Romski jezik kao izborni u osnovnim školama u Srbiji

Mnoge osnovne škole u Srbiji već su uvele romski jezik kao izborni predmet, a anketiranje učenika o zainteresiranosti  i dalje se nastavlja.

BEOGRAD – Mnoge osnovne škole u Srbiji već su uvele romski jezik kao izborni predmet, a anketiranje učenika o zainteresiranosti  i dalje se nastavlja.

Problem na terenu  predstavlja loš odaziv roditelja na anketiranje o zainteresiranosti, ali i nedovoljan broj nastavnika.

To se danas moglo čuti na promociji projekta “Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Sibiji”, koji finansira EU, a koji će trajati 20 mjeseci.

Uvođenjem romskog jezika sa elementima nacionalne kulture će se realizirati u najmanje 40 škola u kojima se nastava provodi na srpskom jeziku ili jeziku druge nacionalne manjine u Srbiji, dok će polaznici izbornog predmeta biti učenici romske nacionalnosti i svi drugi zainteresirani učenici.

Predstavnica ministarstva prosvjete Jasminka Peruničić Alen rekla je da je tokom prošle godine organiziran tečaj za nastavnike romskog jezika i da je čertifikate dobilo 23 polaznika, koji su imali već završene nastavničke fakultete.

Ministarstvo je, kako kaže, uputilo dopis svim školskim upravama da se anketiraju roditelji i prikupe podaci o zainteresiranosti za uvođenjem romskog jezika kao izbornog predmeta u školama.

Kriterijum za uvođenje je minimum 15. djece u odjeljenju, a za uvođenje tog izabrabranog predmeta izjasnilo se 2.500 učenika.

” U više od 10 škola uveden je romski kao izborni predmet i to u školskim upravama Leskovac, Niš, Beograd, Zrenjanin”, rekla je Peruničić Alen .

Ona je dodala da se ministarstvu u 10 i 11mjesecu, već kada je počela školska godina, javilo šest škola koje su imale manje od 15 učenika, a željele su da uvedu izborni predmet- što im je dozvoljeno.

Ona je dodala da je još najmanje 15 škola izrazilo želju za uvođenjem, ali da nisu imali nastavni kadar.

Predstavnik delegacije EU u Srbiji Nikola Bizel rekao je da mnogo toga još treba uraditi da bi standard i život Roma bili na zadovoljavajućem nivou, kao i da će integracija Roma u društvo biti jedna o važnih dijelova priključenja Srbije EU, o čemu će se razmatrati u okviru poglavlja 23.

Koordinator projekta Ljuan Koko rekao je da će tokom projekta biti nabavljen i nastavni materijal za predmet Romskog jezik sa elementima nacionalne kulture i to početnica, čitanka, slikovnica, radna bilježnica i vodić za nastavnike romskog jezika.

 

Foto – Tanjug, R. Prelić, ilustracija