IMENOVANI ČLANOVI SAVJETA ZA LJUDSKA PRAVA

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović imenovala je, nakon provođenja javnog poziva za predlaganje kandidata, članove Savjeta za ljudska prava. Po prvi put među imenovanima je i pripadnik romske nacionalne manjine Milan Mitrović, imenovan kao predstavnik nacionalnih manjina.

Ured pučke pravobraniteljice Lore Vidović objavio je odluku o imenovanju šest članica i članova Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice. Imenovanje je provedeno nakon što je pučka pravobraniteljica objavila javni poziv za predlaganje kandidata i to jednog iz reda predstavnika civilnog društva, te po dva predstavnika akademske zajednice, nacionalnih manjina i medija. Na javni poziv je pristiglo ukupno 15 prijava, a pravobraniteljica je imenovala 6 članova Savjeta za ljudska prava.

Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje pučkoj pravobraniteljici predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda te unaprjeđuje suradnju institucije s civilnim društvom, akademskom zajednicom i medijima. Savjet također raspravlja o analitičkom i istraživačkome radu te predlaže smjernice za jačanje vidljivosti i prepoznatljivosti institucije. Mandat članova Savjeta traje četiri godine, a Savjet se sastaje najmanje dva puta godišnje.

Predstavnik civilnog društva u Savjet će biti Tvrtko Barun – svećenik  Isusovac koji vodi Isusovačku službu za izbjeglice (JRS – Jesuit Refugee Service).

Za predstavnice akademske zajednice u Savjet su imenovane Gordana Vilović – redovita profesorica na Fakultetu političkih znanosti koja se, pored ostalog, bavi pitanjima etike u novinarstvu i različitosti u medijima i Sanja Barić – redovita profesorica i predstojnica Katedre za Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i poznata ustavna stručnjakinja.

Predstavnice medija u Savjetu će biti Ema Tarabochia – novinarka i Barbara Vid – novinarka, urednica i autorica emisije Civlino društvo na Hrvatskom radiju.

Za predstavnika nacionalnih manjina u Savjet je imenovan Milan Mitrović – poznati romski aktivist, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda, predsjednik Romske udruge mladih BPŽ i potpredsjednik Predsjedništva Romskog nacionalnog vijeća. Za člana Savjeta za ljudska prava predložilo ga je Romsko nacionalno vijeće.

Prvi je to primjer imenovanja pripadnika romske nacionalne manjine za člana Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice i dobar pokazatelj interesa koji pučka pravobraniteljica Lora Vidović kontinuirano poklanja pitanjima položaja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Posebno je to važno u svjetlu činjenice da je pučka pravobraniteljica opunomoćenica Hrvatskog sabora za zaštitu i promociju ljudskih prava te središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije.

Članovi Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice u prethodnom mandatu (2013. – 2017.) su bili: Đordana Barbarić, predsjednica Udruge MoSt, Enes Kulenović, docent na Fakultetu političkih znanosti, Mira Lulić, predstojnica Katedre za međunarodno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku, Dragutin Lučić, novinar i urednik, Darko Markušić, novinar i urednik, Ljubo Manojlović, izvršni direktor SDF-a, Amina Nanić, magistra prava i Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava.