Šest županija te devet općina i gradova žele pomoći Romima

Projekt se financira sredstvima EU u okviru programa IPA 2012 i uz potporu Ureda za udruge Vlade RH

160705145254162

Romsko nacionalno vijeće, u partnerstvu s Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, od 4. srpnja počelo je s projektom Poticanja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini, a prvi skup partnera na tom projektu održan je u Slavonskom Brodu.

Slavonski Brod, kao jedna od devet jedinica lokalne samouprave odlučila je, uključenjem u projekt, aktivno pomoći lokalnoj romskoj zajednici u aktivnostima koje bi trebale pridonijeti boljem položaju Roma.

“Osnovni cilj projekta je poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. na lokalnoj i regionalnoj razini”, istaknuo je David D. Orlović, izvršni direkor Romskog nacionalnog vijeća.

Projekt se financira sredstvima EU u okviru programa IPA 2012 i uz potporu Ureda za udruge Vlade RH. Kroz provedbu projekta cilj je postići rezultate koji bi bili vidljivi kroz ojačane kapacitete djelovanja izabranih Romskih nacionalnih vijeća, organizacija civilnog društva, kroz pojačani dijalog i kvalitetu suradnje između romskih dionika i predstavnika lokalne samouprave i javnih institucija.

“Provodi se na području Osječko–baranjske, Vukovarsko–srijemske, Sisačko–moslavačke Brodsko–posavske, Koprivničko–križevačke i Zagrebačke županije u ukupno devet jedinica lokalne samouprave”, rekao je Orlović te dodao da se u Hrvatskoj ulažu znatni napori na ostvarenju prava nacionalnih manjina, pa tako i romske koja je osamostaljenjem Hrvatske dobila i ustavom zagarantirani status nacionalne manjine.

Aktivnosti na poboljšanju položaja Romske nacionalne manjine već daju rezultate, ali bi oni mogli biti i bolji ocijenio je gdin.Aleksa Đokić, pomoćnik ravnatelja Ureda vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. gdin.Đokić je istaknuo da je važno u aktivnosti uključiti žene i mlade iz redova romske nacionalne manjine te je pozvao sudionike u projekta da se jače povežu i razmjenjuju iskustva kako bi primjeri pozitivne prakse iz pojedinih sredina dobili mogućnost i šire primjene.