Zaklada “Kultura nova” objavila Javni poziv za predlaganje projekata u 2017.

ndikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.
Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Rok za podnošenje prijava je 15.3.2017., a više informacija možete pronaći ovdje