Nacionalna Zaklada

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nacionalna zaklada raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje u  prethodnim razdobljima nisu koristile navedeni oblik podrške (Zagreb, 22. veljače 2017.)

Nacionalna zaklada danas je raspisala natječaj za dodjelu

institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a koje nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade u prethodnim razdobljima.

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama.

 

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

u 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:

 

(1) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 200.000,00 – do 10 podrški

(2) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 100.000,00 – do 10 podrški

(3) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 50.000,00 – do 5 podrški

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i

potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.

Način prijave detaljno je opisan u točki V. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 23. ožujka 2017. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno poslati isključivo poštom do 23. ožujka 2017. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 23. ožujka 2017. godine).

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na:

http://zaklada.civilnodrustvo.hr

www.financijskepodrske.hr