NATJEČAJ

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine.

Dokumentaciju za prijavu projekta, uz izmijenjeni obrazac B8 – Obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijave, možete pronaći na stranicama Ministarstva, ovdje.

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih