natječaj

U okviru programa o Pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020, Europska komisija – Sektor za pravosuđe i ljudska prava, objavila je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga nacionalnihi transnacionalnih projekata usmjerenih na nediskriminaciju i integraciju Roma.

Opći cilj programa je promicanje razvoja Europskog društva temeljenog na poštovanju temeljnih prava i prava koja proizlaze iz statusa građanina Europske Unije.

Specifični cilj poziva: Podrška aktivnostima koje se bave bar jednom od grupa suočenih s diskriminacijom: rasne ili etničke manjine, osobe s posebnim potrebama, stare/mlade osobe, vjerske manjine i LGBTI zajednica.

Prihvatljivi prijavitelji:

•    međunarodne organizacije;
•    mala i srednja poduzeća; nevladine i neprofitne organizacije;
•    poduzeća (preko 250 zaposlenih),
•    javne ustanove/tijela.
Profitne organizacije moraju formirati partnerstvo s javnim tijelima ili privatnim neprofitnim organizacijama.

Prihvatljive aktivnosti:

•    osposobljavanje stručnjaka;
•    razmjena dobrih praksi;
•    aktivnosti diseminacije i podizanja svijesti putem seminara, konferencija, kampanja ili društvenih mreža i tiska.

Stopa sufinanciranja:

•    najviše 80% vrijednosti projekta.

Najniži i najviši iznos potpore po projektu:

•    najniži iznos 150.000,00 eura;
•    najviši iznos 500.000,00 eura

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Izvor: europski-fondovi.eu