NATJEČAJ

Opća Uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača Europske komisije (European Commission Directorate-General for Justice and Consumers) objavila je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga nacionalnihi transnacionalnih projekata usmjerenih na nediskriminaciju i integraciju Roma, u okviru programa o Pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj ovog poziva je podržati nacionalne i transnacionalne projekte nediskriminacije i integracije Roma u skladu sa specifičnim ciljem promoviranja načela nediskriminacije na temelj spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orjentacije, te poštivanja načela nediskriminacije na temelju članka 21. Povelje.

Jedno od prioritetnih područja/aktivnosti koje će biti podržane ovim pozivom jeste podizanje svijesti o i suzbijanju štetnih stereotipa o Romima i potporu integraciji Roma u šire društvo; prepoznavanje i razmjena dobrih praksi kroz područja pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu ili stambenom zbrinjavanju, kao i antidiskriminacija, zaštita romske djece i žena te osnaživanje u odnosu na integraciju Roma.

Indikativni proračun dostupan kroz ovaj poziv iznosi 2.765.000 EUR. Visina pojedinačnog granta ne može iznositi manje od 150.000 EUR, niti više od 500.000 EUR.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 12. travnja 2016. godine.

Više informacija o pozivu, uvjetima i detaljima možete pronaći ovdje