Romski jezik kao izborni predmet

Uvođenje romskog jezika u osnovne škole u Srbiji je od velike važnosti i za romsku zajednicu i za proces europske integracije Srbije, ocijenili su učesnici skupa na kojem je obilježen početak projekta „Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji“ koji je financirala EU a sprovodi ga Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica iz Beograda.

“Projekat, koji EU podržava i financira, je jedan od najznačajnijih među projektima za inkluziju Roma koji se sprovode u Srbiji”, izjavio je Nikola Bizel iz Delegacije EU u Srbiji.

“Opipljive mjere kojima se poboljšava položaj Roma su od ključne važnosti za pregovore o poglavlju 23, a EU je da pomogne vladi i romskoj zajednici u tome”, rekao je on.

Nastavnici u tome imaju važnu ulogu jer prenose jezik, kulturu i vrijednosti djeci i doprinose njihovoj inkluziji u društvo, naveo je Bizel napominjući da još puno treba uraditi da bi se dostigao zadovoljavajući nivo integracije Roma u društvo, naročito na lokalnom nivou.

Koordinator projekta Ljuan Koko je ocijenio da se sada postavljaju temelji za uvođenje romskog jezika kao izbornog predmeta.

On je rekao da treba utvrditi mogućnosti za uvođenje predmeta, razviti obrazovni programi i omogućiti certifikaciju nastavnika na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta, koje će angažirati ministarstvo obrazovanja.

Projekat je usmjeren na to da roditelji upišu djecu na satove romskog kao izbornog predmeta, jer je jako važno da i djeca I društvo uče o Romima i njihovom jeziku. Koko je naveo da će projekat trajati 20 mjeseci i da je njegova vrijednost 158.600 eura, od čega je EU donirala 134.800 eura.rajko-768x1024

Književnik, dr Rajko Đurić je govorio o povijesti i značaju romskog jezika u obrazovanju kao i o tome koliko je važno učenje jezika za kulturni identitet I društveni značaj Roma.

Jasminka Peruničić Alen iz Ministarstva obrazovanja je upozorila na nedostatak nastavnika, nezainteresiranost roditelja i nedovoljno djece da se formiraju odjeljenja. Najizraženiji problem je slab odziv roditelja, rekla je ona i dodala da za desetak škola ima dovoljno đaka, ali da ih roditelji nisu prijavili.

Cilj projekta „Uvođenje romskog jezika u osnovne škole u Srbiji“ je da poboljša i razvije obrazovne programe za djecu i mlade zainteresirane za nastavu romskog jezika. Pored toga, na ovaj način će se osnažiti, educirati i omogućiti stjecanje certifikata za najmanje 40 nastavnika predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, kao i podržati njihovo angažiranje u školama u kojima postoje uslovi da se realizira nastava predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Ova aktivnost je dio projekta “Podrška Europske unije inkluzivnom društvu” koji EU financira sa 5.4 milijuna eura, a sprovode Delegacija EU u Srbiji u suradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

r.