MEDIJSKA PISMENOST

Kada govorimo o medijima ne možemo preskočiti a da ne kažemo da su medij jedan od bitnih faktora koja mogu igrati glavnu pozitivnu ili negativnu ulogu  u tvome životu, zajednici, politici idr.

Ove godine u partnerskoj suradnji Udruga Romni Aps iz Italije, Udruga Žena Romkinja u Hrvatskoj „Bolja budućnost“ i Klub za zapošljavanje Roma iz Srbije pokrenuli projekt „Pričajmo o nama“, koji ima  za cilj ojačati kapacitete romskih aktivista iz triju zemalja u područje medijske pismenosti te njihove vještine u komunikaciji s medijima. U okviru realizacije projekta planirana je posjeta ključnih tijela u Hrvatskoj koja provode aktivnosti poboljšanje položaja Roma.

Jedna od aktivnosti je i održavanje treninga za 20 sudionika u Gradu Zagrebu na kojem će sudjelovati sudionici iz Italije, Srbije i Hrvatske te stručni novinari iz Srbije, Bosne i Kosova

8. lipnja 2024. godine, održan je trening u Zagrebu,u hotelu Dubrovnik „Novinarstvo i jačanje kapaciteta Roma u medijskom području“ gdje su svoje znanje i iskustvo prenijeli sudionicima treninga stručni romski novinara iz Srbije, Bosne i Kosova. “  

Ovakva edukacija je jedna od aktivnosti Erazmus projekta  „Pričajmo o nama“.

Ciljevi radionice:

-upoznati sudionike sa teorijom i pristupom novinarskom radu

-upoznati sudionike sa strukturom alata koji se koriste u tom procesu, priprema materijala za izvještavanje, prepoznavanje problema i potreba, itd.

-razviti kapacitete sudionika za samostalno pristupanje u kreiranju medijskog sadržaja.

Osim treninga gosti su imali prilike posjetiti i Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, ulogom i djelovanjem istog ureda i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Upravu za nacionalne manjine i upoznati sa njihovim radom i dosadašnjim rezultatima provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma.
Savjet raspoređuje sredstva koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina kroz dodjelu financijske potpore za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina.   

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine upoznao goste sa radom i provedbom Nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj.

Među najvećim rezultatima provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma pokazalo se na području obrazovanje gdje se povećao broj uključene djece u osnovno, srednje te visokom obrazovanju.

Gosti su bili zadovoljni jer su dobili puno informacija koje mogu koristiti u svojim državama. Gosti iz Italije bili su iznenađeni jer Romi tamo nisu priznati, kako su rekli da su nepostojeći kao da ne dišu isti zrak.

Ramiza Memedi