Javni natječaj za financiranje projekata udruga

Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje provode javne potrebe u društvenim djelatnostima i za financiranje manifestacija udruga s područja Općine Veliko Trgovišće u 2017. godini

Općina Veliko Trgovišće je objavila Javni natječaj za prijavu projekata i programa  koje provode udruge s područja općine Veliko Trgovišće i za prijavu manifestacija udruga s područja općine Veliko Trgovišće prilikom obilježavanja Dana općine Veliko Trgovišće sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Veliko Trgovišće za 2017. godinu, u slijedećim oblastima:

Javne potrebe u kulturi
Ukupno planirana vrijednost Natječajaje 121.600,00 kn
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 600,00 kn, a  najveći iznos po pojedinom programu / projektu iznosi 70.000,00 kn.

Javne potrebe u području socijalne skrbi  
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte kojiobuhvaćaju  pomoć osobama s posebnim potrebama, zaštitu i skrb o starijim osobama,   brigu i skrb o djeci – promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete života i slobodnog vremena djece i odraslih
Ukupno planirana vrijednost Natječajaje 17.000,00 kn
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 1.000,00 kn, a  najveći iznos po pojedinom programu / projektu iznosi 10.000,00 kn.

Potpora se dodjeljuje  za sljedeće kategorije manifestacija:

  • lokalno-tradicijske manifestacije sportsko-rekreativno-zabavnog sadržaja, priprema i prezentacija kulinarskih umijeća i proizvoda zagorskih brega
  • najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 500,00 kn, a najveći iznos  7.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijedloga projekata, programa i manifestacija završava 08.03.2017., a više informacija možete pronaći ovdje.