anel i reni
Diskriminirana višestruko
‘Žena Romkinja je diskriminirana time što je žena, od svoje obitelji i od društva. Žena je ekonomski ovisna o mužu”
”Ono što je važno istaći da nema žena Romkinja u tijelima gdje se donose odluke i to nam predstavlja veliki problem jer nitko ne postavlja pitanje položaja žena Romkinja” i kada se postavlja pitanje o njihovom položaju gledaju te kao što to govoriš, pa zar i one postoje.
Veliki broj djevojčice ne završavaju niti osnovnu školu, zato što su one potrebne da pomažu majci u kući, da pomažu roditeljima, da čuvaju mlađu braću i sestre, ali ako krene i izostane sa nastave nju nitko ne traži, jer je to romsko dijete što će njoj škola.
Višestruka diskriminiranost Romkinja, otežan pristup pravu na obrazovanje, visoki procenat nezaposlenosti, njihova društvena i posebno politička marginalizacija su pitanja kojima bi se institucije trebali baviti.
Čak i unutar nevladinog sektora malo je programa namijenjenih osnaživanju i ostvarivanju ravnopravnosti Romkinja unutar zajednice i Hrvatskog društva. Ali iako neka Udruga napiše projekat namijenjen toj temi, vrlo je nevjerojatno da će se finanacijska podržati, veća je vjerojatnost da će neromska Udruga dobiti sredstva za Rome od samih romskih udruga.

Romkinje su naročito ugrožene zbog široko rasprostranjenih predrasude da je nasilje nad ženama dio romske kulture. Mnogi ovo pitanje zanemaruju upravo zbog tih predrasuda.

Zbog ekonomske neravnopravnosti i siromaštva, višestruke diskriminacije u društvu i patrijarhalne tradicije veliki broj Romkinja ne može i ne zna da (pre)živi izvan obitelji i zajednice. Romkinje koje nisu obrazovane i nemaju izvor prihoda one nemaju izbora, moraju trpjeti e nasilje.

Država je propustila da uspostavi advekatno okruženje i sistem podrške i pomoći za žene koje su preživjele nasilje, naročito nasilje u obitelji uopće, koje će ohrabriti i osnažiti žene da shvate i traže svoja prava na život bez nasilja kroz postojeće institucije i zakone.

Romkinje koje su preživjele nasilje u većini slučajeva ne prijavljuju nasilje zbog straha, srama, i nedostatka informacija o tome gdje i od koga zatražiti pomoć.
Jedna Romkinja ispričala je; išla sam sa majkom u Centar jer me je muž istukao. Bila sam pred porodom i maloljetna. Jedan gospodin iz Centra je otišao sa nama u bolnicu gdje su mi pomogli a onda u sigurnu kuću. Tamo sam kratko ostala. Opet sam se morala vratiti mužu. Moji ga se boje. I sad je opet sve po starom. Više se nikom i ne obraćam za pomoć:“
Česte žrtve su siromaštva
Značaj obrazovanja odavno je prepoznat. Naime, ono poboljšava životne uvjete za izlaz iz siromaštva posebno romska djeca i presudno je za održavanje jednakih šansi za sve ali ovo pravilo za romsku djecu i za Rome je daleko od ovog cilja. Znanost je odavno pokazala da se djeca koja odrastaju u siromaštvu suočavaju s većim preprekama u socijalnom razvoju i zdravlju, te prepreke ih često doživotno prate. Oni češće pate od kroničnih bolesti poput bronhitisa, astme ili nekog drugog zdravstvenog poremećaja. Mali broj djece iz getoiziranih naselja završi osnovnu a još manje srednju školu, a visoku rijetko. Oni koji su završili ne mogu se zaposliti sa željenim izborom obrazovanja i zbog toga sve veći broj ovisi o socijalnoj pomoć, ako itko ima sreće da se zaposle, radit će poslove za manju plaću. Zbog življenja u izdvojenim naseljima, prepušteni sami sebi u siromaštvu, djevojke se rano udaju i rano rađaju. One nemaju svoj uzor u naseljima za boljim životom i boljim položajem.
Preporuke
Da Republika Hrvatska ispuni svoje obaveze iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013-2020, Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje 2011. – 2016., Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011. – 2015. ,Zakon o suzbijanju diskriminacije, Obiteljski zakon i dr.

Osigura financijska sredstva za informiranje romske zajednice o osnovnim ljudskih pravima

Podići svijest roditelja da obrazovanju ženske djece treba posvetiti istu pažnju kao i obrazovanju muške djece

Osvještavati ranu udaju i rano rađanje djece kao veliku zapreku obrazovanju Romkinja,

Osvjestiti roditelje posebno žene Romkinje da rano rađanje ugrožava žesko zdravlje

Ramiza Memedi