ROMKINJE IMAJU VAŽNU ULOGU

Romi stoljećima prolaze jedan trnoviti put neprihvatljivosti, diskriminaciju, segregaciju a i danas Romska zajednica u Europi prolaze kroz teška vremena. Diskriminacija i marginalizacija su u porastu u pojedinim zemljama, a uvjeti za život se stalno pogoršava.
Romkinje mogu imati važnu ulogu u borbi protiv diskriminacije jer su i same višestruko diskriminirane, kao Romkinje, kao žene, u svojoj zajednici a i u širem u društvu. Još se i danas poštuju tradicije u nekim romskim skupinama (obitelji) djevojke moraju biti kući i raditi kućanske poslove, čuvati mlađu braću i sestre, mora se rano udati bez da je se pita, daleko od obrazovnih ustanova odnosno škole.
Svjesni smo da je obrazovanje jedan od glavnih faktora za sve druge prepreke koje se odnose na poboljšanje životnih uvjeta. Žene kao majke su glavne i one su te koje mogu poboljšati obrazovanje za svoju djecu, kako za dječake tako i za djevojčice, ali na tom putu sputavaju je muški članovi obitelji, jer su oni glava i njihova je zadnja riječ.

Do prije nekoliko godina bilo je uobičajeno u cijeloj Europi da romske djevojčice budu kući i rade kućanske poslove. Obrazovanje se smatralo luksuzom. Ovaj način razmišljanja se promijenio, ali ne na sreću svih romskih djevojčica, jer i dalje ustraju u nekim romskim zajednice.

Kako bi se donijele promjene za Romkinje i djevojčice i dječake trebaju ići i završiti školu. Obrazovanje romske zajednica često se sprečava počev od izdvajanje djece od druge djece u izdvojenim razredima posebno za romsku djecu, patrijahalno odgojeni roditelji i siromaštva, koja ima svoju ulogu u društvu. Obrazovana romska zajednica biti će u boljem položaju i svjesna za očuvanje svoje kulturne baštine, prenošenje pozitivnih dijelova tradicije i pojačati osjećaj identiteta Roma na mlađe generacije

Jedina i najveća prepreka za obrazovanje romskih djevojčica smatramo demotivizaciju i rani brakovi. U nekoliko zadnjih godina povećao se broj djevojčica u obrazovnom sustavu ali nedovoljno, problem obrazovanja Roma i dalje postoji Hrvatskoj. Svjesni smo da rani brakove uništavaju život mladih i budućnost posebno mladih Romkinja, ali bez suradnje državnog sustava i dalje postojat će problem .
Postoje Zakoni u RH koji bi mogli štititi romske djevojčice od ranih ugovorenih brakova, uz malo potrebnih informacija, ali i instutucije u sklopu Zakona odraditi svoj posao.
Potrebno je poboljšati suradnju MZOS i Min. Soc. politike u provođenju Zakona obveznog osnovno- školskog obrazovanja. Potrebno je poboljšati suradnju i izgraditi partnerstvo Ustanova sa romskim udrugama oko rješavanju romskih problema.
Izgradnjom kordinacije državnih ureda, ministarstava, romskih i drugih udruga ubrzalo bi se rješavanje problema romske zajednice. Vjerujemo da bi se mnogi problemi lakše rješavali u romskoj zajednici, posebno na području uključivanje romske djece u obazovni sustav, gdje je obrazovanje glavni faktor za promjenu svijesti i načina ponašanja u društvu. Mijenjanje svijesti pojedinca mijenja se svijest cjelokupne zajednice.
Svjesni smo da za promjene treba vrijeme i da je to dugi proces ali taj proces trebamo ubrazati jer postoje mnoge metode; preko medija, kampanja, radionica, i dr.
Romkinje moraju postati aktivni sudionici u njihovoj zajednici i društvu. One moraju djelovati kao partnerice muškarcima i biti ravnopravne kao i zauzeti se za jednakost u svojim strukturama.
Integrirani pristup je potreban za rješavanje povećanih izazova s kojima se romske žene susreću u ruralnim područjima. Posebni postojeći problemi su;
• veće udaljenosti i vremenska ograničenja, kao i smanjenje pristupa javnim uslugama,
• nemaju vode, el. energije, dovoljno obrazovanje, ne informirane su i nemaju zdravstveno osiguranje.
• One također imaju problema s dobivanjem pristupa tržištima
• Još uvijek postoje određeni broj koji nemaju uređeni statu u RH (nemaju prijavljeni boravak, nemaju identifikacijske dokumente, državljanstvo)
• Veoma je bitno osnaživanje žena Romkinja a osnaživanje je temelj ženske moći.