Iskorjenjivanje nasilja nad ženama među prioritetima hrvatske vanjske politike

Nasilje nad ženama neprihvatljivo je, bez opravdanja i ne može se tolerirati, ističe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u svojem priopćenju povodom današnjeg Međunarodnog dana uklanjanja nasilja nad ženama naglašavajući da je ‘uklanjanje ove vrste nasilja na visokom mjestu prioriteta u vanjskopolitičkim aktivnostima Republike Hrvatske.

‘Hrvatska podupire rezolucije i dokumente UN-a o potrebi jačanja napora za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama; kažnjavanju počinitelja; razvoju strategija i promicanju pravnog okvira i praktičnih mjera za njegovo sprječavanje i uklanjanje, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova upozorivši da je ‘širom svijeta svaka treća žena preživjela fizičko ili spolno nasilje, a to je kršenje ljudskih prava, koje je posljedica diskriminacije, neravnopravnosti i stereotipa’.

‘Nasilje se događa oko nas, na javnim mjestima i u privatnom okruženju. Manifestira se kroz različite oblike, od obiteljskog nasilja i spolnog uznemiravanja i zastrašivanja do genitalne mutilacije, trgovine ženama i djevojčicama, seksualnog nasilja u sukobima, ranih i prisilnih brakova i ubojstava iz časti’, navodi MVEP te upozorava da je ‘unatoč postojanju pravnih i zakonskih mehanizama, nasilje nad ženama i djevojčicama još uvijek najprisutniji oblik kršenja ljudskih prava u svijetu. Njegovo uklanjanje zahtijeva integrirani pristup, uz posebno značenje mjera sprječavanja i potporu ženama koje su preživjele nasilje’.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova stoga ističe da ‘u svojim aktivnostima u okviru međunarodnih organizacija te u bilateralnim odnosima promiče osnaživanje žena i potrebu poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda žena i djevojčica; potrebu školovanja djevojčica i podizanje kvalitete njihovog obrazovanja, pristup žena ekonomskim resursima, političko sudjelovanje i zastupljenost žena te promjenu društvenih normi i predrasuda koje dovode do nasilja nad ženama te će borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i nadalje će biti među prioritetima djelovanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova u području ljudskih prava’.