Općina Pisarovina je objavila Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi

Općina Pisarovina je objavila Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Pisarovina za 2017. godinu u iznosu od 84.500,00 kuna

Prijave se podnose iz područja pomoći i njege u kući za bolesno staračko i socijalno ugroženo stanovništvo.

Rok za prijavu je 15.12.2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava ovog Javnog poziva.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.