O D L U K A

 

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 05. svibnja 2016. donio je

O D L U K U

O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU („NARODNE NOVINE“, BROJ 26/16) U RAZDJELU 02021 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE

 

I.

 

Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“, broj 26/16) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003  potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 31.819.500,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

 

I  ALBANCI  
 
  1. UNIJA ZAJEDNICA ALBANACA U REPUBLICI     HRVATSKOJ, ZAGREB 414.000,00
 
   1. Informiranje:
  1.1. “Informatori”, časopis,  10 brojeva, A-4, 21-25 stranice, naklada 1000 kom 190.000,00
 
   2. Kulturni amaterizam / manifestacije : 156.000,00
 
 2.1. Udruga albanskih žena u Zagrebu «Drita» – Zagreb 8.000,00
 Kulturne manifestacije:
 – Koncert u povodu Dana albanske kulture 2016., Zagreb 5.000,00
 – Promocija knjige Žensko srce, dr. S. Steinbaum, Zagreb 3.000,00
 
2.2. Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije – Zagreb 30.000,00
Izdavaštvo:
 – Albanska dijaspora na raskrižju – Intervju – mr.sc. D. Hebibi, B 5, 400-500 str., naklada 500 20.000,00
 Kulturni amaterizam:
 – Očuvanje tradicije i kulturne baštine, Zagreb 5.000,00
 Kulturne manifestacije:
 – Dan albanske pjesme i plesa, Zagreb 5.000,00
 
2.3. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije, Rijeka 43.000,00
 Informiranje:
 – Alb-ri, bilten, 4 broja, str. 16, naklada 1000 10.000,00
 Izdavaštvo:
 – Studentski pokret i tranzicija Albanije 1990-1992, povijesna knjiga, dr. L. Halili,  B 5, 510 str., naklada 500 20.000,00
 Kulturni amaterizam:
 – Dani albanske kulture “Recitiranje, ples i gluma”, Rijeka,
Lovran, Zadar
3.000,00
  Kulturne manifestacije:
 – izložbe nakita, slika, narodne nošnje, radionica za djecu i mlade, nastup folklorne grupe Shota, Rijeka 10.000,00
 
 2.4. Zajednica Albanaca Istarske županije, Pula 55.000,00
 Kulturni amaterizam:
 – Recitali, zbor i folklor djece 17.000,00
 – Radionica tradicionalnih rukotvorina 3.000,00
 Kulturne manifestacije:
 – Život i djelo povjesničara utemeljitelja albanologije Milana Sufflay 5.000,00
 – Položaj i status albanskih branitelja Domovinskog rata u hrvatskom društvu, Pula 5.000,00
 – Dani albanske kulture, Pula 25.000,00
 
 2.5. Zajednica Albanaca grada Osijeka, Osijek 5.000,00
  Kulturne manifestacije:
 – Dani albanske kulture, Osijek 5.000,00
 
 2.6. Nacionalna zajednica Albanaca Slavonije i Baranje, Osijek 15.000,00
 Kulturne manifestacije:
 – Okrugli stol Položaj Albanaca u Osijeku, Osijek 5.000,00
 – Dani albanske kulture u Osijeku, Osijek 10.000,00
 
 3. Kulturne manifestacije: (Unija) 68.000,00
  3.1. Obilježavanje godišnjice smrti dr. Milana Shufflay, Zagreb 5.000,00
  3.2. Albanski nacionalni preporod, Zagreb 5.000,00
  3.3. Život i djelo Agneze (Gonxhe) Bojaxhiu – Majka Tereza, Zagreb 5.000,00
  3.4. Dani albanske kulture, Zagreb 40.000,00
  3.5.Dan sjećanja na poginule Albance Hrvatske branitelje u Domovinskom ratu, Zagreb 10.000,00
  3.6. prikazivanje tri albanska filma u 2016. godini, Zagreb 3.000,00
 
 2. KLUB ALBANSKIH ŽENA HRVATSKE  «KRALJICA TEUTA», ZAGREB 70.000,00
  1. Informiranje:
  –  “Iliria”, magazin, 4 broja, A 4, 48 stranica, naklada 500 komada 70.000,00
 
3. FORUM ALBANSKIH INTELEKTUALACA U HRVATSKOJ 46.000,00
 1. Kulturne manifestacije:
 1.1. Obilježavanje godišnjice smrti Milana Šufflaya, Zagreb 3.000,00
 1.2. Dani albanske kulture/ Albanska poezija/, Zagreb 10.000,00
 1.3. Život i djelo Majke Tereze, Zagreb 3.000,00
 1.4. Život i dijelo Andrija Aleshia, Zagreb 3.000,00
 1.5. Život i djelo Gjon Gazullia, Zagreb 3.000,00
 1.6. Život i djelo generala Ramiza  Abdullia, Zagreb 3.000,00
 1.7. Vjerska tolerancija kod Albanaca/Nacionalna vrijednost/, Zagreb 3.000,00
  1.8. Književne večeri (suradnja s albanskim književnicima iz različitih krajeva gdje žive Albanci), Zagreb 10.000,00
  1.9. Doprinos Albanaca u Domovinskom ratu, Zagreb 3.000,00
 1.10. Ravnopravnost nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zagreb 5.000,00
 
  4. ALBANSKO KULTURNO DRUŠTVO U HRVATSKOJ”SHKENDIJA” ZAGREB 100.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 80.000,00
  –  dramska sekcija
  –  glazbena sekcija – pjevački zbor
  –  folklorna sekcija AKDH “SH”
  2. Kulturne manifestacije:
  2.1.obilježavanje 120 godina od rođenja Josipa Rele – promocija monografije Josip Rele, Zagreb 5.000,00
  2.2.Dani albanske kulture, Zagreb 10.000,00
  2.3. Izložba albanskog slikara Envera Recica, Zagreb 5.000,00
 
5. MEĐUŽUPANIJSKA ZAJEDNICA ALBANACA REPUBLIKE HRVATSKE – ZADAR 42.000,00
  1. Kulturne manifestacije:
  1.1.Promocija knjige Don Lush Gjergji, Zadar 3.000,00
  1.2. Izložba slikarstva – izložba studenta likovnih umjetnosti na temu “Novi modernizam”, Arbanasi 6.000,00
  1.3. Kulturno-zabavna aktivnosti (izvedba nacionalnih plesama i plesova, nastup folklorista, publicista, humanista i književnika, nastup klubova i udruga dijaspore, Zadar 10.000,00
  1.4. Obilježavanje: Dani albanske kulture, Zadar 10.000,00
  1.5. Međunarodni dan kulture i raznolikosti za sve nacionalne manjine Zadarske županije, Zadar 10.000,00
  1.6. Promocija knjige (drama) Josipa Relje “Nita” na hrvatskom jeziku, Zadar 3.000,00
 
 
 UKUPNO ALBANCI: 672.000,00
 
 II  BOŠNJACI
 
  1. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA HRVATSKE “PREPOROD”, ZAGREB 680.000,00
  1. Informiranje:
  1.1. «Behar« , časopis, 6 brojeva,  A 4, 76 stranica, dvobroj 114, naklada 1000 190.000,00
  1.2.  “Preporodov Journal” časopis, 12 brojeva, A 4, 56-60 stranice, naklada 2000 250.000,00
  1.3.  “Jasmin” časopis za djecu i mlade, 2 broja godišnje,  A 4, 28-30 stranica, naklada 500 25.000,00
  2. Izdavaštvo:
 2.1. Kraj stoljeća, početak milenija – antologija bosanskohercegovačke priče, Z. Ključanin, A 5, 31 arak, naklada 1000 25.000,00
 2.2. I ovo će proći – godine uzdizanja i posrtanja – kolumne, analize, polemike, intervjui, I. Isaković, B 5, 350 str., naklada 1000 25.000,00
  3. Kulturni amaterizam: 130.000,00
  3.1. Ženski zbor “Bulbuli”
  3.2. Dječji teatar “Zvrk”
  4. Kulturne manifestacije:
  4.1.  XXI. bošnjačke riječi u Hrvatskoj, Zagreb 20.000,00
  4.2. Srebrenica – komemorativni program, Zagreb 10.000,00
  4.3.Simpozij – Bosanski jezik u vremenu – Zagreb 5.000,00
 
  2. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE, ZAGREB 55.000,00
  1. Informiranje:
   “Bošnjački glas”, časopis, 4 broja, A 4, 40-50 stranica, naklada 1000 45.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Simpozij – Što je nama moral danas?, Zagreb 10.000,00
 
3. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, SISAK 70.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 35.000,00
   –  Pjevački ženski zbor “SEVDE” BNZ GS I S-M Ž
  2. Kulturne manifestacije:
    2.1.  15. sisački bajramski koncert, Sisak 15.000,00
    2.2.  Festival bošnjačke kulture i kuhinje, Sisak 10.000,00
    2.3.  6. amaterski festival pjesme sevdalinke , Sisak 10.000,00
 
4. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU 55.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 35.000,00
 –  Mješoviti pjevački zbor BNZ za PGŽ “Sevdalije”
  2. Kulturne manifestacije:
 – Bošnjački dani kulture u PGŽ – 2016, Rijeke i okolni gradovi 10.000,00
 – Bajram u PGŽ – 2016., Rijeka 10.000,00
 
 5. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO «NUR», SISAK 90.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 70.000,00
  1.1. folklorna sekcija
  1.2. dječja folklorna sekcija
  1.3. glazbena sekcija
 2. Kulturne manifestacije:
 – S NUR-om u srcu – godišnji koncert BKUD-a NUR Sisak, Sisak 10.000,00
 – U Merahu i po Istilahu – festival sevdaha – pjevači, svirači, orkestri, zborovi 10.000,00
 
 6. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “SELAM” DUBROVNIK 45.000,00
  Kulturni amaterizam: 45.000,00
 –  glazbena sekcija
 – literarno dramska sekcija
 
7. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “SEVDAH” ZAGREB 120.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 90.000,00
  1.1. Njegovanje narodnih plesova i običaja – folklorni ansambl
  1.2. dječji pjevački zbor
  1.3. dramski studio – dječja scena
  2. Kulturne manifestacije:
  2.1. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka u Zagrebu, Zagreb 5.000,00
  2.2. seminar za rukovoditelje folklornih ansambala i muzičke korepetitore, Zagreb 8.000,00
  2.3.  Izložba i revija narodnih nošnji, Zagreb 7.000,00
  2.4. X. Godišnji koncert BKUD “Sevdah” Zagreb, Zagreb 10.000,00
 
8. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU 285.000,00
  1. Informiranje:
  1.1.  “Bošnjačka pismohrana” časopis,  jedan dvobroj, 16,80x 23,50, stranica 380, naklada 700 primjeraka 150.000,00
  2. Izdavaštvo:
 2.1. Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu 1941-1945, stručna knjiga, dr.sc.R. Hurem, B 5, str. 460., naklada 500 25.000,00
 2.2. Bosanska kraljevina sredinom XV vijeka – kralj Stjepan Tomaš, stručna knjiga, dr.sc. M. Spahić, docent, B 5, str. 265, naklada 500 25.000,00
  3. Kulturni amaterizam: 50.000,00
 – folklorna skupina Bosna, dječji folklor Bosna, orkestar Bosna
 – mješoviri zbor Bosna i instrumenntalni sastav Bosna
  4. Kulturne manifestacije:
  4.1. Izložba fotografija – Projekti i manifestacije BNZ za Grad      Zagreb i Zagrebačku županiju, i izložba knjiga iz biblioteke Bosna 5.000,00
  4.2.  Izložba fotografija – Bosnom hodim, Zagreb 5.000,00
  4.3. Susret folklornih skupina “Nitko da ne dođe do prijatelj drag”, Zagreb 15.000,00
  4.4. Bajramski koncert, Zagreb 10.000,00
 
9. NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA ISTRE, PULA 65.000,00
 1. Izdavaštvo:
   – “Obrazovni, kvalifikacijski i gospodarski resursi Bošnjaka u Istarskoj županiji”, prof.dr.sc. J. Šehanović, B 5, 600 stranica, naklada 300 15.000,00
 2. Kulturne manifestacije:
  –  Festival bošnjačke kulture u Istri , Pula 35.000,00
  – Znanstveni skup: Jačanjem identiteta do ravnopravnosti, Pula 15.000,00
 
  10. “SABAH”  SABOR BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA HRVATSKE,  ZAGREB 185.000,00
 1. Informiranje:
   –  SABAH info, mjesečnik, 10 brojeva,  A 4, 28 stranica, naklada 2000 100.000,00
  2. Izdavaštvo:
 – Dimnjačar, 2. dio, roman, M. Bužimkić, B 5, str. 305, naklada 500 25.000,00
 3. Kulturne manifestacije:
  3.1. IX. smotra folklornog stvaralaštva Bošnjaka u RH, 35.000,00
  3.2. Srebrenica BiH “Da se nikad ne zaboravi” – 20-ta godišnjica obljetnice stradanja civila u mjestu Potočari 20.000,00
  3.3. Okrugli stol – stručni skup “Bošnjaci u Hrvatskoj” , Zagreb 5.000,00
 
11. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE, ZADAR 56.000,00
  1. Informiranje:
  – web stranica BNZ Zadarske županije 8.000,00
  2. Kulturni amaterizam:
  –  folklorna sekcija i pjevački zbor 20.000,00
  3. Kulturne manifestacije:
  3.1. Priredba od srca gradu Zadru, Zadar 6.000,00
  3.2.  “Bajramsko sijelo” , Zadar 10.000,00
  3.3.  Dani Bošnjačke kulture 2016., Zadar 12.000,00
 
12. BOŠNJAČKI KUD LJILJAN, DRENOVCI 60.000,00
    1. Kulturni amaterizam: 60.000,00
   –  folklorna  i glazbena sekcija
 
 13. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA “PREPOROD”, DUBROVNIK 60.000,00
  1. Izdavaštvo:
 – Pjesme naših duša, književna baština, prof.dr.M. Maglajić, B 5, 160 str., naklada 1000 10.000,00
  2. Kulturni amaterizam: 30.000,00
  2.1. Mješoviti pjevački zbor – “Dubrovački zumbuli”
  2.2. likovna radionica (slikarstvo)
  3. Kulturne manifestacije:
  3.1.  X Konvoj mladih Hrvatske “Da se nikad ne zaboravi” Srebrenica 2015., Srebrenica – Potočari 10.000,00
  3.2.  X. Međunarodna smotra folklora u Dubrovniku, Dubrovnik 10.000,00
 
14. KUD “BOSNA” ISTARSKE ŽUPANIJE, PULA 60.000,00
  Kulturni amaterizam
  – folklor, glazba i recitacija 25.000,00
  Kulturne manifestacije:
 – IX. Smotra bošnjačkih folklorau RH, II. Smotra folklora nacionalnih manjina u Istarskoj županiji, IV. Bošnjačko sijelo, Pula 35.000,00
 
 15.  UDRUGA MLADIH BOŠNJAKA I PRIJATELJA GRADA RIJEKE I PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka 60.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
 – pjevačka i dramska sekcija “sevdah i epska pripovijest kao tradicija” 10.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
  2.1. “Srebrenica svijetom hodi”, obilježavanja 21 godina tragedije – (BiH: Srebrenica, Potočari, Tuzla; RH: u 5 i/ili više gradova) 30.000,00
  2.2. Međunarodna radionica: Kulturna sjećanja – nematerijalna baština, Rijeka, Tuzla 10.000,00
  2.3. Slikarska likovna kolonija nacionalnih manjina RH Rijeka 2016, Rijeka 10.000,00
 
16. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA PULE 30.000,00
  Kulturne manifestacije:
  – 2. Susreti Bošnjaka Jugoistočne Europe, Pula 20.000,00
 – Srebrenica 21, Pula 10.000,00
 
 17. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA BUZET 15.000,00
  Kulturni amaterizam:
 – folklorna skupina “Buzetski biseri” 10.000,00
  Kulturne manifestacije:
  – “Dani bošnjačke kulture Buzet 2016”, Buzet 5.000,00
 
UKUPNO BOŠNJACI: 1.991.000,00
 
 III  BUGARI
 
1. NACIONALNA ZAJEDNICA BUGARA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB 80.000,00
   
  1. Informiranje:
  1.1. “Rodna riječ” dvojezični časopis,   4 broja, 28,5×21, str. 36-40, naklada 350 70.000,00
 2. Kulturne manifestacije:
 – Priredba povodom 120-te obljetnice bugarskog vrtlarstva u Hrvatskoj 10.000,00
 
UKUPNO BUGARI 80.000,00
 
 IV CRNOGORCI
 
 1. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE, ZAGREB 571.000,00
  1. Informiranje:
  1.1. “Crnogorski glasnik”, 6 brojeva,  A 4, 48-52 stranice, naklada 1000 komada 140.000,00
  2. Izdavaštvo: 65.000,00
 2.1. Doba politike – prof.em.dr.sc. I. Prpić, 15×21, str.317, naklada 600 20.000,00
 2.2. Monografija Ciklusi – Dimitrije popović 1967-2016 – D. Popović, 15×21, str. 317, naklada 600 30.000,00
 2.3.Istra u očima umjetnika – B. Kladnik, slikovna fotomonografija,  23×23, naklada 300 15.000,00
 
 3. Kulturne amaterizam, manifestacije:
 
3.1. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE “MONTENEGRO” ZAGREB 133.000,00
 Kulturni amaterizam:
  – izložbena djelatnost 30.000,00
  – pjevački zbor “Montenergro” 55.000,00
 Kulturne manifestacije:
 – Crnogorsko veče u Zagrebu, Zagreb 5.000,00
 – Večer sa…Majom Perfiljevom, Zagreb 3.000,00
 – Dokumentarni film u Crnogorskom domu, Zagreb 10.000,00
 – Lučindanski susreti 2016., Zagreb 30.000,00
 
  3.2. ZAJEDNICA CRNOGORACA SPLIT 28.000,00
   Kulturne manifestacije:
  – Crnogorci Splitu 2016 – amaterske izložba slika 28.000,00
 
  3.3. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKA 40.000,00
   Kulturni amaterizam:
   – pjevačka skupina “Montenegri” 15.000,00
   Kulturne manifestacije:
   – Petrovdanski sabor Crnogoraca Hrvatske, Ronjga 20.000,00
   – likovne izložbe amatera 5.000,00
 
  3.4. DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA “PEROJ 1657” 31.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – rad na zaštiti, očuvanju i prezentiranju kulturne povijesne baštine Peroja 6.000,00
  – Crnogorska kola – balun i scenski prikaz perojske svadbe 10.000,00
  Kulturne manifestacije:
 – 21.07. obilježavanje 359- godišnjice dolaska Crnogoraca u Peroj, Peroj 10.000,00
 – Seoska slava Sv. Spiridon, Peroj 5.000,00
 
  3.5. ZAJEDNICA CRNOGORACA PULA 27.000,00
   Kulturne manifestacije:
 – Izložbe dvije, Pula 10.000,00
 -Kulturno nasljeđe, kinoteka CG, večeri crnogorskog filma, Pula 1.000,00
 -Kulturno nasljeđe, monodrame po Njegošu i Marku Miljanovu, Pula 8.000,00
 – Izložba karikatura u slavu Linea nagrade, Luka Lagator, Pula 3.000,00
 – Književna večer crnogorskih aforizama, Pula 5.000,00
 
  3.6. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE “BUJŠTINA”, UMAG 7.000,00
 Kulturni amaterizam:
 – Dramsko recitatorska grupa 5.000,00
   Kulturne manifestacije:
 – Crnogorsko veče, Umag 2.000,00
 
 
 4. Kulturne manifestacije: (Nacionalna zajednica  Crnogoraca Hrvatske) 100.000,00
  4.1.  Dani crnogorske kulture – izložba: Nematerijalna kulturna baština Crne Gore, Zagreb, Umag, Pula, Rijeka, Split 15.000,00
  4.2. Dani crnogorske kulture – izložba skulptura, Zagreb 20.000,00
  4.3. Dani crnogorske kulture: Koncert, Zagreb, Umag, Pula, Rijeka, Split 20.000,00
  4.4. Dani crnogorske kulture – izložba: Državni arhiv Crne Gore, Zagreb, Umag, Rijeka, Split, Pula 15.000,00
  4.5. Dani crnogorske kulture -Dani crnogorskog filma, Zagreb, Umag, Pula, Rijeka, Split 30.000,00
 
 2. KUD MONTENEGRO-MONTENEGRINA I PRIJATELJA CRNE GORE,  BELI MANASTIR 7.000,00
   Kulturne manifestacije:
  – Dani crnogorske kulture, Beli Manastir 7.000,00
 
3. SAVEZ CRNOGORACA HRVATSKE, RIJEKA 15.000,00
  1. Kulturne manifestacije:
  1.1. Obilježavanje 10-te godišnjice rada i djelovanja Saveza Crnogoraca Hrvatske i njihovih članica, Rijeka 5.000,00
 1.2. Književne večeri znanstvenika, književnika i spisatelja iseljenika i potomaka Crne Gore u Hrvatskoj, Rijeka 5.000,00
 1.3.Skupna izložba suvremene likovne umjetnosti i grafike mladih crnogorskih akademskih umjetnika, Rijeka 5.000,00
 
 UKUPNO CRNOGORCI: 593.000,00
 
 V ČESI
 
 1. NIU “JEDNOTA” DARUVAR 1.451.000,00
  1. Informiranje:
  1.1.  “Jednota”, tjednik, 50 brojeva,  A 4, stranica 28, naklada 1450 1.000.000,00
  1.2.  “Detski koutek “dječji list, 10 brojeva, format 19,5×26,5, stranica 32, naklada 1200 300.000,00
  1.3.  “Češki lidovy kalendar” – 1 broj,  format 24×17, stranica 196, naklada 1100 80.000,00
  1.4.  “Prehled 34”, časopis, 1 broj,  format 20×14,5, stranica 144, naklada 1400 30.000,00
  2. Izdavaštvo:
 – Jednota, monografija, K. Blaha, 22,5×22,5, str. 240, naklada 500 41.000,00
   
 2. SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR 1.369.000,00
 
  1. Izdavaštvo: 35.000,00
  – Jan Nepomuk Vlašimsky- monografija, V. Herout,  220×300, str. 392, naklada 450  – ČB Virovitica 15.000,00
 – Monografija češke besede Prekopakra 1907-2007 – monografija, S. Njegovan Starek, 250 str., naklada 500 – ČB Prekopakra 20.000,00
 
 2. Kulturni amaterizam: 893.000,00
 
 2.1. Češka beseda Daruvar 62.000,00
  Kulturni amaterizam:
 –  pjevački zbor
 – folklorna skupina Mala Holubička I
 – folklorna skupina Mala Holubička II
 – folklorna skupina Holubička
 – folklorna skupina Holubata
 – folklorna skupina Holubička – glazbena skupina – (orkestar i pjevačice)
 – knjižnica F.Buriana
 – kazališna skupina ČB 1
 
 2.2. Češka beseda Doljani 45.000,00
  Kulturni amaterizam:
 – pjevačka skupina
 – folklorna skupina mlađa
  – folklorna skupina srednja
 – folklorna skupina starija
 – limena glazba
 – dramska grupa
 – dramska skupina dječje dobi
  – instrumentalni sastav
 
 2.3. Češka beseda Prekopakra 26.000,00
  Kulturni amaterizam:
– mješoviti pjevački zbor
– folklorna skupina dječja
– folklorna skupina  odrasla “Usmev”
– glazbena skupina
 
 2.4. Češka beseda Kaptol 35.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – srednja folklorna grupa
  – folklorna grupa mlađa
  – folklorna grupa  – odrasla
  – pjevačka grupa
  – glazbena skupina Bohemia”
 
 2.5. Češka beseda Bjeliševac 18.000,00
  Kulturni amaterizam:
 – folklorna skupina mlađa
 – folklorna skupina starija
 – zborna skupina
 
 2.6. Češka beseda Nova Gradiška i okolica 15.000,00
  Kulturni amaterizam:
   – dramsko-recitatorska skupina
   – pjevačka skupina
   – likovno-kreativna skupina
 
 2.7. Češka beseda Slavonski Brod 8.000,00
  Kulturni amaterizam:
– plesna skupina (folklor)
 
 2.8. Češka beseda Rijeka 40.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – folklorna skupina mlađa
  – folklorna skupina najstarija
  – folklorna skupina najmlađa
  – plesna skupina
  – mješoviti pjevački zbor
  – strija folklorna skupina
 
 2.9. Češka beseda Jazvenik 30.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – strija folklorna skupina
  – mlađa folklorna skupina
  – kazališni amaterizam
  – pjevačka skupina
 
 2.10. Češka beseda Međurić 35.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – dječja folklorna skupina – mlađa
  – odrasla folklorna skupina
  – pjevačka skupina  “Glas”
  – puhački orkestar
  – glazbena skupina
  – dječja folklorna skupina – starija
  – kazališna skupina Fernet
 
 2.11. Češka beseda Ljudevit Selo 35.000,00
  Kulturni amaterizam:
 – limena glazba
  – folklorna sekcija
  – dramska sekcija
 – ženski pjevački zbor sa muzičkom pratnjom
  – sekcija za izradu suvenira i dekoracija
 
 2.12. Češka beseda Dežanovac 12.000,00
 Kulturni amaterizam:
 – izrada suvenira od komušine i drugih prirodnih materijala
– limena glazba
 
 2.13. Češka beseda Zagreb 40.000,00
  Kulturni amaterizam:
– mješoviti pjevački zbor Bohemia
– folklorna skupina Sluničko
– folklorna skupina (Jeteliček)
– knjižnica ČBZ Jana Buriana
– kazališna skupina – stariji
 – kazališna skupina – mlađi
– glazbena skupina Lipa
– sekcija društvenih plesova “Polka”
 
 2.14. Češka beseda Treglava 28.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – srednja plesna skupina
  – velika plesna skupina
  – mala plesna skupina
  – zborna skupina
  – kazališna skupina
 
 2.15. Češka beseda Lipovljani 26.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – pjevačka skupina
  – folklorna skupina – odrasli i djeca
  – glazbena skupina
 
 2.16. Češka beseda Sisak 50.000,00
  Kulturni amaterizam:
– pjevačka skupina
– kazališna skupina
– folklorna skupina (dječja)
– folklorna skupina (ženska)
 
 2.17. Češka beseda Gornji Daruvar 24.000,00
  Kulturni amaterizam:
– kazališna skupina
– pjevačka skupina
– glazbena skupina
  – kreativna skupina
 
 2.18. Češka beseda Daruvarski Brestovac 27.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – pjevačka skupina Konvalinky
  – puhački orkestar
  – mala glazbena skupina
  – starija plesna skupina Koralky
  – mlađa folklorna skupina Koralky
 
 2.19. Češka beseda Hercegovac 35.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – plesna skupina “Svetlušky”
  – plesna skupina “Pampelišy”
  – plesna skupina “Manželsky pari”
  – glazbena skupina “Puhački orkestar”
  – glazbena skupina “Mali glazbeni sastav”
 
 2.20 Češka beseda Virovitica 41.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – plesna skupina
– mješoviti pjevački zbor
– glazbena sekcija -mali orkestar
– dramska sekcija
  – glazbena sekcija – puhački orkestar
 
 2.21. Češka obec Bjelovar 48.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – velika i mala muzička sekcija
  – folklorna skupina mala Srdečko
  – folklorna skupina srednja Srdečko
  – folklorna skupina velika Srdečko
  – kazališna skupina Lucerna
  – ženski pjevački zbor Katerine
  – vokalna skupina “Rozmarinke”
 
 2.22. Češka beseda Končanica 38.000,00
 Kulturni amaterizam:
 – pjevačka skupina
  – puhački orkestar
  – folklorna skupina “Končenicka chasa”
  –  glazbena skupina Mala Kapela
  – folklorna skupina Ružičky
  – folklorna skupina Manželske pary
 
 2.23. Češka beseda Veliki i Mali Zdenci 27.000,00
  Kulturni amaterizam:
 – plesna skupina Vodička –  najstarija
 – Vodička –  srednja
 – Vodička – mala
 – limena glazba
 – zbor Zdenčanke
 
 2.24. Češka beseda Ivanovo Selo 21.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – kazališna skupina
  – folklorna skupina
 – limena glazba
 
 2.25. Češka beseda Donji Sređani 20.000,00
  Kulturni amaterizam:
– pjevačka skupina
– dramska skupina
 
 2.26. Češka beseda Garešnica 24.000,00
  Kulturni amaterizam:
 – kazališna skupina
– pjevačka skupina
 – glazbena skupina
 – kreativna skupina
 
 2.27. Češka beseda Šibovac 16.000,00
  Kulturni amaterizam:
– pjevačka skupina
– dramska sekcija
 
 2.28. Češka beseda Grubišno Polje 31.000,00
  Kulturni amaterizam:
  – plesna mješovita skupina
  – dječja plesna skupina
 – zborna skupina
  – kazališne skupine
  – glazbena skupina
 
 2.29. Češka beseda Golubinjak 14.000,00
  Kulturni amaterizam:
– dramska  skupina
– pjevačka skupina
– plesna dječja skupina
 
 2.30. Češka beseda Zagrebačke županije 22.000,00
  Kulturni amaterizam:
 – muški vokalni ansambl s glazbenom pratnjom
 – ženski vokalni ansambl
 – glazbena skupina
 
3. Kulturne manifestacije (Savez Čeha u RH): 441.000,00
 3.1. Smotra amaterskih kazališnih skupina, Ljudevi Selo 45.000,00
 3.2. Simpozij o češkom jeziku, Daruvar 8.000,00
 3.3. Međunarodna glazbena manifestacija – 15. Proljetni zvuci Jana Vlašimskog i 10. Dani češke kulture, Virovitica 20.000,00
 3.4. Naše Jaro – smotra dječjeg stvaralaštva, Doljani, Daruvar, Kaptol 50.000,00
 3.5. Smotra duhačkih orkestara, Donji Sređani 17.000,00
 3.6. Etno dan, Ivanovo Selo 13.000,00
 3.7.  Žetvene svečanosti, Međurić 97.000,00
 3.8. Smotra pjevačkih zborova i skupina, Daruvar, Rijeka, Lipovljani 60.000,00
 3.9. smotra glazbenih grupa, Zagreb 19.000,00
 3.10. Dani češke kulture u Požeško-slavonskoj županiji, Bjeliševac 5.000,00
 3.11. Dani češke kulture, Sisak 8.000,00
 3.12. Dani češke kulture – Majski susreti i zabava, Hercegovac 5.000,00
 3.13. Dani češke kulture, ČB Bjelovar 5.000,00
 3.14. Dani češke kulture – Knedliky, Prekopakra 5.000,00
 3.15. Dani češke kulture, Jazvenik 5.000,00
 3.16. Končenicke hody”, Končanica 10.000,00
 3.17. Dan češke kulture, Nova Gradiška i okolica 4.000,00
 3.18. Dani češke kulture u gradu Garešnici, Garešnica 5.000,00
  3.19.Smotra puhačkih orkestara i obilježavanje 90 godina postojanja ČB Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac 10.000,00
 3.20.Dani češke kulture – tragom naših predaka, ČB Doljani 5.000,00
 3.21.Dječja olimpijada, Golubinjak 5.000,00
 3.22.Dan češke kulture, Gornji Daruvar 5.000,00
 3.23.Dani češke kulture -Grubišno Polje 5.000,00
 3.24. Večer nacionalnih manjina, ČB Bjelovar 5.000,00
 3.25.Dan češke kulture -ČB Zagrebačke županije 5.000,00
 3.26. Obilježavanje 20-te godišnjice osnutka – ČB Slavonski Brod 5.000,00
 3.27.Dan češke kulture – ČB Šibovac 5.000,00
 3.28.Sajam staročeških zanata – ČB Treglava 5.000,00
 3.29. dani kulture, ČB Veliki i Mali Zdenci 5.000,00
 
UKUPNO ČESI: 2.820.000,00
 
 VI MAĐARI
 
1. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE, BILJE 1.317.000,00
 1. Informiranje:
 1.1.  «Uj Magjar Kepes Ujsag» tjednik, 48 brojeva, format 235×333, stranica 24, naklada 1200 komada 400.000,00
 1.2.  “Horvatorszagi Magyarsag”, mjesečnik, 12 brojeva, format 165×230, stranica 60, naklada 300 komada 140.000,00
 1.3.  ″Rovatkak″, časopis, 4 broja, format 120×195, stranica 70, naklada 200 komada 40.000,00
 
2. Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Republikom Hrvatskom:
– Informiranje pripadnika mađarske nacionalne manjine u elektronskim medijima – bilateralni sporazum na temelju članka 9. stavka 3.  i članka 13. Zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 8/95) 200.000,00
 
 3. Kulturni amaterizam, manifestacije: 434.000,00
 
 3.1. Udruga Primorsko-goranske županije, Rijeka 39.000,00
     1. Izdavaštvo:
  “Bogatstvo je živjeti zajedno”, zbirka pjesama, autori su učesnici Festivala poezije nacionalnih manjina, urednik: Eva Viola,  50-60 str., naklada 500 komada, 10.000,00
  2. Kulturni amaterizam:
 – likovna sekcija 12.000,00
 3. Kulturne manifestacije:
 – X. Likovna kolonija nacionalnih manjina  PGŽ , Rijeka 12.000,00
 – X. festival poezije nacionalnih manjina PGŽ, Rijeka 5.000,00
 
 3.2. Udruga splitsko-dalmatinske županije, Split 19.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 14.000,00
 –  likovna sekcija udruge
 – mješovita pjevačka skupina
 – literarna sekcija
 2. Kulturne manifestacije
 – Dani mađarske kulture u Splitsko-dalmatinskoj županiji 5.000,00
 
 3.3. Udruga za Istru, Pula 20.000,00
     1. Kulturni amaterizam:
 – ženski pjevački zbor 5.000,00
     2. Kulturne manifestacije:
 – XVII. tjedan mađarske kulture u Puli, Pula 10.000,00
 – 20 godina rada udruge, Pula 5.000,00
 
 3.4. Udruga Bilje 14.000,00
 Kulturne manifestacije:
 – Sjećanje na praznike mađarske nacionalne manjine, Bilje 3.000,00
 – Etno susreti 2016, Bilje 3.000,00
 – Dan otvorenog dvorca – Mađarski dan, Bilje 3.000,00
 – Klubski rad – radionice, Bilje 5.000,00
 
 3.5. Udruga Mađara grada Vukovara 28.000,00
  1. Kulturni amatrizam:
 – ženski pjevački zbor “Jesenska ruža” 20.000,00
   2. Kulturne manifestacije:
 – Sjećanja na poginule Mađare i sve poginule branitelje i civile za vrijeme Domovinskog rata, Vukovar 3.000,00
 –  Večer mađarskog folklora, Vukovar 5.000,00
 
 3.6. Udruga Novi Gradac 23.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – Mađarski folklor, njegovanje jezika kroz pjesmu.ples i igru 20.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
  –  susret folklornih skupina, Gradina 3.000,00
 
 3.7. KUD “Csardas” DZMH, Suza 45.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
 – KUD “Čardaš” DZMH Suza 35.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Berbena svečanost, Suza 5.000,00
 – III. proljetni folklorni susret u Suzi 5.000,00
 
 3.8. KUD “Petefi Šandor“ Dalj Planina 35.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 35.000,00
– velika folklorna skupina
– tamburaški orkestar
– dječja folklorna skupina
 
  3.9. KUD «Petofi Sandor» – Ivanovci 18.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 18.000,00
 – Folklor
 
 3.10. MKD ″Arany Janos″, Kopačevo 18.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 18.000,00
–  mješoviti pjevački zbor
 – “Tavirózsa” dječja folklorna skupina
 
 3.11. KUD Petefi Šandor Laslovo 30.000,00
 1. Kulturni amatrizam: 25.000,00
 – Rad sekcija KUD-a Petefi Šandor Laslovo
 2. Kulturne manifestacije:
 – Ususret žetvi, Laslovo 5.000,00
 – Dječji folklorni festival
 
 3.12. Udruga Kotlina 18.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 14.000,00
  – Sepsei Nepdalkor – pjevački zbor
  2. Kulturne manifestacije:
  –  IV. nastup zborova, Kotlina 4.000,00
 
 3.13. KUD “Vardarac” 13.000,00
   1. Kulturni amaterizam: 5.000,00
 – Njegovanje pisma, jezika i mađarske kulture
   2. Kulturne manifestacije:
  – IX. Međunarodna smotra folklora”, Vardarac 8.000,00
 
 3.14. Mađarsko kulturno društvo “Petofi Sandor” – Lug 9.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 9.000,00
 – mješoviti pjevački zbor
 – Folklorna skupina
 
 3.15. KUD Novi Bezdan 18.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 18.000,00
 – ženski pjevački zbor
 – glazbena sekcija
 
  3.16. KUD “Jokai Mor” Suza 14.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 14.000,00
 – Hajnalcsillag (dječja plesna skupina)
 –  Podium (dramska sekcija)
 
  3.17. Udruga Beli Manastir 12.000,00
   Kulturne manifestacije:
 – umjetnička kolonija slikara-amatera mađarske nacionalnosti iz Baranje, Beli Manastir 5.000,00
 – tjedan mađarskog filma – povijest Mađara na filmu, Beli Manastir 7.000,00
 
  3.18. Udruga Batina 14.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 14.000,00
 – folklorna skupina “Gospođice i momci”
 
  3.19. Zajednica Mađara Daruvar 19.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
  – Pjevački zbor Zajednice Mađara Daruvar 14.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
  – Međunarodni dan mađarske kulture Daruvar 2016, Daruvar 5.000,00
 
  3.20. Zajednica Mađara Pisanica, Velika Pisanica 21.000,00
   1. Kulturni amaterizam: 17.000,00
 – mješoviti pjevački zbor Zajednice Mađara Pisanica uz pratnju tamburaškog sastava
 – dječja folklorna skupina Zajednice Mađara Pisanica
    2. Kulturne manifestacije:
 – Neka običaji vječno traju, Velika Pisanica 4.000,00
 
 3.21. Društvo Mađara Pakrac 7.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – Promidžba kulture i običaja mađarske nacionalne manjine 7.000,00
 
 4. Kulturne manifestacije DZMH: 103.000,00
 4.1. Smotra folklora mađarskih dječjih folklornih skupina, Suza 10.000,00
 4.2. Večer mađarskog folklora u Zagrebu, Zagreb 15.000,00
 4.3. Proljetni dan kulture, Suza 8.000,00
 4.4. Mađarska građanska revolucija, 1848, Suza 8.000,00
 4.5. Dani kulturne autonomije Mađara u Hrvatskoj, Erdut 13.000,00
 4.6. 12. susret mladih novinara i čitatelja ilustriranih dječjih novina na mađarskom jeziku “Barkoca”, Kopačevo 5.000,00
 4.7. Dan Svetog Stjepana, Laslovo 10.000,00
 4.8. 12. kolonija umjetnika Mađara u RH, Vukovar 10.000,00
 4.9. 7. susret mađarskih glazbenika, Korođ 7.000,00
 4.10. Tradicionalne berbene svečanosti u Suzi 5.000,00
 4.11.Književne i dramske večeri Mađara u Hrvatskoj 5.000,00
 4.12. Ribarski dani u Kopačevu 7.000,00
 
 
2. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BARANYAI JULIA, BELI MANASTIR 690.000,00
 1. Informiranje:
 1.1.”Szivarvany” – dječji list, mjesečnik, 12 brojeva,  B5, 28 str., naklada 1000 komada 70.000,00
 1.2. “Hagyatek” (Ostavština) – 12 brojeva,  A5, 80 str.,  naklada 500 komada 150.000,00
 1.3. “Horvatorszagi Magyar Naplo”, tjednik, 48 brojeva, A4, 24 str., naklada 1200 komada 430.000,00
 1.4. – Godišnjak Evkonyv, 1 broj, 200 stranica, naklada 1500, format A5 40.000,00
 
3. SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR 1.438.000,00
 2. Izdavaštvo:
 – “Izobrazba glasova u zboru”, priručnik, Marija Vereš-Kimpf, 124 str., naklada 500 primjerakana ;na mađ. j. 20.000,00
 
3. Programi koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma 200.000,00
  – bilateralni sporazumi na temelju članka 9. stavka 3.  i članka 13. Zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 8/95)
 
4. Kulturni amaterizam, manifestacije: 965.000,00
 4.0. Središnja folklorna skupina Saveza mađarskih udruga 60.000,00
 
 4.1. Mađarsko kulturno društvo “Népkör” Osijek 55.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 40.000,00
– Mješoviti  mađarski pjevački zbor
– Literalna i dramska sekcija
 – Što su kuhali naši stari u mađarskoj Retfali
   2. Kulturne manifestacije:
– Dan Mađara u Osijeku, Osijek 5.000,00
 – Crkveni god Mađara u Retfali – Uzašašče
 – Obilježavanje 70. obljetnice Društva i 30. obljetnice zbora 10.000,00
 
 4.2. Mađarska kulturna udruga “Pelmonostor”, Beli Manastir 84.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 70.000,00
– Folklorna sekcija
– Ženski pjevački zbor
 – Dramska sekcija
 2. Kulturne manifestacije:
 – Međunarodni festival folklora, Pelmonostor 7.000,00
 – XV. Ljetna škola mađarskog folklora, Beli Manastir 7.000,00
 – Smotra zborova
 
 4.3. Kulturno umjetničko društvo “Petefi Sandor” Čakovci 20.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 15.000,00
– glazbena skupina
– folklorna skupina djece
– folklorna skupina mladi
   2. Kulturne manifestacije:
– Međunarodna smotra mađarskog folklora “CHAK” 2015. 5.000,00
 
4.4. Kulturno umjetničko društvo  “Joszef Attila”Zmajevac 74.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 50.000,00
  – dječja folklorna skupina
  – dramska sekcija
  – ženski zbor
 – sekcija za izradu ručnih radova
   2. Kulturne manifestacije:
 – Međunarodna smotra zborova, Zmajevac 8.000,00
 – Tabor za folkloraše, Zmajevac 8.000,00
 – Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina, Zmajevac 8.000,00
 
4.5. Mađarsko kulturno društvo “Dozsa Gyorgy” Hrastin 27.000,00
   1. Kulturni amaterizam:
  – folklorna sekcija 17.000,00
   2. Kulturne manifestacije:
  –  XVII. Jesen u Hrastinu 5.000,00
  –  Susret mjesta imena Haraszti, Hrastin 5.000,00
 
 4.6.Kulturno društvo  “Petofi Šandor” Vardarac 30.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 30.000,00
  – Folklorna skupina
 – Ženski pjevački zbor
 – Dramska sekcija
 
 4.7. Kulturno umjetničko društvo  “Ady Endre” Korođ 72.000,00
    1. Kulturni amaterizam:
  – folklorna (dječja, mladih i odrasla skupina), mješoviti pjevački zbor, tamburaška sekcija, dramska sekcija 50.000,00
    2. Kulturne manifestacije:
 – 9. Smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH, Korog 7.000,00
 –  10. smotra mađarskih orkestara RH – Korogy 10.000,00
 – 7. smotra izvornog folklora Mađara RH “Zlatni klas”, Korog 5.000,00
 
 4.8. KUD “Petofi Sandor”, Kotlina 26.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 18.000,00
 – sekcija za njegovanje običaja i folklornog stvaralaštva
 – sekcija  – igraonica za djecu
  2. Kulturne manifestacije:
 – Večer folklora, Kotlina 5.000,00
 – Likovna kolonija i izložba, Kotlina 3.000,00
 
 4.9. Mađarsko kulturno umjetničko društvo “Kiskőszeg” Batina 38.000,00
   1. Kulturni amaterizam:
 – Ženski pjevački zbor 22.000,00
 – Mješovita folklorna skupina djece i mladeži
 – Sekcija za njegovanje obiačja i rukotvorina
   2. Kulturne manifestacije:
 – Međunarodni susret nacionalnih manjina, Batina 7.000,00
 – Međunarodna izložba slikara amatera, Batina 5.000,00
 – Dan Svetog Ivana Nepomuka, Batina 4.000,00
 
4.10. KUD za njegovanje običaja  Mađara , Podolje 13.000,00
   1. Kulturni amaterizam:
   – Sekcija “Prelo” 10.000,00
   2. Kulturne manifestacije
 – likovna kolovnija za djecu “Ljepota baranjskog kraja”, Podolje 3.000,00
 
4.11. Udruga za njegovanje običaja Mađara Stari Jankovci 46.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 34.000,00
  – Dječja igraonica “Bobita”
  – Odrasli mješoviti zbor
  – Odrasla mješovita folklorna grupa
 – “Csillagok” – Omladinska folklorna grupa
 – Liliom gyermek korus – dječji zbor
   2. Kulturne manifestacije:
 – Međunarodna smotra zborova “Stigla je jesen”, Stari Jankovci 7.000,00
 – Smotra dječjih i odraslih folklornih grupa, Stari Jasenovci 5.000,00
 
4.12. Mađarska udruga mladeži Hercegszollosi Mihally, Kneževi Vinogradi 21.000,00
 1.Kulturni amaterizam: 9.000,00
 – Glazbeno-pjevački sastav Triliom
 2. Kulturne manifestacije:
  – Međunarodni susret i likovna kolonija, Kneževi Vinogradi 7.000,00
 – Međunarodna smotra revije narodnih nošnji Kneževi Vinogradi 5.000,00
 
4.13. Centar za kulturu i obučavanje Saveza mađarskih udruga “Sztarai Mihaly” Beli Manastir 40.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 40.000,00
  – Obučavanje mađarske narodne glazbe
  – Obučavanje narodnog plesa
 
4.14. Kulturno umjetničko društvo “Petefi Šandor” Marinci 35.000,00
   1. Kulturni amaterizam:
   – Plesna skupina 28.000,00
   2. Kulturne manifestacije:
   – Smotra folklora “Zavjetni dan” , Marinci 7.000,00
 
4.15. Mađarsko kulturno društvo “Moricz Zsigmond” Pula 22.000,00
   1. Kulturni amaterizam:
 – njegovanje tradicijske kulture (folklorna skupina, zbor, kreativna radionica) 15.000,00
   2. Kulturne manifestacije:
 – Dani mađarske kulture, Pula 7.000,00
 
4.16. Udruga mladeži za njegovanje običaja Mađara, Novi Bezdan 50.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 45.000,00
 – Sekcija za njegovanje običaja
 – Škola narodne glazbe i pjevanja
  2. Kulturne manifestacije:
 – Međunarodni susret mađarskih narodnih glazbenih sastava, Novi Bezdan 5.000,00
 
  4.17. Zajednica Mađara Grubišnog Polja 25.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – ženska pjevačka skupina, mješovita plesna skupina odraslih, dječja plesna skupina, dječja pjevačka skupina, tamburaška sekcija, dječja igraonica, dramska sekcija 18.000,00
 2. Kulturne manifestacije:
 – Dan etno kuće, Susret nacion. manjina BBŽ, Grubišno Polje 7.000,00
 
 4.18. Civilni centar Deak Ferenc, Lug 50.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 42.000,00
 – Mješoviti pjevački zbor
 – Folklorna skupina
 – Dramska sekcija
   2. Kulturne manifestacije:
 – Dan mađarske kulture – Lug 2016 4.000,00
 – Međunarodna smotra kulturnog stvaralaštva, Lug 4.000,00
 
 4.19. Mađarsko kulturno umjetničko društvo, Darda 42.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 32.000,00
 – mješovita folklorna skupina
 – ženski pjevački zbor
 – dječja folklorna skupina
   2. Kulturne manifestacije:
 – 10. smotra mađarskih zborova, Darda 5.000,00
 – 11. smotra mađarskog folklora, Darda 5.000,00
 
 4.20. Zajednica Mađara Koprivničko-križevačke županije 10.000,00
   1. Kulturni amaterizam:
  – tamburaški orkestar  glazbena skupina 10.000,00
   2. Kulturne manifestacije:
 – proslava Dana Mađara KKŽ, Koprivnica Pakrac, Velika Pisanica i Kapošvar
 
 4.21. Društvo Mađara Lipik 24.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
 – Čuvanje i njegovanje kulturne baštine i običaja Mađara s naglaskom na učenje mađarskog jezika, plesa i glazbe te rekonstrukcija narodnih nošnji 17.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Kulturni dan Mađara, Obilježavanje mađarskih nacionalnih praznika, Manifestacije: Božić, Uskrs, Dan nacionalnih manjina, Poljana 7.000,00
 
 4.22. Zajednica Mađara grada Vinkovaca 10.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – mješovita pjevačka skupina 10.000,00
 
  4.23. Zajednica Mađara grada Bjelovara 33.000,00
   1. Kulturni amaterizam: 23.000,00
 – Folklorna skupina za odrasle
 – Dječja igraonica “Nyusi”
 – Vezilje narodnog veza
 – Mješoviti zbor za odrasle
   2. Kulturne manifestacije:
 –  3. dječje stvaralaštvo BBŽ-a 2015. 5.000,00
 – Proljetni susreti Mađara 5.000,00
 
4.24. Novi mađarski kulturni centar, Split 33.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 28.000,00
 – folklorno-plesna ženska grupa “Čardaš”
 – dječja skupina “Bobita”
 – pjevački zbor “Viola”
 2. Kulturne manifestacije
 – Smotra nacionalnih manjina Splita, Split 5.000,00
 
 4.25. Mađarsko kulturno društvo Tanc, Kamenac 5.000,00
   1. Kulturne manifestacije:
 – Smotra etno glazbeno-pjevačkih sastava i tradicionalna izložba, Kamenac
 
 4.26. Mađarsko kulturno društvo Čardaš, Zadar 5.000,00
  1. Kulturne manifestacije:
 –  Međunarodni dan kulturne raznolikosti nacionalnih manjina zadarske županije, Mađarsko veče, Zadar 5.000,00
 
 4.27. Zajednica Mađara Dežanovac 15.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
 – ženska pjevačka skupina, dječja pjevačka i plesna skupina 10.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Dani Mađara, Deženovac 5.000,00
 
 5. Kulturne manifestacije SMU: 253.000,00
 5.1. Okrugli stol „Budućnost Mađara u Republici Hrvatskoj“, Seget Donji 10.000,00
 5.2. XV. Smotra dječjih folklornih skupina, Hrastin 10.000,00
 5.3. Kroz igru i ples, XII. susret igraonica i vrtića mađarske nacionalne manjine RH, Kneževi Vinogradi 10.000,00
 5.4.  XVII. smotra mađarskih zborova Hrvatske, Beli manastir 30.000,00
 5.5.Koordiniranje manifestacija XV. tjedna kulture Mađara u Hrvatskoj, Darda, Podolje, Lug, Beli Manastir, Kopačevo, Zmajevac, Stari Jankovci 15.000,00
 5.6.  III. Dan mađarske kulture općine Draž, Draž 8.000,00
 5.7.  X. likovna kolonija za djecu osnovnih škola, Beli Manastir, Batina, Podolje 15.000,00
 5.8. Smotra nacionalnih manjina – Bogatstvo različitosti i zajedništva, Beli Manastir 5.000,00
 5.9.V. smotra kulturnog stvaralaštva Mađara Zapadne Slavonije 10.000,00
 5.10. V. smotra kulturnog stvaralaštva Mađara Istočne Slavonije, Vinkovci 10.000,00
 5.11. XI. smotra mađarskih narodnih pjesama za djecu “Nόtafa”, Darda 10.000,00
 5.12. VI. Konferencija za voditelje folklornih skupina, Beli Manastir 5.000,00
 5.13. IV. Smotra kulturnog stvaralaštva Mađara općine Petlovac, Novi Bezdan 10.000,00
 5.14. Dan mađarske kulture općine Kneževi Vinogradi, Zmajevac 5.000,00
 5.15.  Dani kulture i gospodarstva Mađara u RH, Beli Manastir, Zmajevac, Staza, Veliki Grđevac, Lug 30.000,00
 5.16.VII. Smotra mađarske narodne pjesme i glazbe, Podolje 5.000,00
  5.17. V. susret Mađara Hrvatske, Marinci 30.000,00
 5.18.Dan nacionalnog zajedništva Mađara, Karanac 5.000,00
 5.19.Dan Mađara, Beli Manastir 5.000,00
 5.20. XVII. smotra mađarskih folklornih skupina RH, Lug 25.000,00
 
 4. MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO “ADY ENDRE” ZAGREB 45.000,00
   1. Kulturni amaterizam: 30.000,00
 – glazbena sekcija MKD Ady Endre
 – kazališna sekcija MKD Ady Endre
 – mješoviti zbor MKD Ady Endre
   2. Kulturne manifestacije:
 – “Mađarska tribina” – znanstveno popularna predavanja i okrugli stolovi, Zagreb 10.000,00
 – Dani mađarske kulture, Zagreb 5.000,00
 
 UKUPNO MAĐARI: 3.490.000,00
   
VII MAKEDONCI
 
 1. ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB 618.000,00
  1. Informiranje:
 –  “Makedonski glas”, 6 brojeva, A 4, 40 str. naklada 1000 160.000,00
  2. Izdavaštvo:
 – Sunčeva ponornica, zbirka eseja, rasprava, članaka i predavanja, O. Bojadžinski, prof., format 14,5×20,5, str. 192-240, naklada 1000 15.000,00
 
 3.1. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “BRAĆA MILADINOVCI” OSIJEK 60.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 40.000,00
 – mješoviti zbor “Vardarki”
 – dječja sekcija “Biserčinja”
 – Tanec Osijek
 – instrumentalisti  “T’ga za jug”
 – etno radionica “Vezilki”
 2. Kulturne manifestacije:
 –  Dani braće Miladinov, Osijek, Đakovo 10.000,00
   –  Dani makedonskog filma 2016., Osijek 5.000,00
   –  Dani makedonske kulture 2016., Osijek 5.000,00
 
  3.2. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “ILINDEN” – RIJEKA 70.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 39.000,00
 – folklona sekcija “Ilinden”
 – pjevačka sekcija “Ilinden”
 – glazbena sekcija “Ilinden”
 – dječja folklorna sekcija “Ilinden”
 – dječja radionica – njegovanje jezika, tradicije i kulture likovne radionice, pjesmu, ples i igru
 – etno radionica – izrada narodnih nošnji, raznih proizvoda od vune i drugih materijala
  2. Kulturne manifestacije:
   – Dani makedonske kulture u Rijeci 2016., Rijeka 5.000,00
 – Revija mekedonskog filma “Kinoteka Makedonije” Rijeka 5.000,00
 – izložbene i ostale likovne djelatnosti, Rijeka 5.000,00
   – Obilježavanje Dana sv. Kirila i Metoda 2016, Roč, Hum 3.000,00
 – Ilinden 1903. – 2016., Rijeka 13.000,00
 
 3.3. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “MAKEDONIJA” SPLIT 67.000,00
  1.Kulturni amaterizam: 47.000,00
 – folklorna skupina „Makedonija“
 – pjevačka skupina „Makedonija“
 – etno – radionica za ručnu izradu makedonskih narodnih nošnji i očuvanje starih načina vezenja i šivenja
 – dječja folklorna radionica „Gradinka“
 – Mandolinski orkestar “Klinci-Mandolinci”
 – Radionica za odrasle – cijeloživotno učenje “Njegovanje makedonskog jezika i kulture”
  2. Kulturne manifestacije:
   -“VI. makedonska jesen u Splitu” – kultura, tradicija i običaji, Split 5.000,00
   – 25. dani makedonske kulture u Splitu- Sv. Kiril i Metodij”, Split 15.000,00
 
  3.4. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “BILJANA” – ZADAR 36.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 18.000,00
 – literarno-dramska sekcija “Zapisi so ljubov”
 – glazbeno-instrumentalna sekcija “Biljana”
 – etno radionica “Đerđev”
  2. Kulturne manifestacije:
   –  13.  dani makedonske kulture u Zadru, Zadar 10.000,00
 – izložba ” Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj”, Zadar 8.000,00
 
  3.5. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO “OHRIDSKI BISER”, ZAGREB 55.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 33.000,00
 – instrumentalna skupina “Ohridski biser”
 – glazbena sekcija (vokalna skupina)  “Momi biserni”
 – folklorna sekcija “Kitka”
 – etno sekcija “Razboj”
 – literarno-dramska sekcija
 2. Kulturne manifestacije:
 – Dani makedonske kulture u Zagrebu, Zagreb 7.000,00
 – Racinov dan “Bijela svitanja”, Samobor 15.000,00
 
  3.6. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPANIJE “Sv. KIRIL i METODIJ” – PULA 35.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 18.000,00
 – mješovita pjevačka skupina
 – folklorna skupina
 – instrumentalna skupina
 – literarna skupina
 – kreativna radionica
  2. Kulturne manifestacije:
 – “Dani makedonske kulture u Istri” 2016., Pula, Tinjan, Svetvinčento, Funtana, Vrsar, Umag, Rovinj 8.000,00
 – “Dani glagoljaša u Istri” 2016., Buzet-Roč-Hum, Pazin, Pula, Žminj-Krculi 9.000,00
 
4. Kulturne manifestacije Zajednice Makedonaca u RH : 120.000,00
 4.1. Izložba “Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj”, Zadar 5.000,00
 4.2. 25. dani makedonske kulture – Sv. Kiril i Metodij”, Split 15.000,00
 4.3. “Dani glagoljaša u Istri”, Buzet, Roč, Hum 10.000,00
 4.4. “Ilinden 1903. – 2016.”, Gorski Kotar 30.000,00
 4.5. “Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj”, Zagreb 30.000,00
 4.6. “Racinov dan – Bijela svitanja”, Samobor 15.000,00
 4.7. 19. dani braće Miladinov, Osijek, Đakovo 15.000,00
 
 
UKUPNO MAKEDONCI: 618.000,00
 
 VIII NIJEMCI I AUSTRIJANCI
 
 1. ZAJEDNICA NIJEMACA U HRVATSKOJ ZAGREB 110.000,00
 1. Kulturni amaterizam 80.000,00
1.1. Njemački pjevački zbor “Deutscher sängerchor – Zagreb”
1.2. Plesna grupa ″Rude ″ – Tanzgruppe “Rude”
1.3.Dječja kazališna grupa Točkice – Kindertheatergruppe “Pünktchen”, kazališna grupa Točke – Theatergrupp “Punkte”
1.4. Njemačko instrumentalno recitatorski ansambl “Edellweiß”
 2. Kulturne manifestacije
 – Kulturtreffen auf der insel Rab und Zagreb, Rab, Zagreb 30.000,00
 
 2. NARODNI SAVEZ NIJEMACA HRVATSKE 15.000,00
  1. Kulturne manifestacije:
 – U počast kulturnoj baštini, Zagreb 15.000,00
 
 3. UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA, VUKOVAR 30.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
 –  Pjevački zbor “Drei Rosen aus Vukovar” 20.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Jesen u glazbi, Vukovar 10.000,00
 
 4. NJEMAČKA ZAJEDNICA – ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA U HRVATSKOJ – OSIJEK 423.000,00
  1.Informiranje:
 “Njemačka riječ – Deutsches Wort”, časopis Nijemaca i Austrijanaca u RH, 4 broja, A 4,  44 str., naklada 1600-1800 kom 140.000,00
  2. Izdavaštvo:
 – “Godišnjak Njemačke zajednice 2016. – Jahrbuch der Deutschen Gemeinschaft 2015”, skupina autora,  B 5, 400 stranica, naklada 600 primjeraka 30.000,00
  3. Kulturni amaterizam: 45.000,00
  –  Kazališna grupa «Die esseker Buhne «
 – muški pjevački zbor Alte Kameraden
  4. Kulturne manifestacije:
   4.1.  24.  znanstveni skup – Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, Osijek 75.000,00
   4.2. 16. međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku, Osijek 85.000,00
   4.4. Dani njemačke i austrijske kulture u Hrvatskoj, Osijek 43.000,00
   4.5.  Kulturno djelovanje Memorijalnog centra Podunavskih Švaba u Hrvatskoj – Valpovo 5.000,00
 
 5. ZAJEDNICA AUSTRIJANACA U HRVATSKOJ ZAGREB 35.000,00
  1. Izdavaštvo:
 – Agramerska kuharica, N. Rittig Beljak, format 14×20, str. 225, naklada 500 15.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Hrvatska Kostajnica – Novi trendovi obnove, trodnevni međunarodni skup, Zagreb, Kostajnica 20.000,00
 
UKUPNO NIJEMCI I AUSTRIJANCI: 613.000,00
 
 IX. POLJACI
 
 1. POLJSKA KULTURNA UDRUGA “MIKOLAJ KOPERNIK” ZAGREB 85.000,00
  1. Informiranje: 36.000,00
 –  informativni bilten ″Kopernik″, 6 brojeva,  A 4, 28-40 stranica, naklada 150
  2. Kulturni amaterizam 26.000,00
 –  Vokalna  grupa «Wisla «
  3. Kulturne  manifestacije:
 –  Poljska knjižnica “Kopernik”, Zagreb 10.000,00
 – Šetnja poljskim gradovima, Zagreb 8.000,00
 – Blagdanski običaji Poljaka, Zagreb 2.000,00
 – Klub seniora, Zagreb 3.000,00
 
 2. POLJSKA KULTURNA UDRUGA “POLONEZ”, KAŠTEL STARI 13.000,00
  1. Kulturne manifestacije:
 – Razgovori u ritmu muzike i čardaša, Kaštel Stari 3.000,00
 – Baština – 1050 godina povijesti, Kaštel Stari 5.000,00
 – Poljski simpozij u Slavoniji na temu: Prva poljska emigracija 5.000,00
 
UKUPNO POLJACI: 98.000,00
 
 X ROMI
 
 1. UDRUGA ROMA ZAGREB I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 40.000,00
  1. Informiranje:
 –  ″Romano Čaćipe″- ,  4 broja, A 4, 48 str., naklada 1000 40.000,00
 
 2. ROMSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO «DARDA» DARDA 33.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 25.000,00
 –  Folklorna skupina
  2. Kulturne manifestacije:
 – XIV godišnji koncert RKUD-a “Darda”, Darda 8.000,00
 
 3. UDRUGA MLADEŽI ROMA HRVATSKE 5.000,00
 1. Kulturna manifestacije:
 –  Obilježavanje i proslava Đurđevdana 5.000,00
 
 4. HUMANITARNA ORGANIZACIJA SVJETSKA ORGANIZACIJA ROMA U HRVATSKOJ, ZAGREB 70.000,00
 1. Informiranje 70.000,00
  –  Časopis  za djecu i mladež “Čhavorikano lil” ″Romska djeca″, 4 broja, naklada 1000 kom, A 4, 35-40 str.
 
 5. UDRUGA ŽENA ROMKINJA HRVATSKE “BOLJA BUDUĆNOST” ZAGREB 80.000,00
  1. Informiranje:
 – Budućnost / Anglunipe, časopis, 4 broja, A 4, 30-36 stranica, naklada 1000 70.000,00
 2. Kulturni amaterizam:
 – Romske zvjezdice 10.000,00
 
 6. UDRUGA ZA RAZVOJ I BOLJI ŽIVOT ROMA, SISAK 7.000,00
 Kulturni amaterizam:
 – Kulturno-umjetnička sekcija 7.000,00
 
 7. UDRUGA “ROMSKI PUTEVI-ROMANE DROMA”, ZAGREB 30.000,00
 Izdavaštvo:
 – Romi po drumovima, zbirka priča, R.R. Jovanović, 20×25, str. 100, naklada 300 15.000,00
 – Bakine i dekine priče, zbirka priča, R.R. Jovanović, 20×25, str. 100, naklada 300 15.000,00
 
 8. UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ “KALI SARA”, ZAGREB 175.000,00
  1. Izdavaštvo:
 Zbornik – Svjetski dan romskog jezika – V. Kajtazi, format 210×280, stranica 200, naklada 1000 25.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Svjetski dan romskoga jezika 2016. godine, Zagreb 60.000,00
 –  Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta /Samudaripen 2016, Zagreb 90.000,00
 
  9. ROMSKI KULTURNI CENTAR, SISAK 22.000,00
  1. Kulturni amaterizam:  
 – Kulturno-umjetnička i dramska sekcija 15.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Natjecanja pjevača amatera “Glasu alu Romilor”, Sisak 7.000,00
 
 10. UDRUGA ROMSKA PRAVA SISAK 10.000,00
   Kulturni amaterizam:
 – likovno stvaralaštvo 10.000,00
 
 11. KUD “KUTINSKI BISERI”,KUTINA 7.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – Kulturno-umjetnički amaterizam Roma Bajaša s područja grada Kutine 7.000,00
 
 12. UDRUGA BARANJSKIH ROMA, BELI MANASTIR 15.000,00
  Kulturne manifestacije:
 – Održavanje stručnog skupa na temu: Suzbijanje diskriminacije Roma u svim društvenim sferama i promicanje jednakosti 5.000,00
 – Obilježavanje Petrovdana (Dan kulture Roma grada Belog Manastira) 12.07.2016. 10.000,00
 
 13. ROMSKO KUD “CRNI BISERI”, SISAK 10.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
  – kulturno-umjetnička sekcija 10.000,00
 
 14. ROMSKI NACIONALNI FORUM, BELI MANASTIR 10.000,00
  1. Kulturne manifestacije:
 – Xi. festival igrača i plesača Roma Republike Hrvatske, Beli Manastir 10.000,00
 
  15. UDRUGA ZA BOLJI ŽIVOT ROMKINJA “TRAIPE”, ZAGREB 40.000,00
  Kulturne manifestacije:
  – Svjetski dan Roma 2016., Zagreb 40.000,00
 
UKUPNO ROMI: 554.000,00
 
 XI. RUSI
   
1. NACIONALNA ZAJEDNICA RUSA HRVATSKE, ZAGREB 70.000,00
   1. Informiranje: 30.000,00
 –  “Ruski vjesnik”, časopis, A 4, 16-24 stranica, naklada 200 komada  
  2. Kulturni amaterizam: 30.000,00
 –  Pjevački zbor “Rjabinuška”
 – Radionica narodne nošnje
  3. Kulturne manifestacije:
 –  Večer ruske klasične glazbe, Zagreb 5.000,00
 – Drago i poludrago kamenje Ruskog Urala, Zagreb 5.000,00
 
  2. UDRUGA RUSKOG GOVORNOG PODRUČJA  “KALINKA”, ČAKOVEC 67.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 60.000,00
  – Ansambl “Kalinka”  
  – Dječja skupina “Malinka”
  2. Kulturne manifestacije:
 –  VI. smotra stvaralaštva djece i mladeži “Ruska riječ”,  Čakovec 7.000,00
 
 3. SAVEZ RUSA REPUBLIKE HRVATRSKE, ZAGREB 43.000,00
 1. Informiranje:
 “Ljetopis”, glasilo, 1 broj, format A-4, 56-60 str., naklada 500 kom 15.000,00
 – Kolobok – časopis za djecu, 1 broj godišnje, A 4, 24-28 str., naklada 300 10.000,00
  2. Izdavaštvo:
 – Suncostaj – suvremene bajke, N. Listikova,  B 5, str. 160, naklada 500 15.000,00
 3. Kulturne manifestacije:
 – Dječja priredba u povodu Međunarodnog dana djece i Međunarodnog dana ruskog jezika, Zagreb 3.000,00
 
 
UKUPNO RUSI: 180.000,00
 
 XII. RUSINI I UKRAJINCI
 
 1. SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE, VUKOVAR 620.000,00
   1. Informiranje:
 1.1.“Nova dumka”, časopis, 6 brojeva, A 4, stranica 36, naklada 800 150.000,00
 1.2. “Vjenčić”, dječji časopis, 4 broja, A 4, stranica 20, naklada 600 45.000,00
  2. Izdavaštvo:
 2.1. “Misli s Dunava”, knjiga-almanah, skupina autora, 160 stranica, B5, naklada 300 12.000,00
 2.2.Nazivi za biljke i životinje podunavskih Rusina, O. Timko-Đitko, B 5, 250 str., naklada 400 12.000,00
 3. Kulturne manifestacije:
 – Središnja manifestacija Rusina RH “43. Petrovačko zvono 2016.”, Petrovci 70.000,00
 – Znanstveno stručni skup “Rusini juče, danas, sutra” 2016, Osijek 5.000,00
 
4. Kulturni amaterizam i manifestacije: 326.000,00
 – Folklorni ansambl pjesama i plesova – pjevači – orkestar – plesači 15.000,00
4.1. KUD “Joakim Hardi” Petrovci 68.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 65.000,00
  – folklorna sekcija
  – tamburaška sekcija (orkestar)
  – kazališna sekcija
 – muška pjevačka skupina
 – recitatorsko-literarna sekcija
 Kulturne manifestacije:
 – Običaji našeg naroda 2016, Petrovci 3.000,00
 
 4.2. KUD “Osif Kostelnik” Vukovar 50.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 40.000,00
 – folklor
 – tamburaški orkestar
 – zbor i solo pjevanje
 – njegovanje riječi i jezika
 2. Kulturne manifestacije:
 – “Prvi pljesak” smotra dječjeg stvaralaštva Rusina i Ukrajinaca i ostalih, Vukovar 10.000,00
 
 4.3. KUD Rusina,  Osijek 40.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 27.000,00
  – zborno pjevanje, tamburaški orkestar, likovna-etno sekcija, mini folklorna sekcija, susreti, promocije, edukacije
 2. Kulturne manifestacije:
 – “Dravski valovi”, susreti zborova i pjevačkih grupa Rusina RH, Osijek 8.000,00
 – Međunarodna likovna kolonija KUD-a Rusina Osijek, Osijek 5.000,00
 
 4.4. KD Rusina, Vinkovci 23.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 23.000,00
  –  zborno pjevanje
  –  glazbena sekcija
 
 4.5. KD Rusina i Ukrajinaca «Rušnjak» ,  Rijeka 20.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 10.000,00
  – zborna grupa “Rušnjak”
 – likovna sekcija “Rušnjak”
 2. Kulturne manifestacije:
 – Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca PGŽ, Rijeka 7.000,00
 – Likovna kolonija nacionalnih manjina Hrvatskog primorja, Rijeka 3.000,00
 
  4.6. Društvo Rusina i Ukrajinaca “Kaljina”, Rijeka 13.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 10.000,00
  – zborno pjevanje
 2. Kulturne manifestacije:
 – 9. večeri rusinske i ukrajinske literature, Rijeka 3.000,00
 
 4.7. KUD “Joakim Govlja” Mikluševci 85.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 50.000,00
 – recitatorska i dramska sekcija
 – ženska pjevačka grupa
 – dječja folklorna skupina
 – starija folklorna skupina
 2. Kulturne manifestacije:
 – “Mikluševci 2016”, Mikluševci 35.000,00
 
 4.8. KD Rusina Cvelferije,  Rajevo selo 12.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 12.000,00
  – folklor i orkestar
 
 
 2. UKRAJINSKA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB 595.000,00
  1. Informiranje: 150.000,00
 – “Vjesnik ukrajinske zajednice u Hrvatskoj”, 6 brojeva, A 4, 34 stranice, naklada 1000 komada
  2. Kulturne manifestacije:
 – obilježavanje obljetnice Holodomora – akt genocida nad ukrajinskim narodom, Vukovar, Slavonski Brod, Zagreb 20.000,00
 
3. Kulturni amaterizam i manifestacije:
 
 3.1. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO ”IVAN FRANKO” VUKOVAR 67.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 55.000,00
  – Ukrajinski narodni zbor i vokalno-instrumentalni sastav “Halyčyna”
  – dječja skupina ukrajinskog narodnog stvaralašta “Sonečko”
 2. Kulturne manifestacije:
 – Dani ukrajinske kulture, Vukovar 12.000,00
 
 3.2. UKRAJINSKO KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO «TARAS ŠEVČENKO» KANIŽA 57.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 45.000,00
  – “Melanka” velika plesna sekcija
  – “Đivčena” mlađa plesna sekcija
  – “Ne zaboravi” pjevačka sekcija
 2. Kulturne manifestacije:
 – 11. večeri Tarasa Ševčenka “Tuđem se učite, svoga se ne stidite”, Kaniža 12.000,00
 
 3.3. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO “UKRAJINA” SLAVONSKI BROD 83.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 63.000,00
  – folklorna sekcija – odrasla skupina
  – folklorna sekcija – dječja skupina
  – mješoviti pjevački zbor
 – dramsko- recitatorska sekcija
  – likovna sekcija
 – Glazbena sekcija
 2. Kulturne manifestacije:
    -XV. Ukrajinska smotra dječjeg stvaralaštva,  Slavonski Brod 20.000,00
 
 3.4. KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO “KARPATI” LIPOVLJANI 123.000,00
 1. Kulturni amaterizam: 53.000,00
 – Pjevanje ukrajinskih pjesama sa pjevačkom skupinom KPD “Karpati”
 – folklorna sekcija
 2. Kulturne manifestacije:
 – IX. centralna manifestacija Ukrajinske Zajednice RH u 2016. godini, Lipovljani 70.000,00
 
 
  3.5. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO “LESJA UKRAJINKA” –  OSIJEK 15.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 10.000,00
 – Ukrajinske rukotvorine “Gerdan”
 – Zbor, duet, trio, kvartet UKPD “Lesja Ukrajinka” Osijek
 – Dječja skupina za njegovanje materinskog (ukrajinskog) jezika i kulture UKPD “Lesja Ukrajinka” Osijek
  2. Kulturne manifestacije:
 – “Na krilima pjesme”, Osijek 5.000,00
 
 3.6. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO “DNJIPRO”- RIJEKA 15.000,00
  2. Kulturni amaterizam: 15.000,00
  – ansambal i zbor “Enejida”
 –  orkestar “Oberih”
 – plesni ansambl za djecu “Mališan” i odraslih “Veselka”
 – Mješoviti pjevački zbor “Trembita”
 
3.7. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO “ANDRIJ PELIH” ŠUMEĆE 35.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 30.000,00
 – srednja dječja skupina ukrajinskog folklornog stvaralaštva
 – mlađa dječja skupina ukrajinskog folklornog stvaralaštva
 – Ukrajinski zbor
2. Kulturne manifestacije:
– susreti Ukrajinaca Republike Hrvatske, Šumeće 5.000,00
 
3.8. UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO “KOBZAR” – ZAGREB 30.000,00
  1. Izdavaštvo:
 – “Sjećanja – autobiografski roman Ukrajinca – potomka kozaka Bodana Bordukala”, Grigorij Bordukalo, format 16x23cm, 180 str., naklada 1000 komada 15.000,00
 2. Kulturni amaterizam:
 – glazbena sekcija (zbor, orkestar, solisti) 15.000,00
 – etno sekcija običaja i tradicije Ukrajinaca
 – literarno, književno- novinarska i likovno-dizajnerska sekcija
 – Sekcija za međunarodnu kulturno-umjetničku suradnju (Ukrajinaca u regiji, Ukrajini, Europi i svijetu)
 
3. DRUŠTVO ZA UKRAJINSKU KULTURU, ZAGREB 14.000,00
  1. Izdavaštvo:
 – 100 zanimljivosti o Ukrajini i Ukrajincima – A 5, str. 90 10.000,00
  2. Kulturni amaterizam
 – Dramaturgija – stranac ili gost 4.000,00
 
 4. “RUSNAK” DRUŠTVO RUSINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, PETROVCI 13.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – Pjevačka skupina, dueti, solisti 5.000,00
 2. Kulturne manifestacije:
 – Susreti “Kad je golubica letjela” i zasjedanje Vijeća Svjetskog kongresa Rusina i Svjetskog foruma rusinske mladeži, Stari Jankovci 8.000,00
 
UKUPNO RUSINI I UKRAJINCI 1.242.000,00
 
 XIII. SLOVACI
 
  1. SAVEZ SLOVAKA, NAŠICE 1.245.000,00
  1. Informiranje:
 –  “Pramen”, časopis, 11 mjesečnika i 1 dvobroj,  A 4,  28 stranica, naklada 600 komada 130.000,00
  2. Izdavaštvo:
 – Naša ruža procvjetala – monografija, grupa autora, A 4, str. 100, naklada 400 20.000,00
 – O načinu života i običaja Slovaka doseljenih u Markovac Našički- publikacija, V. Baksa, B 5, str. 62, naklada 300 -( MS u Markovcu Našičkom) 5.000,00
 
  3. Kulturni amaterizam: 821.000,00
 
  3.1. Matica slovačka Josipovac 105.000,00
  – folklorne skupine SKUD-a “Braća Banas” (dječja i odrasla)
 – pjevačka i tamburaška skupina
 – slikarska i kiparska sekcija
 
 3.2. Matica slovačka Jelisavac 105.000,00
 – pjevačka skupina – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac
 – folklor – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac
 – glazba – SKUD Ivan Brnjik Slovak Jelisavac
 
  3.3. Matica slovačka Markovac Našički 105.000,00
  –  plesne skupine SKUU “Franjo Strapač” – mala, srednja i velika skupina
 – pjevačka skupina SKUU Franjo Strapač
 – glazbeno-tradicijska-kazališna skupina
 
  3.4. Slovačko kulturno-prosvjetno društvo “Ljudevit Štur” Ilok 107.000,00
 – folklorna sekcija (5 dobnih skupina)
 – glazbeno pjevačka sekcija, Priredba: XI. Festival solo pjevača slovačkih narodnih pjesama “Na brehu pri Dunaji”
 – kazališna sekcija: djeca i odrasli, 2 kazališne predstave: Divadlo na Mary i Divadlo na Jana
 – tradicijsko folklorna sekcija
 
 3.5. Matica slovačka Soljani 45.000,00
 – dječja skupina – SKUS “Ondrej Pekar” Solany
 – folklorna i pjevačka skupina SKUS Ondrej Pekar Solany
 
 3.6. Matica slovačka Lipovljani 38.000,00
 – folklorna mlađa i starija skupina i tamburaši KUD-a Lipa
 – pjevački zbor Lira
 
 3.7. Matica slovačka Osijek 48.000,00
 – pjevačko glazbena skupina i solo pjevači
 – odrasla i dječja plesna skupina
 – skupina radionica ručnih radova
 
 3.8. Matica slovačka Međurić 40.000,00
 – folklorna skupina “Orava” – odrasla skupina
 – folklor – dječji, folklorna skupina “Orava”
 – pjevačka skupina “Orava”
 
 3.9. Matica slovačka Jurjevac Punitovački 33.000,00
 – plesno-glazbeno-pjevačka skupina
 – folklorno-likovna skupina
 
 3.10. Matica slovačka Rijeka 54.000,00
 – pjevačka, folklorna i glazbena sekcija
 – literarna, dramska i foto sekcija
 
 3.11. Matica slovačka Radoš 25.000,00
 – folklorna, glazbena i pjevačka sekcija
 – kazališna sekcija
 
  3.12. Matica slovačka Zokov Gaj 30.000,00
 – Glazbene, pjevačke i plesno-pjevačke skupine
 
 3.13. Matica slovačka Miljevci 43.000,00
 – dječja plesno pjevačka skupina
 –  starija plesno pjevačka skupina
 
 3.14. Matica slovačka “Kukučin – Kuntarić”  Jakšić 43.000,00
 – pjevačka skupina
 – tamburaško-harmonikaški orkestar
 – starija plesna skupina
 – mlađa plesna skupina
 
 4. Kulturne manifestacije: 269.000,00
 4.1. 34. smotra slovačkog stvaralaštva RH, MS Josipovac 40.000,00
 4.2. 22. dječja smotra slovačkog stvaralaštva RH, Radoš 35.000,00
 4.3. 17. festival slovačke glazbe i pjesme “Ked se ruža rozvijala”, Rijeka 40.000,00
 4.4. Kulturno-etno manifestacija Slovaka našičkog kraja i RH “17. večer polesnjaka”, MS Markovac Našički 10.000,00
 4.5. “11. susret Slovaka i prijatelja pri žetvenim svečanostima”, MS Zokov Gaj 7.000,00
 4.6. “Slovački božićni običaji, tradicije i koledi”, MS Osijek 10.000,00
 4.7. 12. dani Slovaka u Jelisavcu – Večer Korbačika, MS Jelisavac 10.000,00
 4.8. Dani slovačke kulture – Rijeka 2016., MS Rijeka 10.000,00
 4.9. 4. Kulturna večer Slovaka” – MS Međurić 5.000,00
 4.10. “Iločko ljeto”, Slovačko kulturno prosvjetno društvo “Ljudevit Štur” Ilok 10.000,00
 4.11. IX.  Kulturna etno manifestacija “Slovaci do drlaku 2016”, MS Josipovac 10.000,00
 4.12. 9. Miljevački dani kukuruza”, MS Miljevci 10.000,00
 4.13. 7. dani Slovaka u Soljanima – 2016, MS Soljani 10.000,00
 4.14. IX. Manifestacija “Slovaci Slovacima – Slovaci Slovakom”, Rajsavac 2016, i V. kolonija slikara i kipara, MS Kukučin-Kuntarić Jakšić 10.000,00
 4.15 Pod stoljetnim glogovima, MS Jurjevac Punitovački 6.000,00
 4.16. “Lipovljanski susreti 2016.g.”, MS Lipovljani 5.000,00
 4.17.7 književnih kulturnih večeri, MS Zagreb 18.000,00
 4.18.  Koncert, MS Zagreb 3.000,00
 4.19. 20 godina Matice Slovačke Međurić, MS Međurić 5.000,00
 4.20. Dan Slovaka pored svibanjskog stabla, MS Radoš 5.000,00
 4.21. Javno djelovanje slovačke nacionalne manjine u RH, (povodom Dana Grada Našica),  SKC Našice 5.000,00
 4.22.Stručni skup povodom Europskog dana jezika te obilježavanja obljetnice osnivanja SKC Našice – Slovački jezik u Hrvatskoj danas – izazovi vremena, predstavljanje monografije, SKC Našice 5.000,00
 
 
UKUPNO SLOVACI: 1.245.000,00
 
 XIV. SLOVENCI  
   
1. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB 633.000,00
 
1. Kulturni amaterizam, manifestacije, informiranje i izdavaštvo: 
 
1.1. KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO “SLOVENSKI DOM” ZAGREB 148.000,00
 1. Informiranje:
 “Novi odmev”, časopis-revija, 3 broja godišnje, A 4, 28 stranica, naklada 800 kom 58.000,00
 2. Kulturni amaterizam: 75.000,00
– mješoviti pjevački zbor Slovenski dom
– mješoviti pjevački zbor duhovne sekcije «A.M.Slomšek.»
– etno radionica Šopek
– SLO Ansambl – Su dar
 3. Kulturne manifestacije:
 – Prešernov dan – Dan kulture, Zagreb 10.000,00
–  Izložbe u Slovenskom domu 5.000,00
 
1.2. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO “TRIGLAV” SPLIT 164.000,00
1. Informiranje
– časopis “Planika”, kvartalno, A – 4, 20 str., naklada 350 kom 35.000,00
2. Kulturni amaterizam 115.000,00
 –  dramska i recitatorska sekcija
 –   likovne izložbe
 – “Idrijska čipka”
 –  mješoviti pjevači zbor
   dječja sekcija “Kekec”
3. Kulturne manifestacije:
  Slovenski kulturni  praznik – Prešernov dan, Split 7.000,00
  obilježavanje praznika slovenske manjine SKD Triglav – Split 7.000,00
 
1.3. SLOVENSKI DOM – KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO “BAZOVICA”, RIJEKA 158.000,00
 1. Informiranje:
 –  Sopotja – informativni bilten, 4 broja, A 4, 24 stranice, naklada 1300 35.000,00
 2. Kulturni amaterizam: 115.000,00
 – mješoviti pjevački zbor
     – folklorno – plesna skupina
 – literalna skupina i knjižnica
 – izložbe
 – dramsko- recitatorska skupina
 – glazbena skupina
3. Kulturne manifestacije:
 – Kulturni mozaik, Bazovica 8.000,00
 
1.4. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO “LIPA” ZADAR 12.000,00
1. Kulturne manifestacije:
 – likovna kolonija “Maj 2016. Turanj, Sv. Filip i Jakov 7.000,00
 – Slovenski kulturni praznik “Prešernov dan”, Zadar 5.000,00
 
1.5. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRA, PULA 62.000,00
  1. Informiranje:
 –  “Mavrica”, glasilo, 4 broja, A 4, 30-40 str.,  naklada 350 15.000,00
 – Web stranica Skd Istra 7.000,00
 2. Kulturni amaterizam: 25.000,00
 – Amaterska likovna radionica
 – Kreativna radionica
 – Glazbena sekcija
 3. Kulturne manifestacije:
 – Slovenski kulturni praznik 5.000,00
 – Dani slovenske kulture u Istri, Pula 10.000,00
 
1.6. SLOVENSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO “SNEŽNIK” LOVRAN 18.000,00
 1. Informiranje:
 “Liburnijska priloga”, godišnjak – A-4, 24 str., naklada 300 10.000,00
 2. Kulturni amaterizam:
 – kreativna radionica 4.000,00
 3. Kulturne manifestacije:
 – Teden slovenske kulture v Istri, Lovran 4.000,00
 
1.7. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO “LIPA” DUBROVNIK 6.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – Radionica zvučne terapije 6.000,00
 
1.8. KULTURNA UDRUGA SLOVENACA “DR. FRANCE PREŠEREN” ŠIBENIK 35.000,00
 1. Kulturni amaterizam
 – 4 sekcije 25.000,00
 2. Kulturne manifestacije:
 – više manifestacija 10.000,00
 
1.9. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO NAGELJ, VARAŽDIN 10.000,00
 1. Izdavaštvo:
 – Slovenci u Krapinsko-zagorskoj županiji, znanstvena publikacija, F. Škiljan, 16×23,5, naklada 200 10.000,00
 
1.10. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO “OLJKA” POREČ 10.000,00
  1. Informiranje:
 – “Mavrica” – zajedničko glasilo slovenskih društava u Istri, 5 brojeva, 14×21, 14-20 str., naklada 350 5.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Slovenski kulturni praznik (prekogranični susret kulturnih društava, Dani slovenske kulture u Istri, Slovenska večer), Pula, Buzt, Poreč 5.000,00
 
1.11. SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO AJDA UMAG 10.000,00
 1. Informiranje:
 – “Mavrica” glasilo ,6 brojeva,  naklada 500 3.000,00
 2. Kulturni amaterizam:
     – vokalna skupina Ajda, manifestacije skupine za očuvanje gastro-tradicije, literarno dramska skupina 3.000,00
    3. Kulturne manifestacije:
 – Slovenski kulturni dani, Prešernov dan, Umag 2.000,00
 – Slovenski kulturni dani, Slovenska kulturna večer, Umag 2.000,00
 
UKUPNO SLOVENCI: 633.000,00
 
 XV. SRBI
   
1. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO “PROSVJETA” ZAGREB 3.815.000,00
 1. Informiranje:
 –  “Prosvjeta” , 6 brojeva u 5 svezaka, 4 broja i 1 dvobroj , 64 stranice, dvobroj 84 stranice; naklada 1000 270.000,00
 –  Bijela pčela, dječji list, 8 brojeva i dvobroj,  20,5×28, 40+4 stranice, naklada 1500 komada 400.000,00
 2. Izdavaštvo:
  2.1. Nacionalne manjine u Hrvatskoj – politološka studija, S. Tatalović, 230×170, str. 300,naklada 500 25.000,00
 2.2. Rječnik govora baranjskih Srba – rječnik, Đ. Ličina, 230×170, str. 1000, naklada 500 15.000,00
 2.3. Banijski portreti – književno-povijesni eseji, B. Vrga, 135×180, str. 250, naklada 500 15.000,00
 2.4. z krajiške povijesti – historiografija, F. Moačanin, 140×200, str. 300, naklada 500 20.000,00
 2.5. Ljetopis “Prosvjeta” 2016. XXI svezak – zbornik radova, 196×216, str. 450, naklada 500 25.000,00
 2.6. Tiho putovanje – knjiga likovnih crteža, N. Dragić, 160×240, str.250, naklada 500 25.000,00
 
 3. Kulturni amaterizam i manifestacije pododbora SKD”Prosvjeta” 2.500.000,00
 
  4. Kulturne manifestacije (SKD “Prosvjeta” Zagreb):
 4.1. Svetosavska akademija 2016., Zagreb – SKD Prosvjeta 80.000,00
 4.2. Nacionalne manjine u demokratskim društvima, Brijuni – SKD Prosvjeta 10.000,00
 4.3. Registar kulturne baštine Srba u Republici Hrvatskoj, Zagreb – SKD Prosvjeta 350.000,00
 4.4. Desničini susreti, Split – SKD Prosvjeta 10.000,00
 4.5. 19. Dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, Zagreb, Vukovar – Koordinacioni odbor za Istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem 50.000,00
 -4.6. 14. susreti na Baniji 2016., Mali Gradac – Pododbor Mali Gradac 20.000,00
 
  2. SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM, ZAGREB 400.000,00
  1. Informiranje:  
 –  “Identitet” – 6 brojeva, 52 stranice, naklada 3.000, format A4 400.000,00
 
 3. SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U RH 3.590.000,00
 1. Informiranje:
 –  “Novosti  ” tjednik, 52 broja, format 41,5x 29,5, 40-48 stranica,  naklada 8000 3.200.000,00
 – Arhiv Srba u Hrvatskoj 300.000,00
 2. Kulturne manifestacije:
 – Središnja manifestacija srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Srb 60.000,00
 –  Značajni datumi iz historije Srba u Hrvatskoj, razna mjesta 30.000,00
 
 4. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR 683.000,00
  1. Informiranje:
 – “Izvor”, magazin, 25 brojeva, format 225×305, 24 stranice, naklada 8000 350.000,00
 
 2. Kulturni amaterizam 206.000,00
 
 2.1. KUD “BRANISLAV NUŠIĆ” BOROVO 45.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
  – folklorna sekcija
 
 2.2. SKUD “SVETI SAVA” TENJA 30.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
  –  folklorna sekcija i Prvi ansambl
 _ Izvorna folklorna grupa Tradicija
 – Sekcija za izradu ručnog rada i narodnih nošnji
  – dramska sekcija
 
 2.3. KUD “ZORA” SILAŠ 20.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – folklorna sekcija i Prvi ansambl
 – ženska pjevačka grupa “Silašanke”
 
 2.4. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “BRANKO RADIČEVIĆ” DALJ 25.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
 – Folklorna sekcija  – dječja grupa i prvi sastav
 – Pjevačka grupa “Ivanje”
 – vezilje – izrada narodnih nošnji i dr.
 
  2.5. KUD “NADA”, GABOŠ 13.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
  –  folklorna sekcija i Prvi ansambl
 
 2.6. KUD “ŽIVOJIN ŽIKO MANDIĆ” KNEŽEVI VINOGRADI 13.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – folklorna sekcija s muzičkom pratnjom i vokalom
 
 2.7. KUD “LJUBOMIR RATIĆ-BUBO”, VERA 15.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – folklorne sekcije
 
 2.8. VUKOVARSKO SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO “JAVOR” 15.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 –  VSDP Javor 2016.
 
 2.9. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “SLOGA”, VUKOVAR 15.000,00
 1. Kulturni amaterizam:
 – Godišnji program rada KUD-a “Sloga”
 
 2.10. SRPSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “JOVAN LAZIĆ”, BELI MANASTIR 15.000,00
  1. Kulturni amaterizam:
 – Čuvari tradicije
 
 3. Kulturne manifestacije ZVO-a : 127.000,00
 3.1. Škola folklora 2016., Vukovar 15.000,00
 3.2.Hrvatsko -srpski odnosi – znanje i identitet, (ZVO i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje, Obrovac), Golubić Obrovački 15.000,00
 3.3.  Selu u pohode, Ostrovo, Dalj, Trpinja, Borovo, Silaš, Vera, Mirkovci, Negoslavci, Beli Manastir, Bobota 15.000,00
 3.4. XIII. festival dječjeg folklora, Beli Manastir 20.000,00
 3.5.  “VII. Smotra srpskog folklora Slavonije, Baranje i zapadnog Srema”, Vukovar 40.000,00
 3.6.  XXXV. Vidovdanski sabor 2016., (KUD Đoko Patković, Bobota), Bobota 15.000,00
 3.7.  XXV. likovna kolonija Borovo 2016., Borovo 7.000,00
 
 5. SRPSKO KULTURNO-UMJETNIČKO I DUHOVNO DRUŠTVO  «ĐURĐEVDAN»  U  DREŽNICI 45.000,00
  1. Kulturni amaterizam: 40.000,00
   – Folklor
   – Vokalno-instrumentalna grupa, dječji zbor i pjesme folklornih grupa
  – Dramsko recitatorska grupa
 Kulturne manifestacije:
 – Drežnica i narodno stvaralaštvo u Drežnici kroz njenu povijest, Drežnica 5.000,00
 
  6. SRPSKO PRIVREDNO DRUŠTVO “PRIVREDNIK”, ZAGREB 155.000,00
  1. Informiranje:
 – “Privrednik”, 16 str.12 brojeva, 27×39,5, naklada 8000 115.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – 5. kongres Privrednikovih stipendista i srpske omladine, Zagreb 15.000,00
 – Privrednikova tribina: Reci što misliš!, Zagreb 15.000,00
 – Dobrotvorna slikarska kolonija u Gornjem Budačkom, Zagreb 10.000,00
 
 7. ZAJEDNICA SRBA U ISTRI, PULA 15.000,00
 1. Kulturna manifestacija:
 –  8. dani srpske kulture u Istri (Pula, Rovinj, Umag) 15.000,00
 
 
UKUPNO SRBI: 8.703.000,00
 
 XVI. TALIJANI
 
 1. NIU “EDIT” Rijeka 4.945.000,00
  1. Informiranje
1.1.  “La voce del popolo”,dnevnik, 29×42, 32 – 80 stranica, naklada 612.000 4.250.000,00
1.2.  “Panorama” dvotjednik, 20×28, 60 stranica, naklada 1333 po broju 430.000,00
1.3. “Arcobaleno” dječji list,mjesečnik (osim srpnja i kolovoza), 10 brojeva, 16,5×23, 60 stranica, 780 komada po broju 150.000,00
1.4. “La battana”, 4 broja, 14,5×20,5, stranica 148, naklada 1075 komada po broju 100.000,00
 2. Izdavaštvo
  – Kuća u ulici San Zorzi – Lucio Toth, roman preveden s talijanskog, format 13×20; 300 stranica, naklada 500 i e-book 15.000,00
 
 2. CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA, ROVINJ 650.000,00
– financijska pomoć osigurana sukladno bilateralnom ugovoru – na temelju članka 1. i 2., a u vezi s člankom 4. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (“Narodne novine – Međunarodni ugovori” broj 15/97)
 
 3. TALIJANSKA DRAMA HNK IVANA PL. ZAJCA, RIJEKA 500.000,00
 – financijska se pomoć osigurava sukladno bilateralnom ugovoru – na temelju članka 1. i 2., a u vezi s člankom 4. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (“Narodne novine – Međunarodni ugovori” broj 15/97)
 
 4. TALIJANSKA UNIJA – UNIONE ITALIANA, RIJEKA 705.000,00
  1. Kulturne manifestacije:
 1.1. Smotra kulturno-umjetničkih društava Zajednice Talijana 60.000,00
 1.2. Festival dječje pjesme “Voci Nostre” – 45. izdanje,Umag 30.000,00
 1.3. Završni koncert obrazovnog centra klasične glazbe Talijanske unije “Luigi Dellapiccola” 10.000,00
 1.4. Međunarodna smotra folklora “Leron” u Vodnjanu 20.000,00
 1.5. Natječaj iz umjetnosti i kulture Istria Nobilissima 2016 110.000,00
 1.6. Festival istrovenetskog narječja, Buje 20.000,00
 1.7. XXIII izdanje Ex Tempore, Grožnjan 70.000,00
 1.8. Glazbene radionice Arena International, Pula, Vodnjan, Poreč 20.000,00
 1.9. Književne večeri, okrugli stolovi i promocija djela talijanske nacionalne zajednice u suradnji sa zajednicama Talijana 15.000,00
 
 3.  Članak bilateralnog ugovora iz kojeg proizlazi obveza financiranja i detaljna razrada aktivnosti 350.000,00
 Na temelju članka 1. i 2., a u vezi s člankom 4. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina (“Narodne novine – Međunarodni ugovori” broj 15/97)
UKUPNO TALIJANI: 6.800.000,00
 
 XVII. ŽIDOVI
 
 1. ŽIDOVSKA OPĆINA  ZAGREB 310.000,00
  1. Informiranje:
 – Ha kol, časopis, 5 brojeva, A-4, 60 str.,  naklada 1100 kom 110.000,00
 Izdavaštvo:
 – Zagrebačka židovska kuharica – Laila Šprajc, format 22×22, 80 str., naklada 1000 15.000,00
  2. Kulturni amaterizam:
  –  mješoviti pjevački zbor  “Lira” 35.000,00
  3. Kulturne manifestacije:
 – Tjedan Izraela 2016., Zagreb 130.000,00
 – Europski dan židovske kulture, Zagreb 20.000,00
 
 2. KULTURNO DRUŠTVO “MIROSLAV ŠALOM FREIBERGER” ZAGREB 80.000,00
  1. Informiranje:
  –  “Novi omanut”, list za kulturu, 6 brojeva, format A-3, 12 str.,  naklada 700 kom 80.000,00
 
 3. UDRUGA  PREŽIVJELIH HOLOKAUSTA U HRVATSKOJ 30.000,00
 Informiranje:
 – web stranica 7.000,00
 1. Kulturne manifestacije:
 – Zimski kulturni susreti, Opatija 23.000,00
 
 
  4. ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA BET ISRAEL U HRVATSKOJ 175.000,00
 1. Informiranje:
 – “Ruah Hadaša”, magazin,  A4, 2 broja po  64 stranice, 4 broja, naklada 350 80.000,00
 2. Izdavaštvo:
 2.1.Bohoreta – između Balkana i Europe – J. Večerina Tomaić, monografija, 22×15, 174 str., naklada 500 15.000,00
 2.2.Duša je nebo – poezija, J. Domaš, str. 130, naklada 300 15.000,00
 2.3. Ilustrirani židovski kalendar za 5777 godinu po židovskom kalendaru (2016/2017),  format 300×220, 34 stranice, naklada 300 10.000,00
 3. Kulturni amaterizam:
 – pjevački zbor “Mihael Montiljo” 35.000,00
 4. Kulturne manifestacije:
 – Europski dan židovske kulture 2016., Zagreb 20.000,00
 
 
 5. ISTRAŽIVAČKI I DOKUMENTACIJSKI CENTAR “CENDO”,  ZAGREB 20.000,00
  1. Informiranje:
–   www.cendo.hr – web stranica 10.000,00
  2. Kulturne manifestacije:
 – Generacija – (Židovi u Zagrebu nakon Holokausta) – izložba 10.000,00
 
UKUPNO ŽIDOVI: 615.000,00
 
UKUPNO PROGRAMI : 30.947.000,00
 
 
STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE
 ROMI 500.000,00
 
INFORMIRANJE I OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 80.000,00
– edukacije – seminari – izrada priručnika
TROŠKOVI INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PROGRAME KULTURNE AUTONOMIJE I ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE 100.000,00
 
 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 117.500,00
– stručno usavršavanje predstavnika udruga i ustanova nacionalnih manjina – seminari
– seminari za novinare u manjinskim medijima – analize zastupljenosti manjina u medijima, analiza i kontrola izvješća udruga i ustanova nac.manjina
– stručno usavršavanje zaposlenika državne uprave, vezano za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – seminari – stručna literatura
PREKOGRANIČNA SURADNJA SA TIJELIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA KOJE SE BAVE PITANJIMA NACIONALNIH MANJINA I NADLEŽNIM TIJELIMA MATIČNIH DRŽAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ 15.000,00
 
INFORMATIVNI DVOMJESEČNIK SAVJETA 
 – „MANJINSKI FORUM“ 40.000,00
 za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 
WEB STRANICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 20.000,00
 
SVEUKUPNO: 31.819.500,00
 
   

 

Sredstva odobrena za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina ne ulaze u redovna sredstva raspoređena udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe informiranja, izdavaštva, kulturne autonomije i kulturnih manifestacija, već se dodjeljuju kao jednokratna pomoć sukladno potrebama.

Savjet za nacionalne manjine sklopit će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj potpori iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

 

III.
Na temelju ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će ugovor o financijskoj potpori programa udruge iz sredstava Državnog proračuna za 2016. godinu s ovlaštenim
predstavnicima udruga i ustanova nacionalnih manjina.

 

IV.

                                                                         
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačavat će se na račun korisnika prema zahtjevu Savjeta za nacionalne manjine.
V.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/14) i Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 129/09 i 70/11), koji su sastavni dio ove Odluke.
                                                              VI.

                                                                       
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Narodnim Novinama“.

 

 

Klasa: 402-08/16-03/01
Ur.broj: 50438-16-04
Zagreb, 05. svibnja 2016.

 

 

PREDSJEDNIK  SAVJETA

Aleksandar Tolnauer v.r.