Održan okrugli stol o položaju Romkinja

Okrugli stol Romkinje 1
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH u suradnji sa Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH organizirali su 1 prosinca u Zagrebu okrugli stol „Položaj Romkinja u Republici Hrvatskoj“, namijenjen prvenstveno romskim aktivisticama koje se bave pravima Romkinja u Hrvatskoj.
Na okruglom stolu izlaganja su održale ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH Helena Štimac Radin, zamjenica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH Bahrija Sejfić, pomoćnica ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova Gordana Obradović Dragišić, pomoćnik ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Aleksa Đokić, predsjednica udruge „Bolja budućnost“ Ramiza Memedi, te stručne savjetnice Sandra Bedeniković i Klaudija Kregar Orešković. Izlaganje pod nazivom „Uloga Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u zaštiti prava Romkinja“ održao je savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić.
Na okruglom stolu bilo je riječi o izradi nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2016.-2020., novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te o mogućnostima za suzbijanje različitih oblika diskriminacije Romkinja. Istaknuta je štetnost ranog sklapanja braka među maloljetnim Romkinjama, kao i rano napuštanje školovanja. Četiri ključna područja na kojima je potrebno unaprijediti status romske nacionalne manjine su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo i stanovanje. Josip Grgić predstavio je rezultate istraživanja vezane za prava Romkinja koje je do sada Pravobraniteljica provela: „Romkinje kao korisnice prava na besplatnu pravnu pomoć“ i pilot-istraživanje „Status Romkinja u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na oblike nasilja prema Romkinjama“. Ramiza Memedi predstavila je začetak inicijative o formiranju Međunarodne mreže Romkinja.
Na kraju su doneseni zaključci koji uključuju podršku svih prisutnih ideji osnivanja nacionalne mreže Romkinja Hrvatske, te za nastavkom suradnje kroz organizaciju ovakvih tematskih okupljanja radi promicanja prava žena i pružanja podrške udrugama i aktivisticama.

E.M