Mirdita Salihu

Mirdita Saliu, makedonska magistrica politologije

Mirdita  Saliu rođena je 9. 6. 1967. u Skopiju , Republika Makedonija . Po naciolanisti je Romkinja  Mirdita je poznata romska  novinarka, koja je učinila mnogo za Rome putem TV Romskoga programa . Sada  radi u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, gdje se slaže za zdravlje, zapošljavanje i ostvaranje ljuskih prava. U resoru jednakih mogučnosti gdje radi od 2007., bori se za jednakost  ženskih prava.

Završila je osnovnu školu , gimnaziju i Pravni falkutet (interderspecijalni studij novinarstva) u Skopju . Trenutno je studentica na posdiplomskom studiju Socijlogija i radi u Institutu za društvena i humornistička  istraživanja EuroBalkan , Skopje

Radno iskustvo :

1990 – 1992. Dopisnik redakcije romskog jezika radio Sarajeva

    1. – 1996. Honoralni suradnik romske redakcije Makedonske televizije

1996 . –  2006. Zaposlena kao novinarka na Makednskoj  telefiziji u redakciji za romski jezik

Stručni konluzutat projekta Romska abeceda

Jezični konzutat i prevoditelj knjike za romski jezik

Asistent u Republičkoj udruzi o prevenciji Romskih prava

Asisten  projekta na trenezima  eko – tima

Učešće u realizaciji  projekta Ključ je u vašim rukama

    1. – 2007. zaposlena u Ministarstvu za rad i socijalniu politiku kao rukovoditeljica

Odjela za  ostvaranje prava  i socijalnu  zaštitu

    1. rukovoditeljica Sektora jednakih mogučnosti u Ministrastvu za rad i socijalnu politiku