama, izboru poziva, sličnosti metoda obrade željeza, ustvrdili su etnolozi i povjesničari. Stručnjaci vele da se najtočnija putanja seobe Roma od Indije za Europu može rekonstruirati baš na osnovu raznovrsnih romskih dijalekata, objasnio je Marcel Courtiade.

Marcel Courthiade rođen je 2. kolovoza 1953. u Montceau-les-Minesu od francuskih roditelja. Lingvist, učitelj, istraživač, tumač i aktivist, uvijek je vrijedno radio. Apetit za znanjem bio mu je bezgraničan. Sebe je definirao kao Europljanina, ili bolje rečeno Indoeuropljana, grčkog i romskog podrijetla. Courthiade je studirao medicinu na Sveučilištu Clermont-Ferrand, koje je napustio u 5-oj godini,  da bi proučavao slavenske jezike, posebno srpsko-hrvatski i poljski. Potom je studirao na Institutu za nacionalne jezike i istočne civilizacije (INALCO) u Parizu, gdje je stekao diplomu na poljskom, makedonskom i albanskom jeziku.  Uspio je savladati više jezika , ali posebno je odlučio da mu romski jezik bude  u središte  interesa, i svoj život posvetio je njegovoj obrani i razvoju, i da kroz romski jezik i obrani identitet i prava Rome. Marcel je, poput ostalih intelektualaca i aktivista svoje generacije, bio previše ispred svog vremena da bi ga mogao u potpunosti razumjeti.

Courthiade je svoj doktorat stekao na rad Fonologije dijalekata  i vrstu Roma te grafički dijasustav romskog  jezika na Praktičnoj školi naprednih studija. Nakon studija medicine posvetio se lingvistici. Sveučilišni diplomat na poljskom, srpskohrvatskom, albanskom i makedonskom jeziku, čak je stekao i DEA za oceanske jezike od INALCO-a (Pariz).

Posebno područje Balkana bilo mu je najomiljenije istraživačko područje. Putovao je u svim smjerovima. Zaljubljen u jezike, kulture i povijest, Marcel je vrijeme provodio putujući, komunicirajući, prevodeći, čitajući, pišući i objavljujući razne publikacije.

Tijekom studija, Courthiade je bio uključen i radio za nekoliko nevladinih organizacija aktivnih u obrazovnim projektima za Roma u Albaniji, poput Rromani baxt, koordinirao je uredom i vrtićem Rromani baxt, te vodio nekoliko kulturnih i obrazovnih projekata. Potom je četiri godine radio kao politički analitičar i tumač u francuskom veleposlanstvu u Albaniji.

  1. postao je predavač na INALCO-u. 2008. bio je ključni sudionik filma „Louisa Mocheta Rromani Soul“. 2019. postao je član znanstvenog vijeća Međuresornog delegata za borbu protiv rasizma, antisemitizma i Anti-LGBT mržnje.

Njegov je rad uvijek pokazivao vrlo visoku razinu znanstvene stručnosti, iznimnu  i pristupačnost te posebno nepromjenjivu odanost Roma. Bio je arhitekt razvoja stvarne lingvističke politike, s načelima ujedinjenja romanskog jezika usvojenim 1990. u Varšavi od strane 4. kongresa Međunarodne unije Roma.

  1. u Varšavi je sudjelovao na Kongresu Međunarodne unije Roma kao jezični povjerenik, postavljajući temelje za transkripciju i standardizaciju romskog jezika. Pet godina kasnije, u Parizu je obranio doktorat na temu „Fonologija romskih dijalekata i grafički dijasustav romanskog jezika“, pod ravnanjem Claudea Hagègea.

Od 1997. predavač je romskog jezika i civilizacije u INALCO-u (Pariz). Njegova bibliografija ima tridesetak stranica prepunih brojnih referenci. Za sobom ostavlja neizmjerno nematerijalno nasljeđe i djelo, nažalost, nedovršeno. Slonovsko pamćenje omogućilo mu je da sve nauči napamet, posebno jezike.

Marcel Courthiade često je sudjelovao u inicijativama koje je organizirao Courrier des Balkans, sastancima i raspravama. Njegov nestanak ostavlja neizmjernu prazninu u otkrivanju tajni romskog jezika. Predavao je na sveučilištima u Parizu i Bukureštu, također je na toj osnovi koordinirao izradu prvog europskog rječnika romskog jezika, prigodno naslovljenog “Od naših starijih, do naših kćeri i do naših sinova”. Napisao je brojne članke i sudjelovao u brojnim publikacijama; nedavno je istražio i uredio knjigu o romskim poslovicama.

Više od dvadeset godina gospodin Courthiade bio je angažiran u različitim zemljama Europe (Albanija, Poljska, Srbija – uključujući Kosovo, itd.) u aktivnostima usmjerenim na manjine. Svoj rad na ovom polju nastavlja sudjelujući u mnogim znanstvenim i kulturnim događanjima u istočnoj i zapadnoj Europi. Nekoliko godina organizira Međunarodnu ljetnu školu za Rome u različitim europskim zemljama, kao i kongrese Međunarodne unije Roma, a nedavno i dvije međunarodne znanstvene konferencije (jednu o Rumunjskom ropstvu 1300.-1856. I drugu o indijskoj Cara Harša).

Njegov materinski jezik bio je francuski i romski, a govorio je i albanski, engleski, srpski, makedonski, rumunjski, poljski, grčki, bugarski i slovački.

Marcel Courthiade umro je u Tirani 4. ožujka 2021. u dobi od 67 godina. Njegovom smrću Romi su izgubili iznimno značajnu osobu. Međutim, njegova djela ostaju blago koje će nekoliko generacija moći koristiti u korist emancipacije Roma.

POSLJEDNJA DUBROVAČKA ROMKINJA

POSLJEDNJA DUBROVAČKA ROMKINJA BELKA AHMETOVIĆ Ne može nezadovoljan čovjek gledati sudbinu drugih!

Boris Njavro6.8.2014

“Svoje djetinjstvo provela sam putujući, obišli smo sve krajeve nekadašnje Jugoslavije, putovali smo kao obitelj, nikada kao čerga, s ocem koji je išao za poslom. Ipak, uvijek smo znali gdje ćemo se vratiti, gdje je naša kuća, naš dom.

Ovo je prvi put u mom životu da ja, u ovim staračkim godinama, više ne znam gdje je moj dom, gdje ću ja sa svojim unukom Ćamilom, a zovem ga i Samson, sutra živjeti!” bio je tužni uvodni monolog Belke Ahmetović, negdje oko 2000 – te godine, tada posljednje dubrovačke Romkinje, koja je tih godina živjela kao prognanik u prizemnoj hotelskoj sobi Babina kuka, tad još uvijek zapuštenog i uništenog u ratu.

Soba u kojoj je Belka bila smještena nije imala ni struje ni vode, ulazilo se izvana, ispred je bio manji vrt, gradele, nekoliko kutija sa raznom robom, te psi lutalice, čuvari njenog tada privremenog doma. Tužan je i od mnogih zaboravljen tada bio život njih dvoje, posljednjih preostalih Roma iz nekada njihove velike obitelji, koja je šezdesetih godina doselila u Gruž, točnije Kantafig. Nekoliko starih fotografija, Belka sa obitelji na Stradunu, vratilo je ova sjećanja na ovu dragu ženu, u dane kad je mjesec Ramazana došao kraju.

Obećali svašta…

“Lijepo smo gore živjeli, u toj našoj baraci, kako su je zvali, bila je to naša kuća, mala, nama dovoljna!” sjetno se prisjećala Belka davnih dana. Teško je točno navesti neke detalje iz njena života, nekih se nije ni sjećala, neki joj nisu bili ni važni, a nekih se tada nije ni željela prisjećati. Tek se prisjetila kako joj je otac, stari “kanđija”, majstor za kante, lonce i slično, govorio da se rodila oko 1925. u Prozoru, kasnije je djetinjstvo provela na putovanjima, najviše po Dalmaciji, ali uvijek su se vraćali u Bugojno, gdje im je zapravo bio dom i gdje su provodili zime. “S petnaest sam se udala za Roma Zaika, od Konjica, išli smo od prvih dana braka naokolo, tražili posao. I on je bio “kanđija” kao i mnogi Romi!” vratila se Belka u zaboravljena sjećanja.

“Došli smo u Dubrovnik odmah poslije rata, smjestili se u Gruž, tada gotovo prazan, tamo gdje je kasnije napravljeno naselje TUP – a!” Tu su živjeli lijepo, svi su ih voljeli, djece su izrodili, čak desetero, dvoje je umrlo kao mali, a osmero živjelo u maloj trošnoj kučici. Muž Zaik je putovao, tražio posao, a ona je uvijek živjela u Gružu. Voljeli su je i poštivali. Ali, ni ti dani šezdesetih godina nisu bili najsretniji. “Zaik je umro prije oko 40 godina, kasnije mi je dvoje djece poginulo u prometnim nesrećama, svi su sahranjeni na Boninovu, gdje nam je obiteljska grobnica!“ Godine 1963. srušili su im staru baraku. „Na njenom mjestu počeli su graditi naselje TUP – a, a nas preselili, prevarili, obećali svašta, a nismo dobili ništa!”

Oni rušili, mi gradili!

Dobila je rješenje kako se moraju preseliti na drugu lokaciju, te kako će im tamo, iznad malog igrališta na Kantafigu, napraviti novi montažni objekt. Dobili su “baraku od lesonita, tri puta tri metra, u zamjenu za baraku koju su nam srušili!” Malo iza i tu “zamjensku” kućicu srušili su im “neki inspektori“, ali uz pomoć prijatelja i susjeda, Belka nakon odlaska inspektora i rušitelja njenog malog doma, počinje praviti novu kuću, u koju se useljava i ostaje do prvih ratnih granata 1991. godine. “Sila Boga ne moli, pa smo ja i moja djeca preselili u tu novu kućicu, gdje smo ostali do rata, devedeset prve. Bilo nam je tamo lijepo, snašli smo se, sama sam djecu odgajala, znao ih je cijeli grad! Znaš koliko smo se šetali po Stradunu, vazda, svi, evo, vidi ove slike!“

Znala bi reći kako nikada nije prosila, ni ona ni njena djeca, da ne bi “sramotila sebe ni svoj narod!” Ali, kako nije imala rješenje za objekt u kojem je živjela na adresi Gruška obala 57., problemi su sami dolazili do nje. „Obratila sam se tadašnjem Saboru, 1976., čini mi se Milki Planinc!” podsjećala se tih dalekih dana Belka, a dalje je intervencija išla preko tadašnjeg Centra za socijalnu pomoć, te dobiva u svoju malu kućicu i vodu i struju. Zanimljiv je podatak kako je 1978. godine tadašnja Općina Dubrovnik izdala preporuku da se njenoj obitelji obavezno osigura adekvatan stambeni prostor. Od tada ništa, dapače, stvari su krenule na gore. Ipak, Belka se sjećala samo lijepih dana u Gružu, iz kojeg “dušom nikad nisam otišla!” voljela je reći.

Ne gatara, već vidovnjak!

Tih godina njeni su susjedi, a kasnije i mnogi drugi, saznali za još jednu njenu sposobnost, nepoznatu Dubrovniku do tada – gatanje – iako Belka to tako nije voljela zvati! „Sve više su mi dolazili, posebno dame, koje su voljele da im u četiri oka pričam što ih čeka u njihovim životima, posebno tajnim ljubavima. Kasnije su mi te dame pomagale kad bi nešto zapelo u životu, meni i djeci. Moja stara baba me nešto naučila, ali ne možeš to učiti, moraš imati u duši to da možeš čitati tuđe duše, znati probleme, patnje ljudi koji stoje pred tobom! Nisam voljela da me zovu “gatara”, više sam voljela da me zovu “vidovnjakom”.

Gledala sam u karte, kavu i grah, ali znala sam i pričati s onima koji bi došli do mene, te skidati uroke sa dobrih ljudi, koje su im dali zli, oni koji ih ne vole!” Mnogi su joj tada kucali na vrata, molili pomoć, dolazili su sa svih strana svijeta, a koliko je pogađala probleme i sudbine ljudi, rekla bi; “To samo oni znaju!” ali i prisjetiti se kako su mnogi došli i drugi, treći put, doveli i prijatelje, što je njoj bila potvrda kako je pogodila probleme ljudi. “Da nisu bili zadovoljni, ne bi dolazili drugi put!” voljela je Belka reći o svom „hobiju“, pogađanju sudbina ljudi. “Dođu mi ljudi na vrata, kažu “Muči me nešto!” Gledam ih, pa pitam, pa uzmem Kuran koji znam čitati, naučila kao mala kad sam išla u mejtef (vjeronauk), gledam ih u oči, pitam i onda im kažem; “To ti je, tako ti je i ne možeš od toga!” Znala bi reći kako je tada bila sretna i voljna za život, pa je mogla pomagati, ali nakon svih godina, u toj sobici na Babinom kuku, kad je imala problema, više nije imala volje pričati o sudbini drugih. “Ne može nezadovoljan čovjek gledati sudbinu drugih!”

Skoro sam odmah umrla!

Problemi Belke i njenog unuka i te kako počinju 1991., nakon prvih granata po Dubrovniku. “Kad je počelo s bombama, otišli smo dolje u Auto školu sakriti se, a onda na brod Slavija, moj unuk i ja, pa s drugima u bijeg, smjestili nas u Crikvenicu, gdje sam ostala dvije godine. Lijepo nam je bilo! Vratili se 1993., smjestili nas u hotel Petka, ali sam odmah otišla do barake, naše kuće. Govorili su mi “Nemoj, nemaš što vidjeti! Granate su sve srušila!“ ali rekla sam im “Idem, makar odmah umrla! A kad sam to sve vidjela, skoro sam odmah umrla! Baraka srušena, sve zaraslo u travu, ne zna se gdje je što!” Iz hotela Petka sele na Babin kuk, u sobu u kojoj je bila tada, prije 15 godina.

Molila je za pomoć, tražila da joj se obnovi kućica za koju je imala četvrtu kategoriju oštećenja, po čemu je imala pravo na kredit ili novčanu pomoć, ali ništa se nije dogodilo. “Svi mi obećavaju, ali i lažu me, valjda misle da ću odustati, umrijeti, pa će tako riješiti svoje probleme!” Posljednja dubrovačka Romkinja, ostatak nekad drage i velike obitelji sa Kantafiga, nekad omiljena “gatara”, mada ne voli da je tako zovu, u svoj Gruž više nije otišla, “nemam više srca za sve to gledati”, iako se tome nadala, da se smiri po stare dane. Ona, koja je mnogima pogađala sudbine i buduće dane, tada sama sebi nije mogla reći kakvu joj budućnost sudbina donosi. Umrla je prije više od deset godina. Otišla je pomalo i u zaborav, ali evo, uz iskrenu čestitku za Bajram svima koji ga slave, neka ova priča Belku vrati u naša sjećanja